Latest News

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Έκθεση ιδεών από το Λιμάνι της Αγωνίας για το Π20


Μια "έκθεση ιδεών" είναι η πρόταση για τον Πειραιά του 2020 από τη δημοτική παράταξη το...
Λιμάνι της Αγωνίας.

Στο κείμενο των 1014 λέξεων που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, δεν υπάρχει ούτε μια συγκεκριμένη προτεινόμενη παρέμβαση για τον Πειραιά έως το 2020, αλλά μόνο γενικές και αόριστες διαπιστώσεις για την ΟΧΕ και την πόλη.
Για το λόγου το αληθές μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στην πρόταση - έκθεση ιδεών, αλλά μάλλον είναι χάσιμο χρόνου...
Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Λιμάνι της Αγωνίας:
"Η πόλη είναι ο χώρος και ο τόπος, όπου οι άνθρωποι αναπτύσσουν  δραστηριότητες, διαδρούν και συνυπάρχουν. Όμως, τη σύγχρονη εποχή, μετά από πολλών ετών παρεμβάσεις χωρίς συνολικό σχεδιασμό και κατεύθυνση, αναδεικνύονται και σοβαρά προβλήματα που πλήττουν τα αστικά κέντρα και δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των κατοίκων τους. Πρόκειται για ζητήματα περιβαλλοντικού, κοινωνικού, οικονομικού, δημογραφικού χαρακτήρα, τα οποία θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστούν  στοχευμένα και αποτελεσματικά. Η ιστορία έχει δείξει ότι η αποσπασματικότητα δεν δίνει λύσεις, ίσως μάλιστα να δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα. Γι’ αυτό  η σύγχρονη οπτική  για τη βιώσιμα αστική ανάπτυξη προϋποθέτει  μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση.
Η βιώσιμη στρατηγική για την αστική ανάπτυξη δεν είναι μόνο τα  έργα υποδομής, όπως δρόμοι και πλατείες, αλλά κάτι πολύ περισσότερο αυτό. Είναι μέτρα και πολιτικές, οι οποίες αφορούν στη φυσική ανάπλαση του αστικού χώρου, με στόχο την προώθηση κομβικών τομέων της δραστηριότητας και του περιβάλλοντος της πόλης, όπως η τοπική οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και ένταξη, η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η  εκπαίδευση, η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
Η πολιτική συνοχής 2014-2020 στοχεύει στην υιοθέτηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών, που ενισχύουν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με σκοπό την αποδοτική εφαρμογή των διαθέσιμων χωρικών εργαλείων και τη  διασφάλιση  συνεργειών  στις επενδύσεις, που στηρίζονται στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
Η ΟΧΕ είναι  εργαλείο εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά, που εντάσσεται στην «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020, αξιοποιώντας τις προβλέψεις του εγκεκριμένου ΠΕΠ Αττικής και  αποτελεί ένα  σημαντικό εργαλείο για την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης και την πολυεπίπεδη  ανάδειξη της.
Ο Πειραιάς σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο μητροπολιτικό κέντρο μετά τη Αθήνα και είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος Δήμος στη χώρα με πληθυσμό 163.688 κατοίκους (Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Το λιμάνι του Πειραιά είναι το πρώτο λιμάνι της χώρας μας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης σε επιβατική κίνηση και διακίνηση φορτίου. Ωστόσο, η πόλη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η πυκνοκατοίκηση, η έλλειψη πρασίνου, η απουσία ταυτότητας, αλλά και προβλήματα που ανέκυψαν με την κρίση που έχει πλήξει τη χώρα, όπως η ανεργία, η φτώχεια, το κλείσιμο πολλών εμπορικών καταστημάτων.
Η δημοτική κίνηση «το Λιμάνι της Αγωνίας-Πειραιάς η πόλη μας» με την πολύχρονη ενεργή και δραστήρια παρουσία του στην πόλη του Πειραιά, έχει συμβάλει στη διάρκεια των 18 ετών με πλήθος επεξεργασμένων προτάσεων για την ανάπτυξη, ανάδειξη, αναβάθμιση της πόλης του Πειραιά, σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο,  άλλα και για τη  βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων της. Σε αγαστή συνεργασία με τους φορείς της πόλης, τις οργανωμένες συλλογικότητες, τους συλλόγους, τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο, τις πρωτοβουλίες κατοίκων, αλλά και με επιστημονικούς φορείς, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχει επιτύχει όλα αυτά τα χρόνια την  καλλιέργεια ενός ζωντανού και δημιουργικού διαλόγου, με αναφορές στο ιστορικό παρελθόν, τη σύγχρονη πραγματικότητα, τις δυνατότητες και τα προβλήματα της πόλης του Πειραιά, που αποτελούν ένα πλούσιο υλικό, μια σπουδαία παρακαταθήκη, που όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλει στην κοινωνική ώσμωση ιδεών και προτάσεων στην τοπική κοινωνία.
Με χαρά αναγνωρίζουμε πλήθος από τις προτάσεις αυτές στην ΟΧΕ, που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή του  Πειραιά και ενθαρρύνουμε κάθε ευκαιρία, που μπορεί να αναδείξει τον Πειραιά σε αυτό που οφείλει και μπορεί να γίνει, όπως υποστηρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια και όπως περιγράφεται και στο όραμα της  ΟΧΕ,  δηλαδή ένα  «Επιχειρηματικό, Τουριστικό, Πολιτιστικό, Ναυτιλιακό και Εμπορικό Προορισμό Διεθνούς Αναγνωρισιμότητας και Εμβέλειας, με Ενεργειακή, Περιβαλλοντική και Κοινωνική Προστιθέμενη Αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες».
Γνωρίζουμε καλά, από την εμπειρία πλέον τόσων ετών,  ότι προϋπόθεση για έναν επιτυχημένο σχεδιασμό είναι η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.  Σημαντικό στοιχείο της ΟΧΕ αποτελεί η διαβούλευση και σε αυτήν το Λιμάνι της Αγωνίας θα είναι παρόν και ενεργό καταθέτοντας το σύνολο των προτάσεων του σε όλους τους τομείς, καθώς προασπιζόμαστε  την αντίληψη ότι ο συνδυασμός των ικανοτήτων, η συνεργασία  και η συμβολή της τοπικής γνώσης είναι βασικοί παράγοντες  για τον εντοπισμό κοινών λύσεων και την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων, που θα έχουν γενική αποδοχή.
Σε αυτήν την πρώτη φάση θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι θα πρέπει να επιτευχθεί η συσχέτιση της στρατηγικής της ΟΧΕ, των προτεραιοτήτων της για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ( ΒΑΑ) και των  ειδικότερων στόχων της για την επίτευξη μιας πολυεπίπεδης στρατηγικής, η οποία θα διαμορφώνει συσχετισμούς και συνδέσεις ακολουθώντας ένα  δυναμικό μοντέλο στη διαδικασία επιλογής δράσεων και λήψης αποφάσεων. Στοχεύουμε σε επόμενο στάδιο, να συνεισφέρουμε  στην εξειδίκευση των στόχων και των δράσεων, ανά θεματική ενότητα, στην ιεράρχηση τους με όρους αμεσότητας, κόστους, αποτελέσματος, στα πλαίσια του παραπάνω σύνθετου μοντέλου συσχέτισης, ώστε να μην οδηγηθούμε ξανά σε ασύνδετες και αποσπασματικές παρεμβάσεις. Θα πρέπει ειδικότερα,  να αναδειχθούν δράσεις και έργα τέτοια,  που θα αποτελέσουν πράγματι μοχλό Ανάπτυξης για την πόλη του Πειραιά, σε οικονομικό, πολιτιστικό, παραγωγικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό επίπεδο, καθώς είναι μια πόλη η οποία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις και δυναμικές,  λόγω μάλιστα της γεωγραφικής της θέσης, του λιμένα, αλλά και της βιομηχανίας της, για να αναδειχθεί σ’ ένα δυναμικό  και ανταγωνιστικό αστικό κέντρο, με γνώμονα πάντοτε την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.
Απαραίτητη προϋπόθεση, που δεν αναφέρεται στην ΟΧΕ, είναι η στρατηγική ανάπτυξης του Δήμου, για την εκπλήρωση της αποστολής αυτής. Αυτό σημαίνει ότι για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι θα πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία του Δήμου, τόσο σε επίπεδο Διοίκησης και Δημοτικού Συμβουλίου για τη  λήψη αποφάσεων, όσον αφορά υιοθετούμενες πολιτικές και δράσεις για την επίτευξη των γενικών στόχων, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών του Δήμου, όπου απαραίτητη συνθήκη είναι η σωστή και άρτια οργάνωση τους,  για τη διασφάλιση της υλοποίησης των στόχων αυτών.
Τέλος, κρίσιμη και αναγκαία κρίνεται η διασφάλιση, σε όλη τη διαδικασία υλοποίησης, της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς και τις οργανωμένες και μη συλλογικότητες της πόλης, καθώς ο κοινωνικός διάλογος δεν σταματά με την ολοκλήρωση της  διαβούλευσης, αλλά θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της  διαδικασίας να παραμείνει ενεργός για την ουσιαστική  επίτευξη ενός συμμετοχικού σχεδιασμού.
Πιστοί στις θέσεις μας όλα αυτά τα χρόνια, χαιρετίζουμε κάθε δημιουργική πρωτοβουλία, δράττουμε κάθε σημαντική ευκαιρία και δηλώνουμε προθυμία για συνεργασία με την τοπική κοινωνία, για την ανάδειξη του Πειραιά σε μια πόλη με τη λάμψη και την εμβέλεια που ιστορικά της αντιστοιχεί".

@Καλά, που είναι οι δικές σας προτεινόμενες παρεμβάσεις για τον Πειραιά, σύντροφοι;