Latest News

Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

Εντολή από την εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιά προς την COSCO για το παράνομο «αυτοκινητάδικο» δίπλα στο Κονώνειο τείχος στο Παλατάκι [ΕΙΚΟΝΕΣ]

 

Εντολή από την εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιά προς την COSCO για το παράνομο «αυτοκινητάδικο» δίπλα στο Κονώνειο τείχος στο Παλατάκι.

-Συμμορφωθείτε στην αρχαιολογική νομοθεσία και αποσύρετε τα αυτοκίνητα και τους μεγάλους κάδους σκουπιδιών για εξυπηρέτηση των απορριμμάτων κρουαζιεροπλοίων, από το Κονώνειο  τείχος!                                                                                              

Το Παρατηρητήριο Πειραϊκής έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην εφορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και νήσων μετά τη νέα μετατροπή του χώρου κρουαζιέρας Ε12  στις 9 Δεκεμβρίου. Τα αυτοκίνητα παραμένουν ακόμη κατά μήκος του Κονώνειου τείχους σε απόσταση  έως και 2 μέτρων από αυτό , θέτοντας σε κίνδυνο το μνημείο που εκτείνεται σε μήκος 590 μέτρων ,χωρίς να έχει ζητηθεί η έγκριση από τη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς .Τόσο τα αυτοκίνητα που εκφορτώνονται, μεταφορτώνονται και αναμένονται όσο και οι κάδοι απορριμμάτων  που είναι τοποθετημένοι στο χώρο πλησίον του τείχους, ρυπαίνουν, υποβαθμίζουν και ενέχουν κινδύνους βλάβης για το μνημείο.                 

Η απάντηση της εφορείας αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων αποτελεί  ηχηρό ράπισμα για την αυθαιρεσία της COSCO  και την περιφρόνηση εκ μέρους της ,της πολιτιστική μας κληρονομιάς.


Παραθέτουμε απόσπασμα επιστολής της διευθύντριας εφορείας Πειραιώς και Νήσων η οποία άμεσα κινητοποιήθηκε στις καταγγελίες του Παρατηρητηρίου Πειραϊκής και  καλεί την COSCO να συμμορφωθεί με την αρχαιολογική νομοθεσία κρούοντας τον κίνδυνο για τις νομικές συνέπειες των παραβάσεων.


«Σε  συνέχεια της ανωτέρω σχετικής (8) καταγγελίας που μας εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του «Παρατηρητηρίου της Πειραϊκής» και της αυτοψίας που διενεργήθηκε στον χώρο από εκπρόσωπο της ΕΦΑΠΝ σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα : Στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ Α.Ε., στην νότια πλευρά του λιμένα, στη Ζώνη του Επιβατικού Λιμένα – Τομέας Ι, στη λεγόμενη Περιοχή Κρουαζιέρας Κεντρικού Λιμένα, πλησίον του Β’ Επιβατικού Σταθμού «Θεμιστοκλής»- «Κανέλλος», έμπροσθεν της Πύλης Ε12, Β-ΒΑ του μνημείου «Παλατάκι» και του τμήματος του Οχυρωματικού Περιβόλου (Κονωνείου τείχους) που διατηρείται ορατό εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης και εκτός της περίφραξης με συρματόπλεγμα κατά μήκος της τελωνειακής γραμμής ISPS, βρίσκονται σταθμευμένα δεκάδες επιβατικά κυρίως αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του ΟΛΠ που ήταν παρόντες στην αυτοψία, ο χώρος χρησιμοποιείται προσωρινά ως χώρος φορτοεκφόρτωσης αυτοκινήτων και τα αυτοκίνητα πρόκειται να μεταφερθούν μέσα στο επόμενο 20ήμερο.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι τα σταθμευμένα αυτοκίνητα βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση και ορατή επαφή με το Κονώνειο τείχος, σε απόσταση από 2μ. περίπου έως λίγες δεκάδες μέτρα, ενώ για τη χρήση αυτή του χώρου δεν έχει δοθεί σχετική έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ κατά παράβαση της Αρχαιολογικής Νομοθεσίας (σχετ. 1,2,4,5).


Η περιοχή αυτή του λιμένα βρίσκεται εντός της κηρυγμένης και οριοθετημένης ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής του Δήμου Πειραιά (σχετ. 4,5). Επιπλέον σημειώνεται ότι στην περιοχή αυτή σύμφωνα με το «Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και τη Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) – ΣΤΑΔΙΟ Α΄ και ΣΤΑΔΙΟ Β΄ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.» και τη «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης (MASTERPLAN) του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς επιτρέπονται δραστηριότητες σχετικές με τον λιμενισμό και την εξυπηρέτηση πλοίων, καθώς και τον τουρισμό και την αναψυχή. Πιο συγκεκριμένα επιτρέπονται οι κύριες χρήσεις λιμενικής ζώνης επιβατικής-τουριστικής δραστηριότητας, τερματικού σταθμού εξυπηρέτησης επιβατών, τουρισμού – αναψυχής, καθώς και πολιτιστικές χρήσεις. Ακόμα επισημαίνεται ότι με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/53958/36754/996/412/24.5.2019 Υ.Α. (ΑΔΑ: 789Φ4653Π4-81Η) και την υπ’αρ. πρωτ. 253649/14.9.2021 (ΑΔΑ 6ΧΜΔ4653Π4-ΖΙΝ) Απόφαση έχουν εγκριθεί αντίστοιχα και υπό όρους το «Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και τη Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) – ΣΤΑΔΙΟ Α΄ και ΣΤΑΔΙΟ Β΄ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.» και η «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης (MASTERPLAN) του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (σχετ. 6,7). Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την Αρχαιολογική Νομοθεσία, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης άμεσης ή έμμεσης βλάβης στο αρχαίο μνημείο, είναι απαραίτητο να συμμορφωθείτε άμεσα με τους όρους των ανωτέρω Αποφάσεων και την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία διαδικασία για τη χρήση του χώρου. Στο ίδιο πλαίσιο καλείσθε να απομακρύνετε άμεσα και τους μεγάλους μαύρους κάδους απορριμμάτων που επίσης έχουν τοποθετηθεί σε άμεση γειτνίαση και σχεδόν σε επαφή με το Κονώνειο τείχος, στην ίδια περιοχή, χωρίς έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ κατά παράβαση της Αρχαιολογικής Νομοθεσίας. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας και των όρων των Αποφάσεων για τη χρήση του χώρου αποτελεί παράβαση της Αρχαιολογικής Νομοθεσίας και επισείει τις νόμιμες συνέπειες»                                                                                                                  


Η Διευθύντρια της Εφορείας

Στέλλα Χρυσουλάκη