Τρόφιμα για πρόσφυγες και μετανάστες που καταφθάνουν καθημερινά από τα νησιά στο λιμάνι, συγκεντρώνονται από την Γραμματεία Πειραιά...