Latest News

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020

Εξώδικο στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων για το έργο του ΟΛΠ με την επέκταση του λιμένα κρουαζιέρα στον Πειραιά
Νέο εξώδικο - αυτή τη φορά προς την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτητών- για το έργο του ΟΛΠ με την επέκταση του επιβατικού λιμένα Νότιου προβλήτα κρουαζιέρας στον Πειραιά... απέστειλε ο δικηγόρος Ιωάννης Καρδάράς.

Ολόκληρο το νέο εξώδικο είναι το εξής :

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ όπως νόμιμα εκπροσωπείται που κατοικοεδρεύει στην οδό   Δ. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, 117 42 Αθήνα 


1./ Σας γνωρίζω ότι αναφορικά με το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ Α’ ΦΑΣΗ»


ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

 ΕΞΩΔΙΚΟΣ- ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ

ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΛΕΩΝΙΔΑ  ΚΑΡΔΑΡΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ κάτοικο Ι. Δραγάτση 2-4 Πειραιώς.

ΠΡΟΣ

Την ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ όπως νόμιμα εκπροσωπείται που κατοικοεδρεύει στην οδό   Δ. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, 117 42 Αθήνα 


1./ Σας γνωρίζω ότι αναφορικά με το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ Α’ ΦΑΣΗ»

έχω κοινοποιήσει  εξώδικα έγγραφα 

(1)  ΠΡΟΣ  το Υπουργείο  Πολιτισμού

(2)  ΠΡΟΣ την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων

Για τα ανωτέρω εξώδικα έχουν συνταχθεί οι με αριθ.9330Δ 17-12-2020 (ΥΠΠΟ) & 9318 Δ /2-12-2020 (Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων)εκθέσεις επίδοσης.

2./ Ειδικότερα προς αποφυγή επαναλήψεων σας συγκοινοποιώ το εξώδικο προς το Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο, μετά των επισυναπτόμενων σε αυτό εγγράφων, αποτελεί με το παρόν με σημερινή ημερομηνία εξώδικο ένα ενιαίο σώμα και επομένως το από 7-12-2020 εξώδικο μου απευθύνεται και προς την Υπηρεσίας σας. (βλπ ΑΡ.ΣΧΕΤ 1)

3./       ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ 17-12-2020 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Σας γνωρίζω ότι μετά από σχετική ΑΙΤΗΣΗ 25 πολιτών (με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κο Ευάγγελο Αναγνώστου) κατά του ΟΛΠ ΑΕ εκδόθηκε η από 17-12-2020  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων) δυνάμει της οποίας απαγορεύθηκαν οι εργασίες επιχώσεων της θάλασσας στο θαλάσσιο εργοτάξιο του ως άνω έργου (βλπ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΣΧΕΤ. 2 φωτογραφίες ΑΡ.ΣΧΕΤ. 3)

4./        ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/704702/500489/10149/11-12-2020

Κατά την διαδικασία της συζήτησης της Προσωρινής Διαταγής την 17-12-2020 περί απαγόρευσης των επιχώσεων της θάλασσας στα 50 περίπου μέτρα από το ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ και την απόληξη των ΚΟΝΩΝΕΙΩΝ ΤΕΙΧΩΝ του Πειραιώς, (στην οποία διαδικασία  ήμουν παρών) οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι της ΟΛΠ ΑΕ επέδειξαν στην Αξ. κ. Πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς από την σωρεία των εγγράφων που είχαν στην κατοχή τους το ανωτέρω έγγραφο  της Υπηρεσίας σας το οποίο έγγραφο-επιστολή φροντίσατε να το αποστείλετε προς την καθ’ ου η αίτηση ΟΛΠ ΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 11-12-2020!!!! ημέρα Παρασκευή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί την Δευτέρα 14-12-2020 στην ορισμένη δικάσιμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

(α) Ο τρόπος και η σπουδή της αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια Υπηρεσία του Δημοσίου προς μία ιδιωτική Ανώνυμη Εταιρεία όπως πλέον είναι η ΟΛΠ ΑΕ είναι υπό την κρίση κάθε πολίτη.

Το περιεχόμενο του εγγράφου αναφέρεται αυτούσιο στο κατατεθέν στο ανωτέρω Δικαστήριο ΥΠΟΜΝΗΜΑ της ΟΛΠ ΑΕ. (βλπ έγγραφο ΑΡ.ΣΧΕΤ. 4)

(β) Σύμφωνα με το κείμενο του ανωτέρω από 11-12-2020 εγγράφου των Υπηρεσιών σας: 

 «…… Σε εφαρμογή των ως άνω εγκριτικών αποφάσεων όλες οι εργασίες που εκτελούνται στην θαλάσσια περιοχή και τον αιγιαλό εκτελούνται με την εποπτεία της ΕΕΑ (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων) Το εξειδικευμένο επιστημονικό καταδυόμενο προσωπικό που έχει προσληφθεί στο έργο από τον ανάδοχο.(ΣΗΜ. πρόκειται για τρείς αρχαιολόγους αποκλειστικής απασχόλησης) με βάση τις υποδείξεις της ΕΕΑ, παρακολούθησε τις εργασίες βυθοκόρησης του έργου και παρακολουθεί τις λοιπές εργασίες. Οι εργασίες βυθοκόρησης σταμάτησαν τον 6/2020 μετά από σχετική προσωρινή διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το προσωπικό συνεχίζει να απασχολείται εποπτεύοντας τις λοιπές εργασίες, καθώς και την τήρηση της διαταγής του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται εντός του θαλασσίου χώρου εργασίες στρώσης του υποστρώματος έδρασης των κυψελωτών κιβωτίων σκυροδέματος(caissons), με φερτό αδρανές υλικό (πέτρα) με την εποπτεία του εν λόγω προσωπικού. Το τελευταίο διάστημα, επίσης, η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε σε χωματουργικές εργασίες με απόρριψη αδρανών υλικών από τη στεριά για την επίχωση στο σημείο όπου θα δημιουργηθεί ο νότιος προβλήτας. Σύμφωνα με τις ως άνω ΥΑ, η επέκταση του Νότιου Προβλήτα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 100μ από το Ταφικό μνημείο του Θεμιστοκλή. Η εποπτεία της ΕΕΑ συνίσταται στην διαπίστωση της εκτέλεσης του έργου με βάση τους όρους των αρμοδιοτήτων μας, όπως προβλέπονται στις ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις.»

(γ) Παρακαλώ να σημειώσετε ότι οι  Υπηρεσίες σας στις 21-9-2020 απάντησαν γραπτώς ότι στο εν θέματι έργο απασχολούνται πέντε (5) καταδυόμενοι Αρχαιολόγοι, ενώ στο ανωτέρω από 11-12-2020 έγγραφο σας αναφέρεσθε σε τρεις (3)  και ο ΟΛΠ ΑΕ στο από 14-12-2020 ΥΠΟΜΝΗΜΑ  που κατέθεσε στο ανωτέρω Δικαστήριο αναφέρεται  σε τέσσερεις (4) προσλήψεις καταδυόμενων αρχαιολόγων διαπιστευμένων στην  ΕΕΑ/ΥΠΠΟΑ, και  της απολύτου εμπιστοσύνης  του ΥΠΠΟΑ.

Οι άνω καταδυόμενοι Αρχαιολόγοι σύμφωνα με το ΥΠΟΜΝΗΜΑ της ΟΛΠ ΑΕ «βρίσκονται ανελλιπώς από τον Μάρτιο του 2020» στο θαλάσσιο εργοτάξιο, «…… ότι ήταν εκεί και κατά την εκτέλεση των πρόσφατων εργασιών επίχωσης ……..».

«….πλήν όμως ουδεμίαν παράβαση έχουν εντοπίσει παρότι ευρίσκονται διαρκώς στο εργοτάξιο..»

(βλέπετε κατατεθειμένο στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά ΥΠΟΜΝΗΜΑ της ΟΛΠ ΑΕ  ΑΡ.ΣΧΕΤ. 4)

(δ) Παρακαλώ επίσης να σημειώσετε ότι και μετά την έκδοση της από 11-6-2020 Προσωρινής Διαταγής του ΣτΕ και παρά το γεγονός ότι οι καταδυόμενοι Αρχαιολόγοι επόπτευαν την απαγόρευση του ΣτΕ, εν τούτοις η ΟΛΠ ΑΕ και η ανάδοχος ΤΕΚΑΛ ΑΕ καθ’ όλο το θέρος (Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020) συνέχιζαν απτόητες τις βυθοκορήσεις και την απόρριψη βυθοκορημάτων στην θάλασσα σύμφωνα με πολίτες που δημοσίως διαμαρτύρονταν στις αρμόδιες αρχές καθώς και εκλεγμένων κοινοτικών συμβούλων (κκ Σ. Αλεξόπουλου & Δ. Βήνη  βλέπετε έγγραφες διαμαρτυρίες ΑΡ. ΣΧΕΤ. 5).

(βλέπετε επίσης ΑΝΑΦΟΡΑ της δικηγόρου στον Α.Π. κας Α. Γιαννούλου ΑΡ.ΣΧΕΤ. 6)


5./      ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕΑ/ΥΠΠΟΑ

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ΠΑΡΑΚΑΛΩ να μου απαντήσετε στα κατωτέρω ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

(α) Από ποίο σκάφος (Παρακαλώ να μου γνωρίσετε τα διακριτικά του ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ή άλλου Λιμεναρχείου που φέρει το σκάφος) καταδύονται οι ανωτέρω (3) τρεις, ή (4) τέσσερεις, ή (5) πέντε διαπιστευμένοι καταδυόμενοι αρχαιολόγοι?

(β) Ποιο είναι το πρόγραμμα καταδύσεων των ανωτέρω και εάν τηρείται ημερολόγιο καταδύσεων?

(γ) Οι καταδυόμενοι Αρχαιολόγοι σας ενημέρωσαν και πότε εάν ο πλωτός γερανός  του ΟΛΠ ΑΕ ή του αναδόχου του έργου ΤΕΚΑΛ ΑΕ αλίευσε λαξευμένα τμήματα του ΚΟΝΩΝΕΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ή του ΤΑΦΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ? (όπως αποδεικνύεται από τον αψευδή φωτογραφικό φακό (βλπ ΑΡ.ΣΧΕΤ. φωτογραφίες 7 και ποία η τύχη τους? ).

(δ) Έχουν αναφερθεί οι καταδυόμενοι Αρχαιολόγοι στην Υπηρεσία σας για τις καταγγελόμενες (27-7-2020) και συνεχιζόμενες βυθοκορήσεις στο θαλάσσιο εργοτάξιο?

(ε) Για το σημείο που εκτελείται το έργο των επιχώσεων με απόρριψη αδρανών υλικών από την θέση «ΠΑΛΑΤΑΚΙ» (που μεταφέρονται με βαρέα οχήματα) η Υπηρεσία σας  ερωτάται

Απέχει η εκτελούμενη επίχωση τουλάχιστον 100 μέτρα από το ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ή ολιγότερα (όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες  (βλπ ΑΡ. ΣΧΕΤ.3&8 ) και σε ποία απόσταση υπολογίζουν οι ειδικοί καταδυόμενοι τρείς (3) ή τέσσερεις (4) ή πέντε (5)  αρχαιολόγοι ότι απέχει η επίχωση της θάλασσας από το ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ στις τυχόν αναφορές τους προς την εποπτεύουσα Υπηρεσία

Σημειώνεται ότι υπάρχει και μέτρηση από εργαζομένους στον χώρο του πλωτού εργοταξίου που δεν συμφωνεί με την απόσταση των 100 τουλάχιστον μέτρων που απαιτείται να εκτελούνται οι εργασίες σύμφωνα με τις εγκρίσεις του ΥΠΠΟ και τις Υπουργικές Αποφάσεις:

(βλπ Εγκρίσεις: ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΙΠΚΑ/ ΤΑΧ /120342 /34823 /6956/5486/12-2-2013, ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/438189/45023/1301/492/12-10-2018,

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΚΠΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/53958/36754/996/412/25-5-2019,

(ε) Διαπίστωσαν οι «διαπιστευμένοι καταδυόμενοι αρχαιολόγοι» ότι την 8-12-2020 και κατά τις επόμενες ημέρες παρασύρθηκε ο κύριος όγκος των φερτών αδρανών υλικών των περίπου 20.000 μετρικών τόνων λόγω των επικρατούντων σφοδρών νοτίων ανέμων?

Και αν  διαπίστωσαν την παράσυρση σε ποίες αναφορές προέβησαν για τις επελθούσες τυχόν βλάβες στα ΜΝΗΜΕΙΑ αλλά και στον «αιγιαλό» και στον βυθό του θαλασσίου εργοταξίου που σύμφωνα με Δημόσια έγγραφα υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα και ναυάγια αρχαίων  σκαφών? (βλπ φωτογραφίες ΑΡ. ΣΧΕΤ. 9 )

(στ) Τέλος η εποπτεύουσα Υπηρεσία σας η οποία βεβαιώνει τα ανωτέρω αναφερόμενα στο από 11-12-2020 έγγραφο της δύναται να βεβαιώσει την τύχη     του τσιμεντοκιβωτίου που την 28/11/2020  θρυμματίστηκε με κίνδυνο απώλειας ανθρωπίνων ζωών των εργαζομένων στις φορτηγίδες και τους γερανούς?

ΠΑΡΑΚΑΛΩ να μου απαντήσετε εγγράφως εάν οι διαπιστευμένοι «καταδυόμενοι Αρχαιολόγοι» ανέφεραν το γεγονός στην Υπηρεσία σας και στις Λιμενικές Αρχές και τους αριθμούς Πρωτοκόλλων των Αναφορών τους και  επιπροσθέτως:

α)   σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα το τσιμεντοκιβώτιο στο βυθό και

β)   ποια υλικά και από ποίο «δανειοθάλαμο υλικών»  η ΟΛΠ ΑΕ, άλλως η ανάδοχος ΤΕΚΑΛ ΑΕ, είχε «γεμίσει» το εν λόγω κυψελωτό τσιμεντοκιβώτιο, και ποία είναι η επίπτωση για το περιβάλλον, τα ΜΝΗΜΕΙΑ και το σημαντικότερο για την υγεία των πολιτών από τον διασκορπισμό στη θάλασσα αγνώστου ταυτότητας υλικών που εμπεριείχοντο στο τσιμεντοκιβώτιο διαστάσεων 20Χ20 μέτρων ??

  • Σας γνωστοποιώ ότι αντίστοιχα ερωτήματα για όλα τα ανωτέρω έχουν εγγράφως υποβληθεί και στις ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ Λιμενικού Σώματος και αναμένονται απαντήσεις.


6./     ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3048/2002 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ

Άπαντα τα ανωτέρω ερωτήματα είναι συναφή με το ερώτημα εάν τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3048/2002 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και της ύπαρξης της απαιτούμενης από τους εγκριτικούς όρους «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» με τα αντίστοιχα τεχνικά παραρτήματα για την προστασία των ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΒΛΠ ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΜΤΕ /ΔΑΑΜ / ΤΜΑΜ /438189/45023/1301/492/12-10-2018 (ΑΡ.ΣΧΕΤ.    ) και ΠΑΡΑΚΑΛΩ να μου απαντήσετε (αφού είμαι βέβαιος ότι είναι σε γνώση σας οι υπ’ αριθμ 565/2005 1652/2018 αποφάσεις του ΣτΕ για την προστασία της αρχαίας κληρονομιάς,) εάν τηρούνται οι όροι που θέτουν οι ανωτέρω αποφάσεις στο εν θέματι έργο.

  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΜΑΤΙ ΕΡΓΟΥ

Από τις πρόσφατα (30-9-2020) ληφθείσες από πολίτες του Πειραιά φωτογραφίες  με την ευκαιρία της 2.500ης επετείου της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας,  απεικονίζεται η  «αρχαία τριήρης» της ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 2004 να πλέει δίπλα στους γερανούς και τις φορτηγίδες του θαλάσσιου εργοταξίου του κατ’ εμέ ανίερου υπό εξέλιξη έργου  πλησίον της   «ΣΤΗΛΗΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ».

Χωρίς να υπεισέρχομαι στο παρόν εξώδικο και να κρίνω την πολλαπλά αμφισβητούμενη σκοπιμότητα του έργου αναφέρομαι  στην απόφαση του ΣτΕ (σχετική με τα «ΜΝΗΜΕΙΑ του ΠΕΙΡΑΙΑ»)  που αναγράφονται  επί λέξει τα εξής: 

α)   «……. Η προστασία τους (ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ) είναι αναπόσπαστη  από αυτή του περιβάλλοντος και  η αδειοδότηση ενός έργου πλησίον των αρχαίων δύναται να παρασχεθεί μόνο για την προστασία  των αρχαίων μνημείων και με την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως πλήρως διασφαλισθεί ότι δεν θα επέλθει καμμία δυσμενής επίδρασης στα αρχαία μνημεία……..»(565/2005 ΣτΕ)

 (βλέπετε και επιστολή του ε.τ. Έφορου Αρχαιοτήτων  Πειραιώς,Αρχαιολόγου  κ. Γ. Σταϊνχάουερ προς τον Υπουργό Ναυτιλίας (ΑΡ. ΣΧΕΤ. 10 )

β)  Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ 1652/2018 :

«……. Στην περίπτωση του περιβάλλοντος χώρου των μνημείων, προστατευτέο στοιχείο συνιστά και η ανεμπόδιστη θέαση αυτών, αλλά και ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχή, η οποία τελεί σε άμεση οπτική επαφή με τα μνημεία και είναι αναγκαία για την ανάδειξη τους. Συνεπώς, πρέπει να ερευνάται και, εάν η απόσταση του έργου από το μνημείο ή η σχέση του με αυτό, ενόψει των μορφολογικών του στοιχείων είναι τέτοια, ώστε να διασφαλιζεται η αναλλοίωτη έποψη του μνημείου και η ακεραιότητα του αναγκαίου για την ανάδειξη του σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα του περιβάλλοντος χώρου….»(ΑΡ.ΣΧΕΤ. 7 & 8 & 14)

γ)   Κατά την άποψη μου έχετε ως Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ  και την ανωτέρω ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  του Ανώτατου Δικαστηρίου τόσο στις γνωμοδοτικές αποφάσεις του ΚΑΣ όσο και στις Αποφάσεις έγκρισης του ΥΠΠΟ καθώς και στις αποφάσεις  της Αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς-Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων.

Σας εφιστώ την προσοχή, σε αυτό που γνωρίζετε κάλλιον εμού, ότι  τα «ΚΟΝΩΝΕΙΑ ΤΕΙΧΗ»  είναι ένα  άριστα σωζόμενο μνημείο το οποίο ευρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, όπως επίσης και το «Ταφικό μνημείο του Θεμιστοκλή» το οποίο  θα «ταφεί» και γενικά  θα υποβαθμιστεί η  αρχαία οχύρωση της πόλης του Πειραιά. 


7./      ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΝΕΑΣ ΜΠΕ & ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.


  • Με δεδομένο ότι αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η ΝΕΑ  ΑΕΠΟ  και ΜΠΕ του εν θέματι έργου με ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/14701/5991/11-12-2020 ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ να προβείτε στις δέουσες ενέργειες και σε πρώτη φάση να λάβετε απόφαση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ του έργου λόγω ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ, και προφανώς και της δικής σας Υπηρεσίας που αφορούν το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΝΟΤΙΑ ΖΩΝΗ ΦΑΣΗ Α» στο βαθμό που  πλέον ισχύουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, νέα «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (ΜΠΕ) και νέα «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων»  (ΑΕΠΟ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος) ώστε να ταυτίζονται οι προβλέψεις των ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ των Υπηρεσιών σας με τους απαιτούμενους νέους περιβαλλοντικούς όρους.(νέα ΜΠΕ νέα ΑΕΠΟ).

  •    ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σύμφωνα ΜΕ ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ /ΔΙΚΠΑ /ΤΠΚΑΧΜΑΕ /150553/102872/3110/1635/24.3.2020 έγγραφο έγκριση του έργου περιλαμβάνεται η πρόβλεψη :

«…οι εργασίες απόθεσης των βυθοκορημάτων σε τμήμα του χερσαίου χώρου  της νότιας επέκτασης της κρουαζιέρας καθώς και οι εργασίες διάθεσης αυτών να γίνουν με τις κατευθύνσεις των συναρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων(και της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων…»

Και μόνον ότι αποφαίνονται οι Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για απόθεση βυθοκορημάτων σε τμήμα του χερσαίου χώρου είναι ενδεικτική για την φροντίδα της υγείας των πολιτών.


8./      ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Δ.Σ.Π.)

ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Δ.Σ.Π.


  • Επειδή ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά (ΔΣΠ) έχει λάβει απόφαση για το εν θέματι έργο (βλπ ΑΡ. ΣΧΕΤ.  11 ) και έχει καταθέσει ως μάρτυρας για το καταγγελόμενα σε ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ πολιτών κατατεθείσα στην Εισαγγελία του Α.Π και έχει συστήσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ νομικών που θα εισηγείται παρεμβάσεις (βλπ ΑΡ. ΣΧΕΤ. 12 & 13 ).

  • Παρακαλώ να σημειώσετε ότι ο «Δ.Σ.Π.» έχει εκ του Νόμου δικαίωμα να παρεμβαίνει σε ζητήματα που άπτονται δικαιωμάτων όπως είναι το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ΥΓΕΙΑΣ των πολιτών.


9./        ΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


  • Επειδή άπαντα τα έγγραφα που σας ζητώ θα τεθούν υπ’ όψιν των Δικαστικών Αρχών που διενεργούν Προκαταρκτική εξέταση, άλλως και η άρνηση σας να μου απαντήσετε εντός της οριζόμενης κατωτέρω 10ήμερης προθεσμίας επίσης θα τεθεί υπ’ όψιν αρμοδίως.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ

  • Επειδή σας προσκαλώ να μου απαντήσετε εγγράφως σε όλα τα υποβληθέντα  ερωτήματα εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την νόμιμη κοινοποίηση της παρούσης .


10./          ΔΗΛΩΣΗ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΣΑΣ


  • Με την δήλωση ότι το από 11-12-2020 έγγραφο σας για Δικαστική χρήση του ΟΛΠ ΑΕ αποτελεί άλλο ένα «λιθάρι» στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ, κατά την γνώμη μου αλλά και πολλών πολιτών, ΕΡΓΟ των ΝΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ για το οποίο, καθώς και για τις εγκρίσεις των Υπηρεσιών σας, πρέπει το λιγότερο να αναλογιστείτε μήπως ακυρώνεται ο λόγος ύπαρξης των Υπηρεσιών σας για ένα έργο   «…. που θα στιγματίζει για αιώνες με την ανόητη παρουσία του την κληρονομιά που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές .

 «ζημίαν  αἱροῦ μᾶλλον  ἤ κέρδος αἰσχρόν· τὸ μὲν γὰρ ἅπαξ λυπήσει, τὸ δὲ ἀεί»...»  βλέπετε  επιστολή ε.τ.  Έφορου Αρχαιοτήτων κ. Γ. Σταϊνχάουρ  προς τον Υπουργό Ναυτιλίας. (ΑΡ. ΣΧΕΤ. 10) από την οποία δανείζομαι τα ανωτέρω. (βλέπετε και φωτογραφίες θαλάσσιου εργοταξίου του ανίερου έργου πλησίον των αρχαιοτήτων ΑΡ.ΣΧΕΤ 14)


  • Επειδή επιφυλάσσομαι ρητά παντός νομίμου δικαιώματος μου 


Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνους που απευθύνεται και κοινοποιείται  ΗΤΟΙ ΠΡΟΣ:

την ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ όπως νόμιμα εκπροσωπείται που κατοικοεδρεύει στην οδό   Δ. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, 117 42 Αθήνα 

προς   γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.


   Πειραιάς,  23-12-2020


Ο Αναφέρων και  Εξωδίκως Διαμαρτυρόμενος και Δηλών


           ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ

             Δικηγόρος στον Α.Π.

   Μέλος της διοίκησης του 

Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς