Latest News

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΜΥΛΕ: Παράνομη η πώληση του μετοχικού κεφαλαίου των ΟΛΠ και ΟΛΘ


Να μην προχωρήσει σε καμία ενέργεια πώλησης του Μετοχικού Κεφαλαίου των ΟΛΠ, ΟΛΘ, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και την έκδοση της απόφασης από το ΣτΕ, καλεί την κυβέρνηση  η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) με...
ανακοίνωσή της.
Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για άνευ όρων παράδοση της κυβέρνησης στις απαιτήσεις της COSCO και ζητά υπεύθυνο και δημοκρατικό διάλογο με τις πολιτικές δυνάμεις, τους φορείς των Λιμανιών, την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Επιστημονική Λιμενική Κοινότητα, ώστε να υπάρξει ένας Εθνικός Λιμενικός Σχεδιασμός, που θα βασίζεται στον Δημόσιο Χαρακτήρα των Λιμανιών, τις θεσπισμένες εργασιακές σχέσεις και τις λιμενικές επενδύσεις, που θα μεγιστοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Δημόσιων Λιμανιών και θα αποδίδουν τα μέγιστα στην υπόθεση της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΟΜΥΛΕ έχει ως εξής:
"Ο περιβόητος «Φιλικός Διακανονισμός» μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ (COSCO), καθώς και η ταυτόχρονη διακήρυξη διαγωνισμού για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» για την πώληση του 67% του Μετοχικού Κεφαλαίου των ΟΛΠ, ΟΛΘ εκθέτουν ανεπανόρθωτα την Κυβέρνηση, η οποία έχει παραδοθεί άνευ όρων στις απαιτήσεις της COSCO και των ντόπιων συμφερόντων που την συνεπικουρούν.
Ως ΟΜ.Υ.Λ.Ε και Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ έχουμε τεκμηριώσει, με νομικά επιχειρήματα προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, το μη σύννομο του όλου εγχειρήματος του «Φιλικού Διακανονισμού».
Επίσης, με καταγγελία προς τις αρμόδιες επιτροπές της ΕΕ, έχουμε θέσει σοβαρά θέματα παραβίασης του Ενωσιακού Δικαίου σχετικά με τον «Φιλικό Διακανονισμό», με τον οποίο, ως γνωστόν, η ΣΕΠ (COSCO) επιζητεί επέκταση στο δυτικό τμήμα του Προβλήτα ΙΙΙ, χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία και αναστολή – κατάργηση του «εγγυημένου τιμήματος», που προβλέπεται στην Σύμβαση Παραχώρησης του Προβλήτα ΙΙ.
Παρά τους κατ' επανάληψη πανηγυρισμούς του Υπουργού Ναυτιλίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο με απόφασή του έκρινε μη σύννομο το περιεχόμενο του «Φιλικού Διακανονισμού».
Μια ώρα μετά την έκδοση της απόφασης κατατέθηκε «Αίτηση Αναίρεσης της Απόφασης» από την ΣΕΠ (COSCO), η οποία μάλιστα, με πρωτοφανείς διαδικασίες στα νομικά χρονικά, ορίσθηκε να εκδικασθεί εντός 48 ωρών!
Όλα αυτά δίνουν στους εργαζόμενους την αίσθηση της αηδίας και της θλίψης, αλλά και της πίστης για την ενδυνάμωση του αγώνα τους κατά της ιδιωτικοποίησης των Λιμανιών.
Την ίδια ώρα η υπόθεση του «Φιλικού Διακανονισμού» εκκρεμεί στην ΕΕ, παρά τις ψεύτικες διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης περί του αντιθέτου.
Οι εξελίξεις στον «Φιλικό Διακανονισμό» εγείρουν ακόμα σοβαρότερα θέματα, νομικά και πολιτικά, για την πώληση του 67% του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΟΛΠ, αλλά και του ΟΛΘ.
Είναι, επίσης, γνωστό ότι έχει κατατεθεί στο ΣτΕ «Αίτηση Ακύρωσης» των σχετικών προκηρύξεων πώλησης από την ΟΜ.Υ.Λ.Ε, την Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τους παραγωγικούς φορείς, τα επιμελητήρια και τις καταναλωτικές ενώσεις, η οποία έχει προσδιορισθεί να εκδικασθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2014.
Επειδή, όπως τεκμηριώνεται από έγκυρους νομικούς, αλλά και από παλαιότερες αποφάσεις του ΣτΕ, η πώληση του Μετοχικού Κεφαλαίου των ΟΛΠ και ΟΛΘ παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις και δημιουργεί απόλυτα μονοπωλιακό καθεστώς στα δύο σημαντικότερα Λιμάνια της χώρας, ενώ ταυτόχρονα παραδίδει σε ιδιωτικά συμφέροντα την διαχείριση ζωτικών δραστηριοτήτων για το κοινωνικό σύνολο, όπως Ακτοπλοΐα, Τουρισμό, Εισαγωγικό και Εξαγωγικό Εμπόριο, σχέση Λιμανιών και Πόλεων, η πώληση αυτή είναι μη νόμιμη.
Το ελάχιστο που έχει να κάνει η Κυβέρνηση είναι να αναμένει την απόφαση του ΣτΕ και, γιατί όχι, να επισπεύσει την διαδικασία εκδίκασης. Αυτό είναι ζήτημα που αφορά και τους υποψήφιους αγοραστές και όλους τους ενδιαφερόμενους.
Καλούμε την Κυβέρνηση
-Να μην προχωρήσει σε καμία ενέργεια πώλησης του Μετοχικού Κεφαλαίου των ΟΛΠ, ΟΛΘ, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και την έκδοση της απόφασης από το ΣτΕ.
-Να σταματήσει να υποκύπτει στις ορέξεις της COSCO, των ξένων μονοπωλιακών ομίλων και των ντόπιων συμφερόντων που τα συνεπικουρούν.
-Να προτάξει έναν υπεύθυνο και δημοκρατικό διάλογο με τις πολιτικές δυνάμεις, τους φορείς των Λιμανιών, την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Επιστημονική Λιμενική Κοινότητα, ώστε να υπάρξει ένας Εθνικός Λιμενικός Σχεδιασμός, που θα βασίζεται στον Δημόσιο Χαρακτήρα των Λιμανιών, τις θεσπισμένες εργασιακές σχέσεις και τις λιμενικές επενδύσεις, που θα μεγιστοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Δημόσιων Λιμανιών και θα αποδίδουν τα μέγιστα στην υπόθεση της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας".