Latest News

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

Σε πρώτο πλάνο ο προϋπολογισμός του Δ. Πειραιά

Συνεδριάζει αυτή την ώρα στην αίθουσα του 7ου ορόφου του δημαρχείου Πειραιά, το Δημοτικό Συμβούλιο  για...

συζήτηση και λήψη αποφάσεων 34 θέματα  ημερήσιας διάταξης ενώ στις 18.00 έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση  Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και του Προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2016.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο«Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.)».

ΘΕΜΑ 2ο«Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016 της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.)».

ΘΕΜΑ 3ο«Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2016 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)».

ΘΕΜΑ 4ο«Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2016 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)».

ΘΕΜΑ 5ο«Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα UIA (Αστικές Καινοτόμες Δράσεις) στη θεματική περιοχή: θέσεις εργασίας και δεξιότητες στην τοπική οικονομία».

ΘΕΜΑ 6ο«Λήψη απόφασης για α) τη συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Πειραιά για τη στήριξη γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους έως τις 28 Απριλίου 2016 και β) την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του ανωτέρω Ξενώνα Φιλοξενίας για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2016».

ΘΕΜΑ 7ο«Αποδοχή της πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής για τη “Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας”».

ΘΕΜΑ 8ο«Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου για σύναψη σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 2100/16-7-15 πρόσκληση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της δράσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”».

ΘΕΜΑ 9ο«Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς για ένα (1) έτος, για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους δημότες μέσω της λειτουργίας των Δημοτικών Πολυιατρείων».
ΘΕΜΑ 10ο«Έγκριση πρόσληψης σαράντα δύο (42) συνολικά ατόμων και συγκεκριμένα τριάντα (30) ΥΕ Εργατών-τριών πρασίνου, δέκα (10) ΔΕ Δενδροκηπουρών και δύο (2) ΔΕ Χειριστών φορτωτή, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου».

ΘΕΜΑ 11ο«Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Δ/νσης Βρεφονηπιακών Σταθμών».

ΘΕΜΑ 12ο«Σύσταση μιας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, σύμφωνα με τη με αριθμό 2930/2015 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς».

ΘΕΜΑ 13ο«Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και επιτροπών βεβαίωσης καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών για ένα έτος».

ΘΕΜΑ 14ο«Έγκριση του 1ου Σ.Π. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της εργασίας: Επισκευή και συντήρηση κτιρίων και ακινήτων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 15ο«Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 16ο«Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση 100 φοινικοειδών (ουασινγκτώνιες) από δωρεά της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ».

ΘΕΜΑ 17ο«Παράταση είκοσι (20) ημερών της σύμβασης με τίτλο: “Προμήθεια υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με ισχύ από 8/1/2015 έως 8/1/2016».

ΘΕΜΑ 18ο«Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Χαλκίδη Ιωάννη, στην οδό Αιγάλεω 66 και Καλλέργη, μόνο κατά το μέρος που αφορά στη χορήγηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου».

ΘΕΜΑ 19ο«Χορήγηση άδειας διενέργειας τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων του κ. ΚΟΥΚΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για το καφενείο στην οδό Δραγούμη 2».

ΘΕΜΑ 20ο«Μετατόπιση περιπτέρου του Παρισσόπουλου Κων/νου από την οδό Γούναρη 10 στη συμβολή των οδών Κλεισόβης και Ακτής Μιαούλη».

ΘΕΜΑ 21ο«Λύση της από 23-7-2003 σύμβασης μίσθωσης με αρ. πρωτ. 67867/25-7-03 μεταξύ του Δήμου και των εκμισθωτών-ιδιοκτητών του ακινήτου επί των οδών Λακωνίας 29 και Καλλέργη».

ΘΕΜΑ 22ο«Έγκριση πραγματοποίησης του μνημόσυνου των αποβιωσάντων Δωρητών-Ευεργετών και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 23ο«Έγκριση πραγματοποίησης του μνημόσυνου των Πνιγέντων-Φονευθέντων Εμπορικού Ναυτικού και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 24ο«Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2016 και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 670,08 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)».

ΘΕΜΑ 25ο«Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 2.952,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για την πραγματοποίηση των ετήσιων εκδηλώσεων κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας των πέντε Δημοτικών Κοινοτήτων».

ΘΕΜΑ 26ο: «Διαγραφή του υπ΄αριθμ. 6300/2015 χρηματικού καταλόγου ποσού 184.317,14 €, από την εταιρεία ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α.Ε., που αφορά έσοδα από τέλη διαφήμισης και επαναβεβαίωση του ίδιου ποσού στην εταιρεία Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ».

ΘΕΜΑ 27ο«Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 273,06 € του κ. ΚΟΛΙΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ».

ΘΕΜΑ 28ο«Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών (4) οφειλετών, μετά τη ρύθμισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & Ν. 4178/13».

ΘΕΜΑ 29ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 649,35 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθ. κυκλοφορίας».

ΘΕΜΑ 30ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 2.844,85 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας.»

ΘΕΜΑ 31ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης για το υπ΄ αριθμ. ΖΗΕ 3915 σχολικό λεωφορείο μόνο για στάση, επί της οδού Αρμένικης Ορθόδοξης Εκκλησίας έμπροσθεν του αριθμού 12, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας, παρακειμένου νηπιαγωγείου με την επωνυμία ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»

ΘΕΜΑ 32ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθμ. ΥΝΡ 4484 αυτοκίνητο του κ. Γκουγκούμη Φίλιππου επί της οδού Σαλεπούλα έναντι του αριθμού 7-9».

ΘΕΜΑ 33ο: «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 369/15 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης, μόνο ως προς τον αριθμό της οδού Ζέας».

ΘΕΜΑ 34ο: «Καθιέρωση χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ευπλοίας έναντι του αριθμού 26-28».