Latest News

Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Αυτά συμβαίνουν μόνο στο Δήμο Πειραιά - Μήπως τελικά κοροϊδεύουν τους δημότες;


Σε άλλο επίπεδο φαίνεται πως έχουν περάσει όσα απίστευτα συμβαίνουν στο Δήμο Πειραιά... με α
ποκορύφωμα το απίστευτο άδειασμα του Δημάρχου στις υπηρεσίες στο θέμα με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΟΛΠ, στην τελευταία τηλε- συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΟΛΠ εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο με θετική γνωμοδότηση των υπηρεσιών η οποία φέρει και τα ονόματα  της αντιδημάρχου πρασίνου, του Δημάρχου και του γενικού γραμματέα του Δήμου και ξαφνικά λίγο πριν την τηλε- συζήτηση  έρχεται ο Δήμαρχος και απορρίπτει την εισήγηση των υπηρεσιών και ψηφίζουν ομόφωνα όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι.
Αυτό τώρα σημαίνει ότι ή οι υπηρεσίες είναι ανίκανες και άχρηστες ή ο Δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι γνωρίζουν καλύτερα ακόμη και καθαρά τεχνικά θέματα  και μάλιστα χωρίς να έχουν προλάβει καν να τα διαβάσουν και να ενημερωθούν πλήρως.
Ειδικότερα, όπως φαίνεται από το έγγραφο οι υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ θετικά υπερ της COSCO χωρίς να μπαίνουν στον κόπο να τεκμηριώσουν την γνώμη τους. Βέβαια για να τεκμηριώσεις τη γνώμη σου πρέπει τουλάχιστον να έχεις διαβάσει περί τίνος πρόκειται (στην προκειμένη περίπτωση μια μελέτη 3.000 σελίδων), όπως επισημαίνουν από το Παρατηρητήριο της Πειραϊκής.
 Και σημειώνουν: "Ο δήμαρχος ενώ φέρεται να υπάρχει το όνομά του στην θετική γνωμοδότηση, μέσα στο δημοτικό συμβούλιο δεν αφησε την υπεύθυνη υπάλληλο των υπηρεσιών να τεκμηριώσει προφορικά τουλάχιστον τη γνώμη της και προχώρησε κατευθείαν σε αρνητική ψήφο ίσως γιατί καθυστερημένα πληροφορήθηκε τις χοντράδες που περιέχει η μελέτη της ΟΛΠ για μετρό που ήρθαν στον Πειραιά και υπογειοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει!".

@Αυτή την απίστευτη πρωτοπορία του Δήμου Πειραιά, άλλα να εισηγούνται οι υπηρεσίες και άλλα να αποφασίζει ο Δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι ίσως θα πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους Δήμους της χώρας, καθώς γλυτώνουν την χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, καταργώντας τις εισηγήσεις των υπηρεσιών και ψηφίζοντας τα θέματα απευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός εάν τώρα με τις τηλε -συνεδριάσης έχει χαθεί και η κοινή λογική...
Πάντως, η οποία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι καθαρά γνωμοδοτική, όπως και η αντίστοιχη του Περιφερειακού Συμβουλίου και την απόφαση θα την λάβει το αρμόδιο υπουργείο. 
Μήπως λοιπόν δουλεύουν τους δημότες για το θέμα με της Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΟΛΠ.
Για την ιστορία, δείτε τα σχετικά έγγραφα με την εισήγηση και την απόφαση Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΟΛΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιάς, - -2021
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληρ.: AΓΓ.ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣ:
Ταχ.Δ/νση:ΘΗΒΏΝ 78 Τον Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου
Τ.Κ. 18542 Πειραιάς
Τηλ: 213-2123034 Για το Δημ. Συμβούλιο
ΘΕΜΑ: « Εισήγηση γνωμοδότησης για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και τη μελέτη διαχείρισης (masterplan ) του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» »
Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του Σώματος το ως άνω θέμα για την κατά το Νόμο έγκρισή του σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ /ΕΥΠΕ / οικ. 107017/5-9-2006 του άρθρου 7 της παρ. 4.1 (ΦΕΚ 1225/ Τεύχος Β’/ 5-9-2006) και του με αρ. πρωτ.465879/ 8-6-2021 εγγράφου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής καθώς και του με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/52530/3508/31-5-2021 εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με την παρούσα εισήγηση ζητείται η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μελέτης με τίτλο: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και τη μελέτη διαχείρισης (masterplan ) του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.»
Σας αναφέρουμε ότι η γνωμοδότηση της υπηρεσίας μας είναι θετική όσον αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προαναφερόμενης μελέτης.
Συνημμένα: 1.Το με αρ. πρωτ. 465879/ 8-6-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής .
2.Το με αρ. πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/52530/3508/31-5-2021 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3.Το ΦΕΚ 1225/ Τεύχος Β’/ 5-9-2006 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ /ΕΥΠΕ / οικ. 107017/5-9-2006 (άρθρο 7 παρ. 4.1)
4.Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και τη μελέτη διαχείρισης (masterplan ) του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
Κοινοποίηση: Αντιδήμαρχο Δ/νσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου
κα Α. Καρακατσάνη
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ, Ο
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α.ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΒΑΣ. Α.ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Π.ΜΩΡΑΛΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
/ /2021
/ /2021
ΑΓΓ.ΓΕΩΡΓΑΝΑ Α.Χ. ΔΡΙΤΣΑΣ


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά της 15ης/30-6-2021 Συνεδρίασης ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθ. 127 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πειραιά συνεδρίασε, σήµερα Τετάρτη 30-6-2021 και ώρα 16:30, διά τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας, αφού ενηµερώθηκε µετά από τη µε αρ. πρωτ. 25518/25-6-2021 πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ., σύµφωνα µε την από 11-3-2020 Π.Ν.Π "Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του" (ΦΕΚ Α΄55), τη µε αρ. πρωτ. 20930/31- 3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη µε αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια µε αριθ. ∆Ι∆ΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ 9413/2020(Β’1704). Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 49 ∆ηµοτικών Συµβούλων ήσαν: Παρόντες 34 1) Παναγιώτης Αβραµίδης, 2) Μιχαήλ Αγρανιώτης, 3) Χρήστος Αγραπίδης, 4) Παναγιώτης Αναστασάκος, 5) ∆ηµήτριος Αράπης, 6) Αλέξανδρος Αργουδέλης, 7) Ιωάννης Βοϊδονικόλας, 😎 Ιωσήφ Βουράκης, 9) Παναγιώτης Βουτυράκος, 10) ∆ηµήτριος Γκερλές, 11) Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου, 12) Γρηγόριος ∆εµέστιχας, 13) Ευαγγελία ∆ρίτσα–Αποστόλου, 14) Ανδριάνα Ζαρακέλη, 15) Χαραλαµπία Ζηλάκου, 16) Αλέξανδρος Καµαράτος, 17) Αντωνία Καρακατσάνη, 18) ∆ηµήτριος Καρύδης, 19) Ιωάννης Κατσαφάδος, 20) Γρηγόριος Καψοκόλης, 21) Σταύρος Κοσκωτάς, 22) Αλέξανδρος Κοτέας, 23) Ιωάννης Λαζόπουλος, 24) ∆ιαµάντω Μανωλάκου, 25) Ευάγγελος Μαρινάκης, 26) Χαρουτιούν Μαρκαριάν, 27) Γρηγόριος Μόφορης, 28) Κυριακή Μπουρδάκου, 29) Ειρήνη Νταϊφά, 30) Παναγιώτης Ρέππας, 31) Κυριάκος Σιγαλάκος, 32) Μαρία Σταθάκη, 33) Αλέξανδρος Τζεφεράκος & 34) Γερασιµούλα Τουµαζάτου. Απόντες: 1) Ασπασία Αλιγιζάκη, 2) Γεώργιος Bίτσας, 3) ∆ηµήτριος Βλαχάκος, 4) Νικόλαος Βλαχάκος, 5) Ελευθέριος Βρουβάκης, 6) Αθανάσιος ∆ιαβολάκης, 7) Πασχαλίνα Καλαγιά-Καραµαλάκου, Παναγιώτης Καλογερόγιαννης, 9) Αναστασία Λεωτσάκου, 10) Κυριάκος Μανωλάκος, 11) Λεωνίδας Μανωλάκος, 12) Σταυρούλα Μελά, 13) Αντώνιος Μοραντζής, 14) Νικόλαος Μπελαβίλας & 15) Αντώνιος Νικοπολίδης. Από τους Προέδρους των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. Παρόντες: 1) Νικήτας Γκόλφης, 2) Αλέξανδρος Νανόπουλος, 3) Χαράλαµπος Λιακόσταυρος, 4) Αναστάσιος Πούλος & 5) Λεωνίδας Μελάς. Πρόεδρος ο κ. Παναγιώτης I. Αβραµίδης. Γραµµατέας η κα Ευαγγελία ∆ρίτσα–Αποστόλου. Συµµετείχε ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Π. Μώραλης Ειδικός Γραµµατέας ο Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆.Σ. κ. Ανδρέας Φινοκαλιωτάκης.
2 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 6: Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της: Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα και τη µελέτη διαχείρισης (masterplan) του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητάει το πιο πάνω θέµα για τη λήψη απόφασης µετά από την εισήγηση ∆ηµάρχου (∆/νση Περιβάλλοντος-Πρασίνου—Τµ. Περιβάλλοντος) µε αρ. πρωτ. 24095/1207/15-6-2021. Το θέµα συζητιέται νόµιµα γιατί είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την πιο πάνω εισήγηση που έχει ως εξής: Προς τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση γνωµοδότησης για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα και τη µελέτη διαχείρισης (masterplan ) του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε στην ηµερήσια διάταξη του Σώµατος το ω ς άνω θέµα για την κατά το Νόµο έγκρισή του σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε /ΕΥΠΕ / οικ. 107017/5-9-2006 του άρθρου 7 της παρ. 4.1 (ΦΕΚ 1225/ Τ ε ύ χ ο ς Β’/ 5 -9 -2006) κ αι τ ου µ ε αρ. πρω τ .465879/ 8 -6 -20 21 ε γ γρ ά φ ου τ ου Π ερι φ ερ ει α κ ού Σ υ µ β ου λί ου Α τ τι κ ή ς κ αθώ ς κ αι τ ου µ ε αρ. πρω τ . ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/52530/3508/31- 5-2021 εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την παρούσα εισήγηση ζητείται η έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της µελέτης µε τίτλο: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα και τη µελέτη διαχείρισης (masterplan ) του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.» Σας αναφέρουµε ότι η γνωµοδότηση της υπηρεσίας µας είναι θετική όσον αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προαναφερόµενης µελέτης. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ Αφού είδε το µε αρ. πρωτ. 465879/8-6-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, το µε αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/52530/3508/31-5-2021 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το ΦΕΚ 1225/ Τ εύ χ ο ς Β’/ 5-9-2006 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε /ΕΥΠΕ / οικ. 107017/5-9-2006 (άρθρο 7 παρ. 4.1). Αφού έλαβε υπόψη τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα και τη µελέτη διαχείρισης (masterplan) του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. Αφού άκουσε την τοποθέτηση του ∆ηµάρχου ο οποίος εισηγήθηκε αρνητικά επί των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΣΜΠΕ γιατί αγνοήθηκαν και δεν εντάχθηκαν οι προτάσεις µε το πόρισµα της Επιτροπής του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆.Π. που αναφέρονται στην µε αρ. 16//29.1.2020 απόφασή του. Ακολούθησαν τοποθετήσεις των εκπροσώπων των παρατάξεων, ∆ηµοτικών Συµβούλων και της Υπηρεσίας, µε απόψεις και προτάσεις όπως αναλυτικά στα πρακτικά αναφέρονται. Αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν.3852/2010 Αποφασίζει οµόφωνα Εισηγείται και γνωµοδοτεί αρνητικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα και τη µελέτη διαχείρισης (masterplan) 3 του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. διότι αγνοήθηκαν και δεν εντάχθηκαν οι προτάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά, που υποβλήθηκαν µε τη µε αρ. 16/29.1.2020 οµόφωνη απόφασή του τις οποίες και επαναφέρει. Σηµειώνει δε ότι έπρεπε να έχει προηγηθεί η ΣΜΠΕ και ακόµα οι περισσότερες προτάσεις επί των κυκλοφοριακών θεµάτων είναι πρόχειρες µε στοιχεία που αναφέρονται σε χρονικές περιόδους που έχουν ξεπεραστεί. Αποφασίστηκε και εκδόθηκε