Latest News

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 12-10 στις 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του
Πειραιά. 
Ωστόσο, το ενδιαφέρον αναμένεται να επικεντρωθεί για μια ακόμη φορά στα προ ημερησία θέματα, όπως η πώληση του ΟΛΠ, το μεταναστευτικό και άλλα που θα είναι στην επικαιρότητα...
Για την ιστορία, τα θέματα Ημερήσιας Διάταξη είναι τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: «Χωροθέτηση περιπτέρων στο Δήμο Πειραιά».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εργασίας ″ Πιλοτική εφαρμογή και λειτουργία 2 νέων θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο κέντρο της πόλης του Πειραιά– Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή και λειτουργία″ στο πλαίσιο του έργου SMILEκαι του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου: “Αστικές αναπλάσεις για την αξιοποίηση και αναβάθμιση ελεύθερων-κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Πειραιά ΑΑΕ 7/2012”, MIS456706 έως την 31/12/2015 και σύσταση επιτροπής εκτίμησης αποζημιώσεων για ματαίωση διάλυσης εργολαβίας».
ΘΕΜΑ  4ο: «Έγκριση τύπου και εγκατάστασης στεγάστρου σε στάση των αστικών συγκοινωνιών σε  αντικατάσταση υφιστάμενου επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και χορήγηση σχετικής άδειας για προβολή υπαίθριας διαφήμισης ».
ΘΕΜΑ 5ο«Σύσταση μιας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τη με αριθμό 1215/2015 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση μετάβασης δύο υπαλλήλων  της Δ/νσης Πολιτισμού, στoDandiiτης Σκωτίας για το συνέδριο “Cultureforcitiesandregions” και διάθεσης πίστωσης έως του ποσού  720,00  €».
ΘΕΜΑ 7ο: «Ανανέωση συνδρομής στο τριμηνιαίο περιοδικό ″ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ″ για το έτος 2015 ».
ΘΕΜΑ  8ο: « Έγκριση συνολικού ποσού 1.117,14 € για αμοιβή της τελειόφοιτης σπουδάστριας του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), του ΤΕΙ Δυτικής  Ελλάδας,  ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ του Δημητρίου, η οποία θα πραγματοποιήσει στο Δήμο μας την 6μηνη πρακτική της άσκηση».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση συνολικού ποσού 1.117,14 € για αμοιβή του  τελειόφοιτου  σπουδαστή του Τμήματος Μηχανολόγων  Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.), του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ –ΔΡΑΚΟΥ του Νικολάου, ο οποίος θα πραγματοποιήσει στο Δήμο μας την 6μηνη πρακτική του άσκηση».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 23,36 € (συμπ. Φ.Π.Α) για αγορά στεφάνου για την εκδήλωση Τιμής και Μνήμης της Ηρωίδας Ηρώς Κωνσταντοπούλου και ποσού 41,27 € (συμπ. Φ.Π.Α) για αγορά στεφάνου με άνθη για την κηδεία του Λάμπρου Κανελλόπουλου».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση  γενομένης δαπάνης  ποσού 608,85 € (συμπ/νου Φ.Π.Α) για αγορά  βήματος για εκδηλώσεις  του Δήμου».
ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή της πρόσκλησης  ( από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιώς ) που αφορά στην υποδοχή της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Ελώνης από τον νομό Αρκαδίας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 6:00 μ.μ  και διάθεση ποσού πίστωσης  μέχρι του ποσού των 400 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς 2016 και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.720 € (πλέον Φ.Π.Α)».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πραγματοποίησης των μνημόσυνων: 1) του βομβαρδισμού της πόλης του Πειραιά και 2) του Αντιναυάρχου Παναγιώτη  Αντωνίου Βλαχάκου Π.Ν. και διάθεση πιστώσεων μέχρι του ποσού των 350 € (χωρίς Φ.Π.Α) & 110 € (χωρίς Φ.Π.Α.) αντίστοιχα».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση εκδήλωσης για τον εορτασμό των Θεοφανείων και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 5.120 €  (πλέον Φ.Π.Α)».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) Πραγματοποίησης των Χριστουγεννιάτικων δράσεων που θα γίνουν από 1/12/15 έως 15/1/16 σε κεντρικές πλατείες του Δήμου Πειραιά και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.870 € (πλέον Φ.Π.Α) και β) Παραχώρησης διαφημιστικών πάνελ στεγάστρων προκειμένου να προβληθούν οι Χριστουγεννιάτικες δράσεις του Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 18ο:«Λύση της από 31-3-1999 σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου και της εκμισθώτριας-ιδιοκτήτριας του ακινήτου επί της οδού Λόντου 1-7, περιοχή Προφήτη Ηλία, στο οποίο στεγαζόταν ο 8ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου».
ΘΕΜΑ 19ο: « Παράταση της παραχώρησης της χρήσης των χώρων του 1ου ορόφου του Δημοτικού ακινήτου του ″Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά″, έως 31/12/2015, στον όμιλο για την  UNESCOΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ».
ΘΕΜΑ 20ο: « Επιστροφή του 2ου ποσού των 80,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στην LAMDADEVELOPMENTS.A».
ΘΕΜΑ 21ο« Διαγραφή  ανύπαρκτων οφειλών συνολικού ποσού 47.531,30 €, που έχουν εξοφληθεί ή  διαγραφεί  όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των χειρόγραφων χρηματικών καταλόγων».
ΘΕΜΑ 22ο: « Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών του δημότη κ. Σταθάκη Κων/νου, μετά την ρύθμισή του σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 και Ν. 4178/13».
ΘΕΜΑ 23ο: «Διόρθωση του με αριθμό 50/1998 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στην οικοδομή επί της οδού Αγίας Παρασκευής 16, φερόμενων ιδιοκτήτων Σπυρίδωνα Παντοσίτη και Ιωάννη Φιλιπποπολίτη».
ΘΕΜΑ 24ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 3.114,05 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».
ΘΕΜΑ 25ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 413,19 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αρ. κυκλοφορίας».