Οι γυναίκες σίγουρα θέλουν την περιπέτεια στην σεξουαλική ζωή τους. Δεν είναι λίγες, οι οποίες έχουν βρεθεί στο κρεβάτι ενός αγνώστου απλά για να περάσουν κάποιες ωραίες καυτές...