Latest News

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά


Με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη προγραμματίζεται να συνεδριάζει σήμερα...

 στις 16:30,  το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή).
Σχεδόν όλα τα θέματα είναι τυπικά διαδικαστικά και το ενδιαφέρον αναμένεται επικεντρωθεί στη συζήτηση προ ημερησίας, όπου οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης θα θέσουν ερωτήματα στο δήμαρχο της πόλης.
Αναλυτικά τα 35 θέματα που θα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη είναι 35 και είναι τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο«Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016».
ΘΕΜΑ 2ο«Κατανομή ποσού 298.221,99 €, ως Δ’ τακτική επιχορήγηση έτους 2016, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων».
ΘΕΜΑ 3ο«Οικονομική επιχορήγηση προς τις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά ποσού 117.917,65 €, προς κάλυψη δαπανών καθαρισμού των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2015-16».
ΘΕΜΑ 4ο«Καθιέρωση στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Λουκά Ράλλη, από την οδό Ευαγγελιστρίας στην αριστερή πλευρά της οδού κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων».
ΘΕΜΑ 5ο«Απόρριψη ή αποδοχή της υπ’αριθμ. πρωτ. 44451/25-10-2016 ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ  ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ κατά του εγγράφου της Δ/νουσας Υπηρεσίας με αριθμό πρωτ 42055/1010/10-10-2016 που απευθύνεται στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με θέμα την μερική κατάπτωση εγγυητικής επιστολής της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ για το ποσό των 63.544,92 €  λόγω μη εξόφλησης  του 7ου αρνητικού λογαριασμού του έργου: “Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών”».
ΘΕΜΑ 6ο«Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής τριών έργων  της Δ/νσης Οδοποιίας-Αποχ/σης για τα έργα: 1. «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στις Α΄, Β΄, Γ΄, & Δ΄   Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Πειραιά», Α.Α.Ε. 7/2011, 2. «Ανάπλαση–Ανακατασκευή οδού ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ», Α.Α.Ε. 7/2007, 3. «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ», Α.Α.Ε. 7/2012».
ΘΕΜΑ 7ο«Ορισμός τριών τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Αποκατάσταση κτιρίου επί των οδών Β. Γεωργίου Β’ 10 και Βούλγαρη 155 για την μετατροπή του σε ΚΑΠΗ», με ανάδοχο την Κωνσταντίνος Ζηρίλιος & Σία Ο.Ε.».
ΘΕΜΑ 8ο«Ορισμός τριών τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Διαμόρφωση σε παιδικό –βρεφονηπιακό σταθμό κτιρίου Δηλαβέρη» με ανάδοχο την ΤΕΜΚΟ ΑΤΕ».
ΘΕΜΑ 9ο«Έγκριση του 1ου Σ.Π. της εργασίας: “Μεταφορά Υπηρεσιών”».
ΘΕΜΑ 10ο«Έγκριση του 1ου Σ.Π. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της εργασίας: “Συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης”».
ΘΕΜΑ 11ο«Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής από το Δήμο Πειραιά στο Ι.Κ.Α. ποσού 1.447,65 €, δεσμευμένου στο λογαριασμό μας στην Ε.Τ.Ε. 190/540457-60».
ΘΕΜΑ 12ο«Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού 4.892,91 € από το Δήμο Πειραιά στην Τράπεζα Ελλάδος».
ΘΕΜΑ 13ο«Έγκριση διοικητικής αποβολής αυθαιρέτως καταλαμβάνοντα σχολάζον περίπτερο, επί της οδού Ακτής Ποσειδώνος αρ. 26, στον Πειραιά και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου».
ΘΕΜΑ 14ο«Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε 14 άπορους κατοίκους».
ΘΕΜΑ 15ο«Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜA 16ο«Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 592/13 άδειας Κυριακάτικης αγοράς του Ghazy Ragab».
ΘΕΜΑ 17ο«Έγκριση ποσού 1.117,14 €, για αμοιβή του φοιτητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, προκειμένου να πραγματοποιήσει στο Δήμο μας την πρακτική του άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών».
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πραγματοποίησης α) του Μνημόσυνου του Βομβαρδισμού της πόλης του Πειραιά  (11-1-2017 ) και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 370 € (χωρίς ΦΠΑ) & β) του Μνημόσυνου του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Α. Βλαχάκου Π.Ν. (29-1-17) και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 170 € (χωρίς ΦΠΑ)».
ΘΕΜΑ 19ο«Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης της εορτής των Χριστουγέννων, των 11 Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης  και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 1.300 €».
ΘΕΜΑ 20ο«Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 70,65 €, για αγορά τριών δάφνινων στεφανιών, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 1940».
ΘΕΜΑ 21ο«Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 3.029,45 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στις Βρυξέλλες του Βελγίου (10-13/10/16), για τη συμμετοχή στην “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών & Πόλεων».
ΘΕΜΑ 22ο«Επιστροφή ποσού 238,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στον κ. Αντώνιo Τσιμούρη ».
ΘΕΜΑ 23ο«Επιστροφή ποσού 435,20 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στην κα Φωτεινή Κωνσταντινίδου».
ΘΕΜΑ 24ο«Απαλλαγή του οφειλέτη Κων/νου Κασβίκη από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 2.756,75 €».
ΘΕΜΑ 25ο«Απαλλαγή του οφειλέτη Κων/νου Παπαδημητρίου από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 1.490,45 €».
ΘΕΜΑ 26ο«Απαλλαγή του οφειλέτη Παναγιώτη Παπαγεωργίου από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 518,14 €».
ΘΕΜΑ 27ο«Απαλλαγή του οφειλέτη ΣΑΦΕΡ ΠΑΥΛΟΥ από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 465,21 €».
ΘΕΜΑ 28ο«Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών από τον υπόχρεο Δημήτριο Τραχιώτη ποσού 369,84 €».
ΘΕΜΑ 29ο«Διαγραφή του με αρ. 6082/2015 χρηματικού καταλόγου και της βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής που αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής, στο ακίνητο επί της οδού Πλ. Αλεξάνδρας 5, φερόμενης ιδιοκτήτριας Ξανθίππης Κοιλάκου».
ΘΕΜΑ 30ο«Οριστική διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 1.234,27 €, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης».
ΘΕΜΑ 31ο«Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΖΖΒ 6625 αυτοκίνητο της κας Βράκα Όλγας επί της οδού Ζέας έμπροσθεν του αρ. 101-103».
ΘΕΜΑ 32ο«Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΖΥ 4488 αυτοκίνητο του κ. Κολοβελώνη Ευαγγέλου επί της οδού Δ. Ράλλη έμπροσθεν του αρ. 17».
ΘΕΜΑ 33ο«Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΑΡΗ 2317 αυτοκίνητο της κας Σιώρα Παναγιώτας επί της οδού Έβρου έμπροσθεν του αρ. 40».
ΘΕΜΑ 34ο«Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΗΑ 1721 αυτοκίνητο της κας Κόλι Μόνικας επί της οδού Κρήνης έμπροσθεν του αρ. 5».
ΘΕΜΑ 35ο«Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Σαλαμίνος έμπροσθεν του αρ. 87.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 55/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.