Latest News

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Μπάζωμα στην Πειραϊκή: Εξώδικo στον Πλακιωτάκη!

Εξώδικο στον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη για το μπάζωμα της θάλασσας στην Πειραϊκή ...
απέστειλε ο δικηγόρος Πειραιά Γιάννης Καρδαράς, ο οποίος είναι κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑΟλόκληρη η εξώδικος αναφορά είναι η εξής:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
 ΑΝΑΦΟΡΑ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ
ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΛΕΩΝΙΔΑ  ΚΑΡΔΑΡΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΣΗΦ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Δραπετσώνα. 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε: 
 1. Από τον μήνα Μάρτιο του 2020 στον θαλάσσιο χώρο έξωθεν του κυρίως λιμένα του Πειραιά και της στήλης, άλλως μόλου του Θεμιστοκλέους στην θέση της «Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» (ΣΝΔ) και των «Κονώνειων τειχών» της Πειραϊκής χερσονήσου εκτελούντο εργασίες για το έργο «Επέκτασης του Επιβατηγού Λιμένα (Νότια ζώνη Φάση Α)» και ειδικότερα των νέων προβλητών κρουαζιέρας εκτεινόμενες σε απόσταση μήκους 400-500 μέτρων από την ακτή και τα ιστορικά «Κονώνεια τείχη». Συγκεκριμένα υπήρξε έναρξη εργασιών βυθοκορήσεων με πλωτούς γερανούς και φορτηγίδες μεταφοράς και απόρριψης των ιζημάτων και βυθοκορημάτων σε καθορισμένη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των νήσων Σαλαμίνας και Αίγινας στον Σαρωνικό κόλπο.(βλέπετε Α.Π. ΟΙΚ 11021/30-7-2018 Υπουργείου Περιβάλλοντος.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ-ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΗΣ (ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ)
 1. Μετά από κατάθεση Αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ 115 πολιτών και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά κατά των Διοικητικών αποφάσεων εκτέλεσης του έργου, το ΣτΕ με την έκδοση της από 11-6-2020 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ απαγόρευσε, μέχρι την προσδιορισθείσα την 7-10-2020 εκδίκαση των προσφυγών, τις εργασίες α) βυθοκορήσεων β) την απόρριψη βυθοκορημάτων στον Σαρωνικό και γενικότερα την εναπόθεση τους.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ
 1. Στην συνέχεια  μετά από 18 ημέρες το ίδιο το ΣτΕ εξέδωσε την από 29-6-2020 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ από 11-6-2020 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ. Ειδικότερα: « Ότι η ανωτέρω απαγόρευση αφορά αποκλειστικώς και μόνον τις υλικές ενέργειες των βυθοκορημάτων  και την απόρριψη των βυθοκορημάτων στον Σαρωνικό και ότι κατά τα λοιπά εξακολουθούν να αναπτύσσονται όλα τα άλλα έννομα αποτελέσματα της προσβαλλομένης διοικητικής πράξης» χωρίς όμως να αναφέρονται ή να διευκρινίζονται στην διευκρινιστική απόφαση του ΣτΕ εξειδικευμένα  ποιες ακριβώς είναι όλες οι άλλες  επιτρεπόμενες ενέργειες ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
 1. Μετά από έγγραφες αιτήσεις και αναφορές εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβούλων της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας  του Δήμου Πειραιά (Πειραϊκή), Δικηγόρων που εκπροσωπούν προσφεύγοντες στο ΣτΕ καθώς και άλλων πολιτών προς τον α) ΟΛΠ ΑΕ , β)την ανάδοχο εταιρεία ΤΕΚΑΛ ΑΕ και γ)το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ο κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά Υπ/χος ΛΣ Α.Τσελίκης με το με αρ. πρωτ. 2412.6/54/10-7-2020 έγγραφο του απευθυνόμενο προς τον ΟΛΠ ΑΕ, την ΤΕΚΑΛ ΑΕ και το Υπουργείο Ναυτιλίας αναφέρεται στα υλικά βυθοκορήσεων:
 « …… που μετά την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ ευρίσκονται στις έμφορτες φορτηγίδες «ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΠ 137» και «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΠ 136» και ότι η παραμονή των φορτηγίδων εντός του λιμένος Πειραιά στον μόλο Θεμιστοκλέους δεν συνάδει με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και περιβαλλοντικούς όρους του λιμένα και ζήτησε την απομάκρυνση των και την εναλλακτική διαχείρισή των».
Παρακαλώ Αξιότιμε κε Υπουργέ να σημειώσετε ότι ο κεντρικός Λιμενάρχης, επειδή είτε γνωρίζει, ή εκ των υστέρων έχει λάβει γνώσιν των ιδιαίτερων «ιδιοτήτων» των βυθοκορημάτων, ζήτησε την απομάκρυνση των φορτηγίδων και του περιεχομένου αυτών (των φορτηγίδων) ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως αναφέρεται ρητά στο έγγραφο του.
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ –ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020
ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
 1. Στα τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου 2020 από αδιάψευστες πηγές καταγγέλθηκε ότι τεράστιες ποσότητες αδρανών υλικών προερχόμενες  από εκκλησιαστικό κτήμα της περιοχής του Σχιστού (πλησίον του Νεκροταφείου Σχιστού) μεταφέρονταν, με ροή 40 φορτηγών αυτοκινήτων ημερησίως, σε παραθαλάσσια  περιοχή παραχωρημένη, άλλως ελεγχόμενη, από την ΟΛΠ ΑΕ και εν συνεχεία ελάμβανε χώραν φόρτωση και ακολούθως απόρριψη με φορτηγίδες (υπάρχουν φωτογραφίες) των «μη αδειοδοτημένων αδρανών υλικών» στην θαλάσσια περιοχή του ανωτέρω έργου έξω από τον λιμενοβραχίονα του κυρίως λιμένα Πειραιά.
Παρακαλώ να σημειώσετε ότι από το με Αρ. Πρωτ. 11021/30/7/2018 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
 (Τροποποίηση της αρχικής ΚΥΑ 104050/17-5-2006 ‘Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) απευθυνόμενο προς τον ΟΛΠ ΑΕ μεταξύ άλλων αναφέρει:
 1. και ειδικότερα στο υπ. αριθ’ 66 περιβαλλοντικό όρο όπως ισχύει σήμερα αναφέρεται ότι: 
« τα υλικά για την κατασκευή του έργου  θα εξασφαλιστούν……….. από νομίμως υφιστάμενες μονάδες που τηρούν τις περιβαλλοντικές διατάξεις και από λατομείο-δανειοθάλαμο που θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της εξορυκτικής νομοθεσίας και του Ν. 4014/2011 αρ.7§3.

ΚΑΘΗΚΟΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΑΣ
Ερωτάται Αξιότιμε κε Υπουργέ,:
Το Εκκλησιαστικό ακίνητο του Σχιστού από όπου, κατά τις καταγγελίες, προήρχοντο τα αδρανή υλικά αποτελεί : α) νόμιμη μονάδα; β) ή είναι λατομείο-δανειοθάλαμος σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου(Ν4014/2011); Παρακαλώ να ερευνηθούν τα ανωτέρω και θα αναμείνω την απάντηση σας καθ’ ότι πρόκειται περί παραβατικής πράξης της «ΟΛΠ ΑΕ» και της «ΤΕΚΑΛ ΑΕ» αλλά και παραλείψεων των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων τόσο του Υπουργείου που προΐστασθε, όσο και του Λιμεναρχείου τα οποία όργανα έχουν καθήκον να ενεργούν ελέγχους.
 1.  Στον υπ. αριθ. 67 Περιβαλλοντικό όρο όπως ισχύει σήμερα αναφέρεται: 
« ……….. οι προβλεπόμενες επιχώσεις να ολοκληρωθούν μετά την κατασκευή των εξωτερικών κρηπιδωμάτων εγκλωβίζοντας τα υλικά…….να χρησιμοποιηθούν πλωτά φράγματα για τον περιορισμό της διασποράς αιωρούμενων στην θάλασσα σωματιδίων………..»
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 
Από τα ανωτέρω  προκύπτουν ερωτήματα εάν όντως  έχουν τηρηθεί οι ανωτέρω περιβαλλοντικοί όροι (βλπ α.π. 11021/30-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, βλέπετε επίσης  ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερο Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05—00:2009 όπου: Λιθορριπές: οι λίθοι προέρχονται από λατομείο-δανειοθάλαμο…… Οι φυσικοί λίθοι προέρχονται από υγιή πετρώματα…….. μετά από ανάλυση χημικής σύνθεσης του πετρώματος…..».

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 11-6-2020 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ  29-6-2020 ΤΟΥ ΣτΕ.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟΝ κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
 1. Στις 24/8/2020 εμφανίστηκε στο «θαλάσσιο εργοτάξιο» πλησίον της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) και πλωτός  γερανός και φορτηγίδες, (τα οποία πλωτά στοιχεία  παραμένουν σε λειτουργία έως σήμερα) και ως ήταν φυσικό η παρουσία τους  προκάλεσε νέες έγγραφες αναφορές και αιτήσεις εκλεγμένων Κοινοτικών Συμβούλων, Πληρεξούσιων δικηγόρων και άλλων πολιτών απευθυνόμενες προς το Υπουργείο σας και σε άλλες Δημόσιες Αρχές ότι παραβιάζεται η από 11-6-2020 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ του ΣτΕ και η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και όλοι οι ανωτέρω πολίτες  αναφέρθηκαν με αίτηση τους και στον κο Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιά ότι πραγματοποιούνται παράνομες βυθοκορήσεις.
ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 1. Στις 25-8-2020 ο Κεντρικός Λιμενάρχης με τα με αρ. Πρωτ 2412.6/65/2020-3116-3117 έγγραφά του αφού αναφέρει ότι διαβίβασε τις επιστολές-αναφορές των πολιτών σε Εσάς ως  Υπουργό Ναυτιλίας, στο Υγειονομείο, στην Περιφέρεια, στον ΟΛΠ, στον Ανεξάρτητο Μηχανικό του έργου «HILL International AE» και στον Εισαγγελέα Πειραιά απαντά στους εκλεγμένους Κοινοτικούς Συμβούλους και τους πληρεξούσιους Δικηγόρους ότι μετά από επίσκεψη πλωτού μέσου στο θαλάσσιο «εργοτάξιο» οι λιμενικοί:
α) Διαπίστωσαν, κατ’ εκτίμηση, (παρακαλώ κε Υπουργέ να εκτιμήσετε την φράση της Υπηρεσίας κατ’ εκτίμηση) εργασίες ισομερούς κατανομής των αδρανών υλικών στον βυθό για να αποφευχθούν ισομετρικές διαφορές (άλλως εξομάλυνση του βυθού) όπως απαντούσαν προφορικά στους πολίτες οι υπηρεσίες του Λιμεναρχείου.
ΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
β) Ότι οι Υπηρεσίες του Κεντρικού Λιμεναρχείου δεν είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση του έργου.
Παρακαλώ πως εκτιμάτε την απάντηση της Λιμενικής Αρχής;
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΠ ΑΕ ΚΑΙ ΤΕΚΑΛ ΑΕ ΟΤΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΩΝ
γ)  Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. PGR-00018.00-HILL-MMIP-001-LET-631 Βεβαίωση του Ανεξάρτητου Μηχανικού HILL INTERNATIONAL επιβεβαιώνεται:  ότι όντως στην περιοχή του « Μόλου Θεμιστοκλέους γίνονται νόμιμες εργασίες κατασκευής λιθορριπών εδράσεως και μόρφωσης αυτών για την θεμελίωση των κυψελωτών κιβωτίων που κατά την άποψη τους δεν εμπίπτει στην Προσωρινή Διαταγή του ΣτΕ.»
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Δεν διευκρινίζει η HILL INTERNATIONAL εάν τα «κυψελωτά κυβώτια» είναι τα γνωστά «caissons» των οποίων η χρήση δεν έχει επιτραπεί μέχρι σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (βλέπετε κατωτέρω ΑΠ ΥΠΕΝ/ΝΕΠ/36716/1710/27/4/20 έγγραφο)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Επομένως  οι καταγγελόμενες εργασίες του Ιουλίου και Αυγούστου 2020 ομολογήθηκαν και επιβεβαιώθηκαν είτε αφορούσαν τυχόν παράνομες απορρίψεις αδρανών υλικών είτε βυθοκορήσεων μετά από εκσκαφές για την έδραση (βλέπετε ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερον ΕΛΟΤ ΤΠ  όπου στην παράγραφο  1 πρίσματα λιθορριπές ……. αναφέρεται:
«………… οι εργασίες αφορούν διάστρωση στον φυσικό πυθμένα ………..   είτε μέσα σε αύλακα που διανοίγεται με εκσκαφή για να αποκαλυφθεί το κατάλληλο στρώμα βυθού……..»
 1. Αξιότιμε κε Υπουργέ, 
Ευλόγως δημιουργούνται ερωτήματα:
      α)  Εάν δεχθούμε, χάριν της καλής πίστης, ότι όντως διενεργείται εξομάλυνση του βυθού « με εργασίες κατασκευής λιθορριπών εδράσεως …..» είναι επιστημονικά σίγουρο ότι η εναπόθεση οποιασδήποτε φύσης αδρανών υλικών (Η νομοθεσία απαιτεί «υγιή πετρώματα» και «χημικές αναλύσεις» αυτών) προκαλούν επαναιώρηση ιζημάτων και τοξικών παραγόντων του βυθού της θάλασσας που όμως εμπίπτουν οι εργασίες αυτές στην απαγόρευση βυθοκορήσεων του ΣτΕ καθ’ ότι αυτήν ακριβώς την δυνητικά επικίνδυνη για το θαλάσσιο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών δραστηριότητα ήθελε να αποφύγει το ΣτΕ με την προσωρινή απαγόρευση την οποία διέταξε.
     β)     Εάν διενεργούντο εργασίες εξομάλυνσης του βυθού με τα «φερτά» υλικά που εναποτίθενται στον βυθό γεγονός, που συνομολογήθηκε ανακύπτει το ερώτημα εάν τα αδρανή υλικά είναι σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και από νόμιμα υφιστάμενες μονάδες.
     ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τον αψευδή φωτογραφικό φακό με ημερομηνία λήψης 27-8-2020 αποδεικνύεται ότι ο ΓΕΡΑΝΟΣ «ανυψώνει» υλικά (βυθοκορήματα) από τον βυθό και προφανώς δεν εναποθέτει με κλειστή την «αρπάγη» για να αδειάζει το θαλάσσιο νερό «στεγνά αδρανή υλικά από την φορτηγίδα στον βυθό της θάλασσας».
 1. Μετά την λεπτομερή εξιστόρηση με παρατιθέμενα  στοιχεία όλων των ανωτέρω προκύπτει αβιάστως:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΣΘΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ» ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
 Αξιότιμε κε Υπουργέ,  
ΠΑΡΑΚΑΛΩ να ασχοληθείτε ο ίδιος και κατόπιν εντολής σας  οι αρμόδιες ελεγκτικές και άλλες Υπηρεσίες σας (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ και άλλες) ειδικότερα με το εν λόγω θέμα διότι ενδέχεται να προκύπτουν τυχόν ευθύνες από ενέργειες ή παραλείψεις Δημοσίων ελεγκτικών οργάνων  οι οποίες δεν συνάδουν με ένα ευνομούμενο κράτος στο οποίο ο φορέας υλοποίησης του έργου (ΟΛΠ ΑΕ) ή ο ανάδοχος (ΤΕΚΑΛ ΑΕ) ή ο Ανεξάρτητος Μηχανικός (HILL INTERNATIONAL) προβαίνουν σε ανεξέλεγκτες και τυχόν παράνομες και ενδεχομένως μη αδειοδοτημένες ενέργειες. Αφετέρου οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Κράτους όπως είναι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά  θεωρούν εαυτούς αναρμόδιους και απαντούν με «κατ’ εκτίμηση» αναφορές ή ενδέχεται να αποσιωπούν καίτοι γνωρίζουν, ή όντως δεν γνωρίζουν για τις μη αδειοδοτημένες μεταφορές αδρανών υλικών από το Εκκλησιαστικό ακίνητο στο «Σχιστό» του Πειραιά ή από άλλη πηγή και απόρριψη αυτών μέσω των  φορτηγίδων της ΟΛΠ ΑΕ  και της ΤΕΚΑΛ ΑΕ που  ομολογημένα πλέον (βλπ απάντηση HILL INTERNATIONAL) απέρριπταν επί ημέρες (Ιούλιο-Αύγουστο 2020) χύδην απροσδιορίστου επικινδυνότητας αδρανή υλικά στην θαλάσσια περιοχή όπου κολυμβούν πολίτες με άμεσο κίνδυνο για την υγεία τους.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
 1. Τα ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία θα τα θέσω υπ’όψιν και του Αξιότιμου κου Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Πειραιώς εκτός άλλων και για το λόγο (τυχόν) παραβίασης αποφάσεων των Ελληνικών Δικαστηρίων (ΣτΕ ή άλλων), ή της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ (Ν4404/2016)  ή άλλων Νόμων.
ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
11) Για όλα τα ανωτέρω έχω έννομο συμφέρον να αναφέρομαι ως πολίτης και Δημότης και κάτοικος του Δήμου Πειραιά (οδός Ι.Δραγάτση 2-4 ΤΚ 185-35) και για τους πρόσθετους λόγους ότι: 
       α)Είμαι εκλεγμένος στο Δ.Σ. του Δ.Σ.Π. το οποίο έχει λάβει και με δημόσιες αναρτήσεις του σχετική ομόφωνη απόφαση για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και εν γένει της νομιμότητας για το συγκεκριμένο έργο επέκτασης των προβλητών κρουαζιέρας (βλέπετε απόφαση του Δ.Σ.Π. επισυναπτόμενη στην παρούσα) (βλέπετε επίσης Αρ. Φυλλου 145 της «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ» έκδοσης του Δ.Σ.Π. όπου παρατίθεται άρθρο του κ. Βασιλείου Τσελέντη, καθηγητή Θαλασσίου Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πειραιά (Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.) για τις επιπτώσεις του έργου στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην υγεία των πολιτών).
       β) Έχω αναφερθεί με αίτηση μου στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένα (ΡΑΛ) και έχω αιτηθεί τον έλεγχο της τήρησης όλων των όρων της σύμβασης παραχώρησης της ΟΛΠ ΑΕ,(Ν4404/2016 ΦΕΚ  Α’ 126/8-7-2016 και η οποία (η αίτηση μου)  αναμένεται να συζητηθεί ενώπιον του Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ. εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2020.(Αρ. Πρωτ. ΕΙΣ/756/4-5-2020).
      γ) Είμαι ένας εκ των προσφευγόντων στο ΣτΕ κατά των Διοικητικών Πράξεων του Ελληνικού Δημοσίου και η  ΠΡΟΣΦΥΓΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ εκδικάζεται ενώπιον του ΣτΕ στις 7-10-2020 κατά την οποία θα παραστώ.
      δ)   Είμαι πολίτης ο οποίος δεν δέχομαι να παραβιάζονται οι δικαστικές αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων και οι Νόμοι του Κράτους.
12) Αξιότιμε κε Υπουργέ σας θέτω υπ’ όψιν τα ανωτέρω καθώς το εν λόγω έργο του Νότιου Προβλήτα για την κρουαζιέρα αποσπάστηκε από το συνολικό έργο και δρομολογήθηκε αυτόνομα.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΙΡΑΙΑ κο Ι. ΜΩΡΑΛΗ (ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ «ΟΛΠ ΑΕ»)
 • Σας ενημερώνω ότι μετά την δημόσια διαβούλευση τον Οκτώβριο του 2019 αποκαλύφθηκαν σημαντικά περιβαλλοντικά, κυκλοφοριακά και πολεοδομικά στοιχεία που θα επιβαρύνουν την πόλη όπως ομολογεί και ο  Δήμαρχος και ορισμένο μέλος στο ΔΣ της «ΟΛΠ ΑΕ» κος Ιωάννης Μώραλης (βλέπετε πρόσφατες δηλώσεις του στον ημερήσιο τύπο).
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΧΩΡΟΣ «ΠΑΛΑΤΑΚΙ»
ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • Επίσης σας ενημερώνω ότι υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα του εργοταξίου του έργου επέκτασης των προβλητών κρουαζιέρας που προβλέπεται στη θέση «ΠΑΛΑΤΑΚΙ» η οποία θέση, απ’ ότι γνωρίζω από την θητεία μου επί 12 έτη ως εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά, διεκδικείται από τον ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ως άλλωστε έχει νόμιμη υποχρέωση προς τούτο.
Άλλωστε έχει κοινοποιηθεί και σχετικό εξώδικο υπογραφόμενο από πολίτες-δημότες για την διεκδίκηση του χώρου και η οποία αποτελεί νόμιμο καθήκον του δημοτικού συμβουλίου.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ε.τ.  ΕΦΟΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Γ. ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ
Αξιότιμε κε Υπουργέ, σας υπενθυμίζω την από 6-6-2020 επιστολή του ε.τ. Εφόρου Αρχαιοτήτων Πειραιώς Γ. Σταϊνχάουερ που σας απηύθυνε προσωπικά σε εσάς και αναφέρομαι σε αυτήν:
“………. Ένα μνημείο είναι, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ένα πολύ ευαίσθητο αντικείμενο, το ίδιο και το ιστορικό τοπίο. Η προστασία τους δεν είναι μόνο θέμα νομοθεσίας, αλλά στοιχειώδους ευαισθησίας και απλού αισθήματος  ευθύνης απέναντι στον χώρο και στην ιστορία.  Σ´αυτή την ευαισθησία και στο αίσθημα ευθύνης που σας χαρακτηρίζει κάνω έκκληση αυτή την τελευταία στιγμή, ώστε να αποτρέψετε αναστέλλοντας ως ο αρμόδιος υπουργός την εκτέλεση ενός   εγκλήματος διαρκείας που   συντελείται μπροστά στα μάτια μας σε βάρος της κληρονομιάς που παραλάβαμε και το οποίο θα στιγματίζει για αιώνες με την ανόητη παρουσία του την κληρονομιά που θα αφήσουμε: «ζημίαν  αἱροῦ μᾶλλον  ἤ κέρδος αἰσχρόν· τὸ μὲν γὰρ ἅπαξ λυπήσει, τὸ δὲ ἀεί»…….     
ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΜΠΕ –ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΜΠΕ
 • Τέλος σας ενημερώνω ότι σε μείζονα περιβαλλοντικά έργα και υποχρεωτικά για λιμένες Διεθνούς ενδιαφέροντος και Εθνικής Σημασίας σύμφωνα με την ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ απαιτείται η τυπική σειρά αδειοδοτήσεων : 
της ΣΜΠΕ ΜΠΕ ΑΕΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ του έργου.
 • Στο  συγκεκριμένο έργο δεν έχει εκδοθεί ΣΜΠΕ όπως απαιτεί η ΟΔΗΓΙΑ 2001/42 ΕΚ και 2011/92 ΕΚ όπως μεταφέρθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη με την ΚΥΑ 107017/2006 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ 40238/2017 (ΦΕΚ 375913/2017 ) ( βλέπετε και με ΑΡ.Πρωτ. 277437/17633/29-4-2020 έγγραφο του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Παρακαλώ στην απάντηση σας (την οποία θεωρώ υποχρέωση σας) να μην με παραπέμψετε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διότι ήδη το ανωτέρω Υπουργείο έχει απαντήσει σε προηγούμενο εξώδικο μου (και στην συνάδελφο μου επίσης δικηγόρο Πειραιώς κ. Ανθή Γιαννούλου) με Αρ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΝΕΠ/36716/1710/27/4/2020 όπου οι Υπηρεσίες του «……….εκτιμούν (προσοχή και αυτές εκτιμούν !!!!) ότι η θαλάσσια απόρριψη εδαφικών υλικών δεν θα προκαλέσει μεταβολή της υπάρχουσας βενφικής πανίδας στο θαλάσσιο χώρο …..» παρότι εκτιμά ότι πρέπει:
«……. να υπάρξει νέα ΑΕΠΟ η οποία θα επικαιροποιήσει-αντικαταστήσει όλους τους περιβαλλοντικούς όρους …….» και σε ότι αφορά τις επιπτώσεις  αυτές  συνομολογείται ότι :
« ……… τα αποτελέσματα  θα αξιολογηθούν από την υπηρεσία μας αφού ληφθούν υπ’όψιν και σχετικές γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών…….»(βλέπετε σχετικό έγγραφο).
Παρακαλώ να λάβετε υπ’όψιν Σας ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του ΥΠΕΝ ακόμα και η διαχείριση των υλικών βυθοκόρησης και η πλήρωσης των τσιμεντοκιβωτίων (caissons) αποτελεί πρόταση της ΟΛΠ ΑΕ η οποία όμως δεν έχει αξιολογηθεί από το ΥΠΕΝ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
ΤΟ  ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΥΤΕ ΜΕΡΙΚΩΣ  ΝΟΜΙΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ.

Και από το πρόσφατο από 27/4/2020 έγγραφο του ΥΠΕΝ προκύπτει ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν έχει ολοκληρωθεί και επομένως το έργο το οποίο εκτελείται αυτή την στιγμή δεν είναι νομίμως αδειοδοτημένο όπως υποστηρίζεται είτε με  δηλώσεις Σας είτε σε έγγραφα Υπηρεσιών του Υπουργείου Σας.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ.

Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος μου αναμένοντας την έγγραφη απάντηση σας επί της αναφοράς μου για τις πράξεις ή παραλείψεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου προτιθέμενος να καταθέσω και στον κο Εισαγγελέα προς τον οποίο θα απευθύνω επίσης την παρούσα εξώδικο ότι προβλέπεται νόμιμο.
Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνο που απευθύνεται και κοινοποιείται προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Πειραιάς, 8/9/2020
Ο Αναφέρων και  Εξωδίκως Διαμαρτυρόμενος και Δηλών

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ
            Δικηγόρος στον Α.Π.
  Μέλος της διοίκησης του Δ.Σ.Π.
ΥΓ:
Άπαντα τα αναφερόμενα έγγραφα είναι Δημόσια έγγραφα και δύνασθε να λάβετε γνώση από τις Υπηρεσίες σας.