Latest News

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

Ποιοι ζητούν τη διαγραφή χρεών των παρόδιων ιδιοκτητών στα Καμίνια

Στο δημοτικό συμβούλιο Πειραιά έρχεται και επισήμως προς ψήφιση το θέμα της διαγραφής των χρεών παρόδιων ιδιοκτητών στα Καμίνια ύστερα από εισήγηση 17 δημοτικών συμβούλων...
της μειοψηφίας!
Τα χρέη των παρόδιων ιδιοκτητών ακινήτων  που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, επειδή τους έφτιαξαν μια πλατεία πριν από 20 χρόνια και τώρα αδυνατούν να πληρώσουν τις υπέρογκες οφειλές απασχολεί το Δήμο Πειραιά από τον περασμένο Μάιο, όπως έχει γράψει το Reportaz Net.
(Περισσότερα εδώ)
Το θέμα έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. 
Μάλιστα είναι το πρώτο στην ημερήσια διάταξη που περιλαμβάνει συνολικά 62 θέματα 
Ανάμεσα στα θέματα είναι οκαθορισμός των ανταποδοτικών τελών για  φέτος, η κατάργηση δεκάδων σχολάζοντων περιπτέρων  και η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής  για πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων. 

Για την ιστορία, τα όλα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 
ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για διαγραφή κατά πλήρες κεφάλαιο και προσαυξήσεις όλων των βεβαιωμένων, δυνάμει του άρθρ. 6 του Ν. 5269/1931, μέχρι σήμερα οφειλών παρόδιων ιδιοκτητών, λόγω απαλλοτρίωσης για δημιουργία πλατείας στο Ο.Τ. Αγ. Ελευθερίου-Μαρμαροτούρη-Φραγκούλη-Λευκάδος (πρώην ψυγεία ΛΟΥΞ) και στο τρίγωνο των οδών Μουτσοπούλου-Αραχώβης-Βασιλικών, ακύρωση των αντίστοιχων βεβαιωτικών καταλόγων και ανάκληση των καταδιωκτικών μέτρων (μετά από εισήγηση 17 Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας-άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10)».
ΘΕΜΑ 2ο: «Προσδιορισμός των συντελεστών των Ανταποδοτικών Τελών, για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανών του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016 στο ίδιο ύψος του έτους 2015».
ΘΕΜΑ 3ο: «Καθορισμός θέσεων υπαιθρίου εμπορίου και έγκριση κανονισμού τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από εμπορικές δραστηριότητες έτους 2016».
ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, για συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων εντός Λιμένα περιοχής Ο.Λ.Π. Α.Ε, για ένα έτος».
ΘΕΜΑ 5ο: «Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων, Κέντρων Διασκέδασης, Λούνα Παρκ, Τσίρκων κ.λ.π., για το έτος 2016».
ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Έργων του Δήμου (Δ/νση Οδοποιϊας Αποχ/σης-Τμ. Αποχέτευσης) για τα έτη 2016 & 2017».
ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών του Δήμου (Δ/νση Οδοποιϊας Αποχ/σης-Τμ. Αποχέτευσης) για τα έτη 2016 & 2017».
ΘΕΜΑ 8ο: «Αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) κ. Παναγιώτη Αβραμίδη, μετά την παραίτησή του».
ΘΕΜΑ 9ο: «Χωροθέτηση ενός (1) περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών ΑΚΤΗ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΩΤΗ & ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 10ο: «Χωροθέτηση τριών (3) περιπτέρων που βρίσκονται εντός της Α΄ Δημ. Κοινότητας σύμφωνα με τη με αρ. 5/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
ΘΕΜΑ 11ο: «Χωροθέτηση έξι (6) περιπτέρων που βρίσκονται εντός της Α΄ Δημ. Κοινότητας, σύμφωνα με τη με αρ. 4/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
ΘΕΜΑ 12ο: «Χωροθέτηση έντεκα (11) περιπτέρων που βρίσκονται εντός της Β΄ Δημ. Κοινότητας, σύμφωνα με τη με αρ. 6/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
ΘΕΜΑ 13ο: «Χωροθέτηση δεκαέξι (16) περιπτέρων που βρίσκονται εντός της Β΄ Δημ. Κοινότητας, σύμφωνα με τη με αρ. 7/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
ΘΕΜΑ 14ο: «Μετατόπιση του περιπτέρου της κας ΚΙΚΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑΣ, που βρίσκεται επί των οδών Σαχτούρη 99 & Κοτζιαδών κατά δύο (2) μέτρα  πλησίον της ήδη υπάρχουσας  θέσης και χωροθέτηση του εν λόγω περιπτέρου».
ΘΕΜΑ 15ο: «Μετατόπιση του περιπτέρου της κας ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΣ, που βρίσκεται  στη συμβολή των οδών Σαχτούρη & Ιωννιδών και σε νέα θέση πλησίον της ήδη υπάρχουσας θέσης και χωροθέτηση του εν λόγω περιπτέρου».
ΘΕΜΑ 16ο: «Μετατόπιση του περιπτέρου της κας ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΡΓΥΡΗΣ, που βρίσκεται επί της οδού Αγίας  Παρασκευής αρ. 35 κατά ένα (1) μέτρο προς το Νότο και χωροθέτηση του εν λόγω περιπτέρου».
ΘΕΜΑ 17ο: «Μετατόπιση του περιπτέρου του κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που βρίσκεται επί της Λεωφ. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου αρ.55 σε νέα θέση επί της Ακτής Κουντουριώτου (Πλατεία Αλεξάνδρας) και χωροθέτηση του εν λόγω περιπτέρου».
ΘΕΜΑ 18ο: «Απομάκρυνση σχολάζοντος-κενού κουβουκλίου περιπτέρου και κατάργηση της θέσης, επί της οδού ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ 2 & ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ της κας ΓΚΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ».
ΘΕΜΑ 19ο: «Απομάκρυνση σχολάζοντος-κενού κουβουκλίου περιπτέρου και κατάργηση της θέσης, επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 7 της κας ΧΑΡΤΟΚΟΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ».
ΘΕΜΑ 20ο: «Απομάκρυνση σχολάζοντος-κενού κουβουκλίου περιπτέρου και κατάργηση της θέσης, επί της οδού ΣΑΧΤΟΥΡΗ 1 (στο πεζοδρόμιο έξω από την Εθνική Τράπεζα) του κ. ΚΟΥΣΚΟΥΜΠΕΚΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ».
ΘΕΜΑ 21ο: «Απομάκρυνση σχολαζόντων-κενών κουβουκλίων δώδεκα (12) περιπτέρων και κατάργηση των θέσεων, που βρίσκονται εντός της Α΄ Δημ. Κοινότητας, σύμφωνα με τη με αρ. 15/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
ΘΕΜΑ 22ο: «Απομάκρυνση σχολαζόντων-κενών κουβουκλίων επτά (7) περιπτέρων και κατάργηση των θέσεων, που βρίσκονται εντός της Β΄ Δημ. Κοινότητας, σύμφωνα με τη με αρ. 13/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
ΘΕΜΑ 23ο: «Απομάκρυνση σχολαζόντων-κενών κουβουκλίων σαράντα (40) περιπτέρων και κατάργηση των θέσεων, που βρίσκονται εντός της Β΄ Δημ. Κοινότητας, σύμφωνα με τη με αρ. 14/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
ΘΕΜΑ 24ο: «Μείωση μισθωμάτων (11) περιπτέρων που περιήλθαν στη δικαιοδοσία του Δήμου, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 για ένα έτος».
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2015».
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 27ο: «Διαπίστωση της λύσης και εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ και ορισμός εκκαθαριστών».
ΘΕΜΑ 28ο: «Διαπίστωση της λύσης και εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ και ορισμός εκκαθαριστών».
ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση πεπραγμένων έτους 2015 της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.)».
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση και αποδοχή της υπ΄αριθμ. 5/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, που αφορά στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για το έργο: Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων συνολικού προϋπ/σμού 500.000,00 €».
ΘΕΜΑ 31ο:  «Έγκριση του 1ου Σ.Π  της εργασίας:  ¨Επισκευές και συντηρήσεις Βρεφονηπιακών σταθμών».
ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση του 1ου Σ.Π. της εργασίας: Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά 2015».
ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της “Μίσθωσης μηχ/κού εξοπλισμού για κλάδευση υψηλόκορμων δένδρων”».
ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της “Εργασίας κλάδευσης”».
ΘΕΜΑ 35ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: “Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικινδύνων κατασκευών”».
ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 37ο: «Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στη διοργάνωση, τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του διαγωνισμού “Blue Growth Competition”, που διενεργείται από την Aephoria.net στο Δήμο Πειραιά».
ΘΕΜΑ 38ο: «Λήψη απόφασης για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του Ξενώνα Φιλοξενίας για τη στήριξη γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, του Δήμου Πειραιά, για τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2016».
ΘΕΜΑ 39ο: «Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, μόνο κατά το μέρος που αφορά τη χορήγηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου για την επιχείρηση του Νησιώτη Βασιλείου, Κουντουριώτου 149-151».
ΘΕΜΑ 40ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 2.952,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για τις εκδηλώσεις “κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας 2016” των πέντε Δημοτικών Κοινοτήτων».
ΘΕΜΑ 41ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 3.075,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.01 του υπο ψήφιση προϋπ/σμού για τον εορτασμό των Θεοφανείων».
ΘΕΜΑ 42ο: «Διάθεση πίστωσης ποσού 2.583,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.01 του υπο ψήφιση προϋπ/σμού για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς».
ΘΕΜΑ 43ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 615,00 €, για ηχητική κάλυψη της συναυλίας με κρητικούς παραδοσιακούς χορούς του συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ».
ΘΕΜΑ 44ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 608,85 €, για αγορά αναλογίου».
ΘΕΜΑ 45ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 945,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για τα Χριστουγεννιάτικα εδέσματα των 11 Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 46ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη κ. Κων/νου Ντάλα του Γεωργίου, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών».
ΘΕΜΑ 47ο: «Απαλλαγή γονέα από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς ύψους 85,00 €, για τη φιλοξενία του παιδιού του στον 3ο Βρεφ/κό Σταθμό του Δήμου μας για τη σχολική χρονιά 2016-2017, λόγω εισοδήματος».
ΘΕΜΑ 48ο: «Έγκριση ή μη των αποφάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για το συμβιβασμό οκτώ (8) υπόχρεων για παραβάσεις κοινοχρήστων χώρων οικονομικών ετών 2010, 2011, 2012 και 2014».
ΘΕΜΑ 49ο: «Έγκριση ή μη των αποφάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για το συμβιβασμό πέντε (5) υπόχρεων για παραβάσεις κοινοχρήστων χώρων οικονομικών ετών 2010, 2011 και 2012».
ΘΕΜΑ 50ο: «Διαγραφή των εγγραφών στην επωνυμία ΠΑΥΛΑΤΟΣ Π.- ΙΣΑΡΗΣ Δ. Ο.Ε. από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με αύξοντα αριθμό καταλόγων 5481 & 5482/2014 για την απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων 0,5%-5% χρήσης 2010 οικονομικού έτους 2014, για το ποσό των 298,88 €, που αφορά τέλος και πρόστιμο».
ΘΕΜΑ 51ο:  «Διαγραφή  των εγγραφών στην επωνυμία ΠΑΥΛΑΤΟΣ Π.- ΙΣΑΡΗΣ Δ. Ο.Ε. από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με αύξοντα αριθμό καταλόγων 5481 & 5482/2014 για την απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων 0,5%-5% χρήσης 2011 οικονομικού έτους 2014, για το ποσό των 294,39 €, που αφορά τέλος και πρόστιμο».
ΘΕΜΑ 52ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών τριών (3) οφειλετών, μετά τη ρύθμισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και 4178/13».
ΘΕΜΑ 53ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ενός (1) οφειλέτη, μετά τη ρύθμισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και 4178/13 (κωδικός δημότη 9911)».
ΘΕΜΑ 54ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ενός (1) οφειλέτη, μετά τη ρύθμισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και 4178/13 (κωδικός δημότη 702197)».
ΘΕΜΑ 55ο: «Διαγραφή οφειλών δημοτών συνολικού ποσού 28.819,88 €, που έχει εξοφληθεί όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο των χειρόγραφων χρηματικών καταλόγων».
ΘΕΜΑ 56ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού  345,50 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».
ΘΕΜΑ 57ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών (4) υπόχρεων συνολικού ποσού 23.784,33 €, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».
ΘΕΜΑ 58ο: «Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού  636,50 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθ. κυκλοφορίας».
ΘΕΜΑ 59ο: «Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού  350,00 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθ. κυκλοφορίας».
ΘΕΜΑ 60ο: «Διόρθωση του με αριθμό 6129/2015 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή της βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής που αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στο ακίνητο επί της οδού Καραολή-Δημητρίου και Οικονομίδου, φερόμενου ιδιοκτήτη εταιρείας ΑΚΤΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».
ΘΕΜΑ 61ο: «Εκκαθάριση αρχείων-φακέλων υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 62ο: «Υλοτομία ενός κορμού δέντρου που βρίσκεται στην οδό Σπάρτης  181 & Καπ. Γέρμα 186 και αντικατάστασή του με νέο».