Latest News

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Στην σκιά του πορίσματος για το διαχειριστικό έλεγχο το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά

Κάτω από τη σκιά των αποκαλύψεων του πορίσματος για το διαχειριστικό έλεγχο στο Δήμο Πειραιά συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο...
της πόλης. (ΕΔΩ)(ΕΔΩ) (ΕΔΩ)
Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για αύριο Τρίτη στις 17:00 στην αίθουσα του 7ου ορόφου του δημαρχείου της Κοραή, 
με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Ωστόσο, το θέμα που αναμένεται να κυριαρχήσει στα προ ημερησίας είναι - εκτός απροόπτου- το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου στο Δήμο Πειραιά.
Για την ιστορία, τα 27 θέματα είναι τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Γ΄ τρίμηνο  οικονομικού έτους 2015».
ΘΕΜΑ 3ο«Αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Μαντικού και Μάρη ως τμήμα του γηπέδου   Καμινίων επί των οδών Αμοργού και Κατσούλη στα Καμίνια».
ΘΕΜΑ 4ο«Έγκριση σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υλοποίηση του υποέργου 4 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΚΩ» της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΛΑΒΕΡΗ» με κωδικό MIS 453198 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής».
ΘΕΜΑ 5ο«Ορισμός δύο τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο: “Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στο κτήμα Δηλαβέρη ” με ανάδοχο τον κ. Κατωπόδη Σπ.».
ΘΕΜΑ 6ο«Έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο: “Διαμόρφωση σε παιδικό-βρεφονηπιακό σταθμό κτηρίου Δηλαβέρη”».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και λήξη συμβατικού χρόνου την 31/12/2015 του έργου “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε΄ Δημοτική κοινότητα ΑΑΕ 8/2011” ».
ΘΕΜΑ 8ο«Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών & β) Αποδοχή ή απόρριψη της υπ’ αριθμ. 30443/29-6-2015 ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ Στ. Μπονάτος-Αρ. Μαραλέτος κατά του 2ου Α.Π.Ε.».
ΘΕΜΑ 9ο«Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα της “Εργασίας κλάδευσης δένδρων” συμβατικής δαπάνης 38.513,00 € πλέον Φ.Π.Α.».
ΘΕΜΑ 10ο«Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 31/12/2015  του   έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Α’,Β’,Γ’,Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  Α.Α.Ε. 7/2011’’, αναδόχου ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 Α.Τ.Ε.».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση τύπων πινακίδων ονοματοθεσίας οδών».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 13ο: «Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 365/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τις έντεκα (11) θέσεις οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν στον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού που θα προσληφθεί για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών».
ΘΕΜΑ 14ο: «Ανάκληση της με αριθ. 467/18-07-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία συστάθηκε μία (1) προσωποπαγής θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με την με αριθμό 1623/2014 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη και της υπαλλήλου του Δήμου μας κας Αναστασίας Καναβού στις Βρυξέλλες από 10 έως και 13 Νοεμβρίου 2015, προκειμένου να έχουν συναντήσεις και συνεργασία με την Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική κα Corina Cretu, σχετικά με την παρουσίαση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Πειραιά και διάθεση των σχετικών πιστώσεων».
ΘΕΜΑ 16ο: «Προμήθεια βασικών ειδών διατροφής τα οποία θα διανεμηθούν, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδυνάτους δημότες και κατοίκους μας εν όψει της εορτής των Χριστουγέννων».
ΘΕΜΑ 17ο: «Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε έντεκα (11) άπορους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας».
ΘΕΜΑ  18ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 730,00 € για την πληρωμή εξόδων μετάβασης της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου και Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολιτισμού Μπαφούνη Ευαγγελίας, από 14 έως 17 Ιουνίου 2015, στο 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου και το 19ο  performing Art Market, στο Σιμπίου της Ρουμανίας, στα πλαίσια των οποίων διοργανώθηκε συνάντηση για τις πόλεις της Ελλάδας και της Ρουμανίας που επιθυμούσαν να είναι υποψήφιες για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021».
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 313,65 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για αγορά αναμνηστικών δώρων για την υποδοχή της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Ελώνης».
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 41,27 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για αγορά στεφάνου κηδείας».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου-Κοινωνικής Λειτουργού του Τμ. Κοινωνικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Φωτεινής Γουλή, από 1/1/15 έως 31/12/15, για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου-Κοινωνικής Λειτουργού του Τμ. Κοινωνικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Σεβαστής Οικονόμου, από 1/1/15 έως 31/12/15, για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».
ΘΕΜΑ 23ο: «Απαλλαγή της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών από τέλη καθαριότητας & Τ.Α.Π. ετών 1999, 2000 & 2001».
ΘΕΜΑ 24ο: «Διαγραφή ανύπαρκτων οφειλών δημοτών συνολικού ποσού 43.872,17 που έχουν εξοφληθεί ή διαγραφεί όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο των χειρόγραφων χρηματικών καταλόγων».
ΘΕΜΑ 25ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών των κ.κ. Βασιλάκη Ιωάννη και Βασιλάκη Δήμητρας, μετά τη ρύθμισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 & Ν. 4178/13».
ΘΕΜΑ 26ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 938,50 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμού κυκλοφορίας».
ΘΕΜΑ 27ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΜΜ-5925 αυτοκίνητο επί της οδού Λουκά Ράλλη έναντι των ιδιοκτησιών με αρ. 65 & 67».