Latest News

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Ο Δήμαρχος που έβλεπε να μπαζώνουν την Πειραϊκή - Στάλθηκε εξώδικο στον Γιάννη Μώραλη!

 


Θεατής φαίνεται να παραμένει ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης ο οποίος κάθεται και παρακολουθεί τα φορτηγά με μπάζα και τοξικά να περνούν χωρίς άδεια μέσα από τους δρόμους της πόλης και να συνεχίζεται να μπαζώνεται η θάλασσα δίπλα από τον τάφο του Θεμιστοκλή... 
στην Πειραϊκή. 

Ο δικηγόρος Γιάννης Καρδάρας απέστειλε στο Reportaz Net την εξώδικη διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, ο οποίος είναι και διορισμένος μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΠ ΑΕ, για την στάση του στο θέμα των έργων επέκτασης του νότιου λιμένα της κρουαζιέρας 

Ολόκληρο το εξώδικο Καρδαρά στον Δήμαρχο Πειραιά

ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΔΑΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ με ΑΦΜ 006961946 – κάτοικο Πειραιά –οδός Ι. Δραγάτση 2-4

 ΠΡΟΣ το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δήμος Πειραιά όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο αυτού κο Ιωάννη Μώραλη Όπως γνωρίζετε :

 1) Από τον μήνα Μάρτιο του 2020 στον θαλάσσιο χώρο έξωθεν του κυρίως λιμένα του Πειραιά παρά την αρχαία «Στήλη του Θεμιστοκλή» και του ομώνυμου μόλου πλησίον της «Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» (ΣΝΔ) καθώς και στην κατάληξη των αρχαίων «Κονώνειων τειχών» της Πειραϊκής χερσονήσου εκτελούνται εργασίες για το έργο που τιτλοφορείται ως «Επέκταση του Επιβατηγού Λιμένα (Νότια ζώνη Φάση Α)».

 Ειδικότερα αφορά την κατασκευή νέων προβλητών για την εξυπηρέτηση δύο επιπλέον των ένδεκα (11) ήδη υπαρχουσών εντός λιμένος θέσεων πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων οι οποίοι θα εκτείνονται σε απόσταση [2] μήκους 400-500 μέτρων από την ακτή και τα αρχαία «Κονώνεια τείχη» με απαιτούμενη επιχωμάτωση της θάλασσας κατά 133 στρέμματα. 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ 

2) Πιο συγκεκριμένα, από τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο 2020 όχι τυχαία εντός των αυστηρών περιορισμών της πανδημίας ο ΟΛΠ ΑΕ προέβη σε έναρξη εργασιών βυθοκορήσεων με πλωτούς γερανούς και φορτηγίδες μεταφοράς και απόρριψης των ιζημάτων και βυθοκορημάτων σε καθορισμένη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των νήσων Σαλαμίνας και Αίγινας στον Σαρωνικό κόλπο. 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ-ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ του ΣτΕ

 3) Μετά από την κατάθεση δύο (2) Αιτήσεων Ακύρωσης Διοικητικών Πράξεων στο ΣτΕ από 94+20=114 πολίτες και το «Εργατικό Κέντρο Πειραιά» εκδόθηκε η από 11-6-2020 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ «περί απαγόρευσης εργασιών βυθοκορήσεων και απόρριψης βυθοκορημάτων στην θάλασσα». 

Οι ανωτέρω αιτήσεις συνεκδικάζονται ενώπιον του ΣτΕ μετά από οίκοθεν (από το ΣτΕ) αναβολές την 2-12- 2020.

 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ 

4) Παρά την ανωτέρω από 11-6-2020 Προσωρινή Διαταγή του ΣτΕ τόσο πολίτες όσο και εγώ προσωπικά είμεθα καθημερινώς μάρτυρες εκτέλεσης εργασιών εσκαφών του βυθού, βυθοκορήσεων, λιθορριπών εδράσεως, εξομάλυνσης του βυθού, μεταφοράς αδρανών υλικών από την ΟΛΠ ΑΕ και την ανάδοχο του έργου ΤΕΚΑΛ ΑΕ σύμφωνα με έγγραφα που έχουν περιέλθει σε γνώση μου, αλλά σίγουρα και στην δική σας γνώση, αφού είστε εκτός από Δήμαρχος της πόλης και Μέλος του Δ.Σ. του ΟΛΠ ΑΕ ως διορισμένος εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ.

 [3] ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΕΝ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΠΕ - ΣΜΠΕ - ΑΕΠΟ 

5) Από τα έγγραφα που έχουν περιέλθει σε γνώση μου ο ΟΛΠ ΑΕ στηρίζει την συνέχιση των εργασιών: α) στην από 29-6-2020 Διευκρινιστική της από 11-6-2020 Προσωρινής Διαταγής του ΣτΕ ότι δήθεν επιτρέπονται άλλες εργασίες εκτός των βυθοκορήσεων ΚΑΙ β) σε παλαιές από το 2006 (ΑΠ 104050/17-5-2006 ΚΥΑ) αδειοδοτήσεις οι οποίες όμως αδειοδοτήσεις για εργασίες, σύμφωνα με πρόσφατα έγγραφα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (από 16-4-2020 με απ ΥΠΕΝ/ΝΕΠ/36716/1710 και από 26-6-2020 με απ ΥΠΕΝ/ΑΤΚΕ/60948/1981) χρήζουν (οι παλαιές αδειοδοτήσεις) τροποποιήσεων - επικαιροποιήσεων – και κυρίως έκδοσης νέων Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), έκδοση νέας ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΕΠΟ) και εν τέλει ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ). 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Όλα τα ανωτέρω έγγραφα άλλα και άλλα έγγραφα αλληλογραφίας μεταξύ των Δημόσιων Υπηρεσιών έχουν περιέλθει σε γνώση μου αλλά και του «Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς» (ΔΣΠ). Ο ΔΣΠ έχει συστήσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ η οποία γνωμοδοτεί για την ενδεχόμενη ανάληψη νομικών ενεργειών ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου και Εθνικής ή [4] Ευρωπαϊκής Αρχής για την προστασία των Συνταγματικών Δικαιωμάτων και ειδικότερα για την υγεία των πολιτών (άρθρο 5 §5 που κατοχυρώνει το δικαίωμα προστασίας της υγείας καθώς και το άρθρο 21 παρα 3) ως έχει (ο ΔΣΠ) εκ του Νόμου αυτό το δικαίωμα. (βλέπετε έγγραφο ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)(ΑΡ. ΣΧΕ.1) 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 6) Σας γνωστοποιώ ότι εξ αιτίας μηνυτήριας αναφοράς πολιτών προς τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά παντός υπευθύνου για σειρά ενεργειών και παραλείψεων από πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης για τυχόν παράβαση καθήκοντος καθώς και για την παραβίαση της Ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής Νομοθεσίας που αφορούν εργασίες που συνεχίζονται από τον ΟΛΠ ΑΕ άνευ επικαιροποιημένων ή νέων αδειοδοτήσεων, ΟΠΟΤΕ έχει μετά από εισαγγελική παραγγελία, διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση και μεταξύ των καλουμένων να καταθέσουν ενόρκως είναι και ο ΔΣΠ (30/10/20 και 13-11- 2020). 

Ο υπογράφων την παρούσα είμαι νόμιμα εξουσιοδοτημένος από τον ΔΣΠ για ένορκη κατάθεση.(βλπ εξουσιοδότηση)(ΑΡ.ΣΧΕΤ.2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΛΑΤΑΚΙ»- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

7) Ήδη από φωτογραφίες ληφθείσες στις 6-11-20, 7-11-20, 8-11-20, 9-11-20, 10-11-2020 και 11-11-2020, 12-11-2020 και 13-11-2020 αλλά και από ιδία αντίληψη η ΟΛΠ ΑΕ και η ανάδοχος του έργου ΤΕΚΑΛ ΑΕ (άλλως υπεργολάβοι λαμβάνοντες εντολές από την ΟΛΠ ΑΕ και την ανάδοχο) 

 [5] έχουν αρχίσει εργασίες επιχωμάτωσης της θάλασσας 50 περίπου μέτρα από την αρχαία «Στήλη του Θεμιστοκλή» και εργασίες συγκέντρωσης αδρανών υλικών στην θέση «ΠΑΛΑΤΑΚΙ» χωρίς την τήρηση των προβλέψεων έστω και των υπό τροποποίηση αρχικών και προ 14 ετών αδειοδοτήσεων. Από τις επισυναπτόμενες στην παρούσα φωτογραφίες αποδεικνύεται ότι ο ΟΛΠ ΑΕ εκμεταλλευόμενος και πάλι τους περιορισμούς του covid 19 έδωσε εντολή να διαπερνούν την πόλη τριαξονικά φορτηγά και να εκτελούνται εργασίες επιχωματώσεων στη θέση «ΠΑΛΑΤΑΚΙ» και επομένως σας ενημερώνω με την παρούσα.(βλπ φωτογραφές ΑΡ.ΣΧΕΤ. 

3) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

8) Επειδή από τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα για την διέλευση φορτηγών αυτοκινήτων απαιτείται εκτός : α) από «Σχέδιο Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων» του εκτελούντος το έργο ΚΑΙ β) «Έγκριση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά» ΟΠΟΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ να μου γνωστοποιήσετε εάν ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ έχει λάβει τα ανωτέρω απαιτούμενα έγγραφα και έχει εκδώσει εγκρίσεις. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ κου ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 Κατά την συνεδρίαση την 9-11-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως πληροφορήθηκα, ο κος Δήμαρχος ερωτηθείς σχετικώς από Δημοτικούς Συμβούλους απάντησε ότι ουδέποτε ο Δήμος Πειραιά έδωσε ΑΔΕΙΑ ή ΕΓΚΡΙΣΗ για την διέλευση φορτηγών μέσα από την πόλη και ότι θα διερευνήσει εάν συμβαίνουν μεταφορές υλικών δια μέσου [6] της πόλης ενώ έχει ως Δήμαρχος πολλές πηγές πληροφόρησης. γ) Ενημερωτικά, σύμφωνα με τεχνικές μελέτες που έχουν περιέλθει σε γνώση μου για την επιχωμάτωση 133 στρεμμάτων θα απαιτηθούν περίπου 700.000 τόνοι με αδρανή υλικά για την μεταφορά των οποίων απαιτούνται 55.000 δρομολόγια Ετησίως βαρέων τριαξονικών φορτηγών. 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΛΑΤΑΚΙ»

 9) Επειδή καθ’ όσον γνωρίζω η θέση «ΠΑΛΑΤΑΚΙ» είναι μη αδειοδοτημένο «εργοτάξιο» και ήδη σύμφωνα με τον αψευδή φωτογραφικό φακό συσσωρεύονται στην ανωτέρω θέση («ΠΑΛΑΤΑΚΙ») παρανόμως αδρανή υλικά (βλπ φωτογραφίες επισυναπτόμενες) που αποδεικνύουν τα ανωτέρω οπότε σας ενημερών προς τούτο.(ΑΡ.ΣΧΕΤ. 4) ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 10 ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ «ΠΑΛΑΤΑΚΙ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (επισυνάπτεται) 

10) Επειδή έχει περιέλθει σε γνώση μου η από 4-8-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπογραφόμενη από δέκα (10) πολίτες απευθυνόμενη προς τον κο Δήμαρχο της πόλης Πειραιά από το περιεχόμενο της οποίας προκύπτει ότι η θέση «ΠΑΛΑΤΑΚΙ» είναι διεκδικούμενη έκταση από τον ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (η οποία στο παρελθόν είχε την μορφή άλσους).

 Επίσης έχει περιέλθει σε γνώση μου ότι υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας του Δήμου που έχουν μεταγραφεί στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και ως ΘΕΜΑ έχει έλθει προς συζήτηση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του οποίου είχα την τιμή να είμαι μέλος επί 12 συναπτά έτη.(επισυνάπτεται αντίγραφο του ανωτέρω εξώδικου)(ΑΡ.ΣΧΕΤ. 5) 

ΑΙΤΗΣΗ ΩΣ ΕΧΩΝ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΝΑ ΜΟΥ ΔΟΘΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ [7] 

11) Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει σε γνώση μου κάποια νομική ενέργεια από τον «ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» παρά μόνο δημοσιευμένες στον καθημερινό τύπο δηλώσεις του κου Δημάρχου περί διεκδίκησης του ακινήτου «ΠΑΛΑΤΑΚΙ». Επίσης έχει περιέλθει σε γνώση μου η ύπαρξη εγγράφων όπως και ενδεικτικά περί «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ των (Τεχνικών) Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά» που επικαλέστηκε ο κος Δήμαρχος σε Επιτροπή της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 29-6-2016) καθώς και ότι έχει υποβληθεί η ως άνω έκθεση και προς το ΤΑΙΠΕΔ. 

Άλλωστε είναι γνωστό ότι βάσει εγγράφων ο κος Δήμαρχος Πειραιά συμμετέχει ως εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ στο ΔΣ του ΟΛΠ ΑΕ, που λειτουργεί πλέον με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με σκοπό το ΚΕΡΔΟΣ, και όχι ex officio με την ιδιότητα του Δημάρχου Πειραιά όπως προβλεπόταν, και ορθώς, στο παρελθόν. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ 

12) Με την ευκαιρία και επειδή τόσο ατομικά όσο και ως εκλεγμένο μέλος φορέων και ΝΠΔΔ (ΔΣ του ΔΣΠ-Τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Αττικής (ΑΔΑ ΩΥΨΘ7Λ7-Φ00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 267/2019) έχω έννομο και ενεστώς συμφέρον να προβώ σε νομικές ενέργειες για την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων μου, που προανέφερα, αλλά και εκπροσωπουμένων από εμέ φορέων ή πολιτών οπότε και λόγω του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ.

 Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ω να μου θέσετε υπ’ όψιν την ανωτέρω «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την νόμιμη κοινοποίηση της παρούσας. [8] ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ κου ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΞΩΘΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΣΤΟ «ΠΑΛΑΤΑΚΙ» 

13) Με την παρούσα ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ για την μη ανάληψη πρωτοβουλιών ή ενεργειών μέχρι σήμερα από τον κ. Δήμαρχο Ιωάννη Μώραλη ο οποίος είναι ήδη πληροφορημένος. 14) Με την δήλωση ότι το παρόν εξώδικο θα κοινοποιηθεί και σε οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς το ΝΠΔΔ του ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ όπως νόμιμα εκπροσωπείται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει. 

 Πειραιάς 12-11-2020 

Ο εξωδίκως προσκαλών, δηλών και επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματος μου Ιωάννης Καρδαράς Δικηγόρος στον Α.Π. Μέλος του ΔΣ του ΔΣΠ