Latest News

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

"Ρουκέτα" στον Δήμο Πειραιά: Έστειλαν εξώδικο στον Δήμαρχο για το Παλατάκι!Εξώδικο- βόμβα στέλνουν στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη για τη Δημοτική Περιουσία στο Παλατάκι.

Το εξώδικο υπέγραψαν 5 μέλη του ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ της Κοινοτικής Παράταξης "Ενεργοί Πολίτες Α' Κοινότητας - ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ!" και 5 πολίτες που θέλουν η δημοτική περιουσία να ξαναγίνει Άλσος και χώρος αναψυχής.

Μάλιστα, καλούν "όσες/οι έχουν στοιχεία για το Παλατάκι, φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή μαζί τους"!

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΙΧΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ REPORTAZ ΝΕΤ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ  ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ:
"Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή ως κάτοικοι και δημότες Πειραιά έχουμε πρόδηλο έννομο συμφέρον ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ:
  • Να εισάγετε στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά το θέμα της επιστροφής στον Δήμο της νομής της έκτασης στο Παλατάκι και της απόδοσής της στους δημότες ως χώρο πρασίνου.
  • Να δώσετε αμελλητί εντολή στη νομική υπηρεσία του Δήμου να προχωρήσει στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες κατά του Ελληνικού Δημοσίου και/ή της «ΟΛΠ ΑΕ» και/ή κατά οποιουδήποτε άλλου που έλκει δικαιώματα από αυτούς ή κατέχει την έκταση εξ’ονόματος αυτών για την αναγνώριση της κυριότητας της επίμαχης έκτασης στον Δήμο Πειραιά και την απόδοσή της σε αυτόν.
  • Να μας χορηγήσετε αντίγραφο της «Έκθεσης των Υπηρεσιών του Δήμου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο «ΠΑΛΑΤΑΚΙ» στην σύνταξη και κοινοποίηση της οποίας αναφερθήκατε στις 29.6.2016 ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής που συνεδρίαζε με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13ης Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και άλλες διατάξεις».
  • Έστω και τώρα – με μεγάλη καθυστέρηση - να ενεργήσετε με τρόπο ώστε να αρθεί η σύγκρουση μεταξύ των καθηκόντων σας ταυτοχρόνως ως Δημάρχου Πειραιά και ως μέλους του ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ και να ενεργήσετε τα νόμιμα ως οφείλετε για την υπεράσπιση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των Δημοτών και του Δήμου.
Άλλως σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες, ομού μετά άλλων Δημοτών επ’ ωφελεία αυτών και των κατοίκων του Δήμου Πειραιά, για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την εξασφάλιση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των Δημοτών και του Δήμου μας."
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΞΩΔΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:ΕΞΩΔΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τον Ιωάννη Μώραλη του Πέτρου, δήμαρχο Πειραιά και ως εκ της ιδιότητάς του κάτοικο Πειραιά.
Αναφερόμεθα στο γνωστό σε όλη την πειραϊκή κοινωνία θέμα της εκτάσεως που είναι γνωστή στους Πειραιώτες ως «Παλατάκι», στο λιμάνι του Πειραιά, και πιο συγκεκριμένα εκτάσεως που είναι καταχωρημένη στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του Δήμου Πειραιά. 
Η ίδια περίπου έκταση και το ίδιο ως προς την ταυτότητά του ακίνητο φέρεται ότι διεκδικείται και από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο παρανόμως την έχει παραχωρήσει κατά χρήση και εκμετάλλευση προς την ΟΛΠ ΑΕ. Σύμφωνα με μελέτες ο Δήμος Πειραιά ήταν κύριος συνολικής έκτασης 221900 τ.μ. στην παραλιακή ζώνη από την ακτή Θεμιστοκλέους έως την Ακτή Καλλιμασιώτη, στην περιοχή της «Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» και του Βασιλικού Περιπτέρου (Παλατάκι), με τίτλους κυριότητας και Παραχωρητηρίων του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Δήμο της περιόδου 1876-1879
Η πρώτη παραδεκτή από τον Δήμο Πειραιά συμβολαιογραφική παραχώρηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου έλαβε χώρα για την ανέγερση του «Χατζηκυριακείου Ιδρύματος». Στη συνέχεια υπήρξε σωρεία αυθαίρετων ενεργειών εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο (επικαλούμενο και δική του κυριότητα επί ορισμένων εκ των ως άνω εκτάσεων) προέβη σε σειρά παράνομων απαλλοτριώσεων και παραχωρήσεων σε τρίτους τμημάτων της ως άνω έκτασης κυριότητας του Δήμου μας. Οι εν λόγω παραχωρήσεις με δικαστικές αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ανίσχυρες, ενώ και ορισμένες απαλλοτριώσεις έχουν ανακληθεί με μεταγενέστερες πράξεις της Διοίκησης. Για τις υπόλοιπες απαλλοτριώσεις δεν προκύπτει ότι καταβλήθηκε οιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα στον Δήμο Πειραιά, γεγονός που τις καθιστά επίσης παράνομες και άκυρες.
Μεταξύ των εκτάσεων που παρανόμως αφαιρέθηκαν από την νομή του Δήμου συγκαταλέγεται και η μείζων έκταση «Παλατάκι» - που στις αρχές του 20ου αιώνα μάλιστα είχε την μορφή άλσους – η οποία στο παρελθόν παραχωρήθηκε από το Δημόσιο (που επικαλείται ίδια κυριότητα επί αυτής) κατά χρήσιν στον τότε δημόσιο ΟΛΠ προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του λιμένος, λαμβανομένου υπ’ όψιν του τότε δημόσιου χαρακτήρα του ΟΛΠ. Πιο πρόσφατα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ ΑΕ συνήφθη η από 24 Ιουνίου 2016 σύμβαση για την τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης, που τιτλοφορείται «Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με την χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς» που κυρώθηκε με τον νόμο 4404/2016 (ΦΕΚ Α 126/8-7-2016), με την οποία γίνεται εκ νέου παραχώρηση προς χρήση, μεταξύ άλλων, της ίδιας έκτασης στο “Παλατάκι” προς τον ιδιωτικοποιημένο πλέον ΟΛΠ ΑΕ, την πλειοψηφία των μετοχών του οποίου ελέγχει η εταιρεία COSCO (Hong KongGroup Limited.
Το ζήτημα με την διεκδίκηση τουλάχιστον της έκτασης στο Παλατάκι έχει απασχολήσει αρκετές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως διαπιστώνεται από τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ του, χωρίς όμως να έχει συζητηθεί σε βάθος και να ληφθούν αποφάσεις. Το ζήτημα αυτό είναι επίσης εις γνώση σας, διότι έχετε αναφερθεί σε αυτό σε ιδιωτικές ή δημόσιες δηλώσεις σας ή σε επιστολές σας από το 2016, ενώ κατά δήλωσή σας έχει συνταχθεί «Έκθεση των Υπηρεσιών του Δήμου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο «ΠΑΛΑΤΑΚΙ» - η οποία παραμένει άγνωστη σε εμάς ως δημότες - αλλά στην πράξη δεν έχετε προχωρήσει σε συγκεκριμένες νομικές ενέργειες για την απόδοση του χώρου στον ιδιοκτήτη αυτού τον ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, παρά το γεγονός ότι είστε ο εκλεγμένος Δήμαρχος από το έτος 2014, ενώ την έκταση από το 2016 εκμεταλλεύεται πλέον μία ιδιωτική εταιρεία.
Συνεπώς, από το 2016 έχετε περιοριστεί μόνο σε δηλώσεις και οχι έργα, δηλ. ουσιαστικές νομικές διεκδικήσεις, την στιγμή που την ως άνω έκταση την νέμεται και εκμεταλλεύεται μία ιδιωτική εταιρεία και μάλιστα αλλοδαπή, στην οποία όμως έχετε αναλάβει θέση μέλους στο Διοικητικό της Συμβούλιο (Δ.Σ.) εκπροσωπώντας μία άλλη εταιρεία, το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ και όχι τον Δήμο Πειραιά. Η απραξία σας αυτή εκδηλώνεται ενώ γνωρίζετε  ότι στους δημότες Πειραιά αντιστοιχούν ανά κάτοικο μόλις 1,56 τ.μ. πρασίνου κατά μέσο όρο, ποσοστό που φθάνει ακόμα και το 0,45 τετραγωνικό σε περιοχές όπως η Πειραϊκή, το Χατζηκυριάκειο και η Φρεαττύδα - διότι τα περισσότερα πάρκα και οι πλατείες εντοπίζονται στο κέντρο του Πειραιά - τα ελληνικά και ευρωπαϊκά στάνταρντ απαιτούν 8 τμ/κάτοικο, ενώ σύμφωνα με παλαιότερες και πρόσφατες έρευνες ο Πειραιάς είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων με την μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση !
Η αδράνειά σας επί τόσα έτη στο να διεκδικήσετε ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ την περιουσία του Δήμου στο "Παλατάκι" έναντι του Ελληνικού Δημοσίου/ΟΛΠ ΑΕ που την εκμεταλλεύονται παρανόμως, αλλά και οι πρόσφατες εξελίξεις με τα σοβαρότατα νομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα στην κατασκευή της "Νότιας Επέκτασης των προβλητών Κρουαζιέρας" από τον ΟΛΠ ΑΕ – για τα οποία αν και σας είχαν από ετών γνωστοποιηθεί, εσείς ουδέν ενεργήσατε – αποδεικνύουν ότι η ιδιότητά σας ως μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΠ ΑΕ κατά την άποψή μας είναι ΑΣΥΜΒΑΤΗ με τα καθήκοντά σας ως Δήμαρχος Πειραιά. Επισημαίνουμε επίσης ότι στην πλειοψηφία των δημοτών του Πειραιά είχατε - με διαδοχικές σχετικές δηλώσεις σας - αφήσει την εντύπωση ότι η συμμετοχή σας στο ΔΣ του ΟΛΠ ΑΕ ήταν παρεπόμενη της ιδιότητάς σας ως Δημάρχου Πειραιά (ex officio), αποσιωπώντας ότι εκεί συμμετέχετε ως εκπρόσωπος των συμφερόντων του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ - το οποίο είναι μέτοχος της ΟΛΠ ΑΕ και λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και μόνο σκοπό το κέρδος.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή ως κάτοικοι και δημότες Πειραιά έχουμε πρόδηλο έννομο συμφέρον ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ:
  • Να εισάγετε στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά το θέμα της επιστροφής στον Δήμο της νομής της έκτασης στο Παλατάκι και της απόδοσής της στους δημότες ως χώρο πρασίνου.
  • Να δώσετε αμελλητί εντολή στη νομική υπηρεσία του Δήμου να προχωρήσει στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες κατά του Ελληνικού Δημοσίου και/ή της «ΟΛΠ ΑΕ» και/ή κατά οποιουδήποτε άλλου που έλκει δικαιώματα από αυτούς ή κατέχει την έκταση εξ’ονόματος αυτών για την αναγνώριση της κυριότητας της επίμαχης έκτασης στον Δήμο Πειραιά και την απόδοσή της σε αυτόν.
  • Να μας χορηγήσετε αντίγραφο της «Έκθεσης των Υπηρεσιών του Δήμου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο «ΠΑΛΑΤΑΚΙ» στην σύνταξη και κοινοποίηση της οποίας αναφερθήκατε στις 29.6.2016 ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής που συνεδρίαζε με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13ης Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και άλλες διατάξεις».
  • Έστω και τώρα – με μεγάλη καθυστέρηση - να ενεργήσετε με τρόπο ώστε να αρθεί η σύγκρουση μεταξύ των καθηκόντων σας ταυτοχρόνως ως Δημάρχου Πειραιά και ως μέλους του ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ και να ενεργήσετε τα νόμιμα ως οφείλετε για την υπεράσπιση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των Δημοτών και του Δήμου.
Άλλως σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες, ομού μετά άλλων Δημοτών επ’ ωφελεία αυτών και των κατοίκων του Δήμου Πειραιά, για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την εξασφάλιση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των Δημοτών και του Δήμου μας.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνους που απευθύνεται και κοινοποιείται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Πειραιάς,     ../8/2020
Οι εξωδίκως προσκαλούντες


Σωτήρης Αλεξόπουλος
Μέλος του Συμβουλίου Α' Κοινότητας με την Παράταξη
"Ενεργοί Πολίτες Α' Κοινότητας - ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ!