Latest News

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Πως θα πάρουν αποζημιώσεις για το ναυάγιο του Αγία Ζώνη ΙΙ

Άγνωστο παραμένει πως θα πάρουν αποζημιώσεις όσοι επλήγησαν από το ναυάγιο του Αγίας Ζώνης ΙΙ που...
"μαύρισε"το Σαρωνικό πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Από τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 λειτουργεί στη Δημόσια Αρχή Λιμένων γραφείο ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών για τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων αποζημίωσης στον διακρατικό οργανισμό International Oil Pollution Compensation – IOPC Fund για ζημιές που προκλήθηκαν από το συμβάν του ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ.
Η παροχή της ανωτέρω ενημέρωσης και πληροφοριών γίνεται στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών της Αρχής χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρχή στο τηλ. 213 137 1638 και στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dal.gram@yna.gov.gr

Στα 80 εκατ. ευρώ ο λογαριασμός του «Αγία Ζώνη ΙΙ»

Εκατοντάδες επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές, καφεστίασης και άλλες, που επλήγησαν από το ατύχημα του «Αγία Ζώνη ΙΙ», έχουν απευθυνθεί στο Διεθνές Ταμείο Αποζημιώσεων από Ρύπανση Πετρελαίου, κύριος σκοπός του οποίου είναι «η καταβολή αποζημίωσης σε όλους αυτούς που υπέστησαν ζημία από ρύπανση πετρελαίου, οι οποίοι δεν δύνανται να λάβουν πλήρη αποζημίωση για τη εν λόγω ζημία από τον πλοιοκτήτη»
Tιμολόγια ύψους 80 εκατ. ευρώ (και 175.000 δολαρίων) υπεβλήθησαν με αφορμή τη ρύπανση του Σαρωνικού που προκλήθηκε από το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ», στο Διεθνές Ταμείο Αποζημιώσεων από Ρύπανση Πετρελαίου (IOPC funds). Το Ταμείο που στηρίζεται από 115 κράτη έχει εγκρίνει μέχρι σήμερα κυρίως προκαταβολές σχετικά μικρών ποσών –ύψους 10 εκατ. ευρώ– και εξετάζει μία σειρά από αιτήματα, ενώ άλλα τα έχει ήδη απορρίψει.
Το «Αγία Ζώνη ΙΙ» ήταν ασφαλισμένο για κινδύνους από ρύπανση και για τη μετακίνηση του ναυαγίου, μέχρι ύψους 5 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο είχε ζητήσει από την ασφαλιστική εταιρεία κάρτα με την οποία να αποδεικνύεται η «φύση» της ασφάλειας αλλά ένα τέτοιο έγγραφο, σύμφωνα με έκθεση του Ταμείου για το συμβάν, δεν παραδόθηκε ποτέ. Αυτή πάντως η κάρτα δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή αποζημιώσεων από το IOPC. Σημειώνεται ότι ο πλοιοκτήτης εκδήλωσε αδυναμία για την ανάσυρση του ναυαγίου, την οποία ανέλαβε το κράτος.
Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις οι κανονισμοί του Ταμείου επιβάλλουν να αποζημιώνεται «το εύλογο και εμπεριστατωμένο κόστος» – ευνόητο το γιατί, καθώς αναδύονται στην πορεία και «γκρίζες ζώνες» από αιτούντες αποζημίωση.
Οπως αναφέρεται:
• Αποζημίωση καταβάλλεται για τις δαπάνες λήψης εύλογων μέτρων απορρύπανσης και άλλων μέτρων πρόληψης ή ελαχιστοποίησης της ζημίας από ρύπανση σε συμβαλλόμενο κράτος, οπουδήποτε και αν ληφθούν τα μέτρα αυτά.
• Αποζημίωση καταβάλλεται για τις εύλογες δαπάνες καθαρισμού, επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης περιουσιακών στοιχείων τα οποία μολύνθηκαν από το πετρέλαιο.
• Αποζημίωση καταβάλλεται για την απώλεια εσόδων την οποία υπέστησαν οι κύριοι περιουσιακών στοιχείων τα οποία μολύνθηκαν από το πετρέλαιο λόγω της εκροής (παρεπόμενη ζημία). Ενα παράδειγμα παρεπόμενης ζημίας αποτελεί η απώλεια εισοδημάτων την οποία υφίστανται οι αλιείς λόγω της κηλίδωσης των διχτυών τους με πετρέλαιο, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να αλιεύσουν μέχρι τα δίχτυα τους να καθαριστούν ή να αντικατασταθούν.
• Σε ορισμένες περιστάσεις, αποζημίωση καταβάλλεται επίσης για την απώλεια εσόδων την οποία υπέστησαν λόγω της ρύπανσης από πετρέλαιο άτομα των οποίων δεν έχουν ρυπανθεί περιουσιακά στοιχεία (αμιγώς οικονομικές απώλειες). Επί παραδείγματι, ένας αλιέας του οποίου τα δίχτυα δεν έχουν κηλιδωθεί μπορεί, εντούτοις, να αδυνατεί να αλιεύσει, επειδή έχει ρυπανθεί η θαλάσσια περιοχή στην οποία συνήθως αλιεύει και δεν μπορεί να αλιεύσει αλλού. Παρομοίως, ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή εστιατορίου που βρίσκεται κοντά σε δημόσια παραλία μπορεί να υποστεί απώλειες λόγω μείωσης του αριθμού των επισκεπτών κατά την περίοδο της ρύπανσης.
Ακόμα και στις αποζημιώσεις απορρύπανσης θα πρέπει να αφαιρούνται τα ποσά που έχουν πληρώσει οι ασφάλειες αν υπάρχουν, οι δαπάνες τις οποίες κατέβαλαν δήμοι ή άλλες κρατικές οι ιδιωτικές οργανώσεις για να υπολογιστεί το ακριβές ποσό που διεκδικεί μία επιχείρηση ή και να αποζημιωθούν αυτοί οι άλλοι φορείς που έχουν συμμετάσχει στις διαδικασίες καθαρισμού.