Latest News

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Αμαρτίες χωρίς τέλος στο λιμάνι του Πειραιά!


Μια ακόμα υπόθεση κακοδιαχείρισης φέρεται να αναδύεται στον Πειραιά μετά τις πρώτες πληροφορίες από τον διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο, τον οποίο διέταξε ο νέος...
πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε) και πρόεδρος της ΟΛΠ ΑΕ Γιάννης Κούβαρης την προηγούμενη εβδομάδα. 

Παράγοντες σε γνώση της πρώτης εικόνας που προκύπτει εκ του ελέγχου αλλά και της συνολικής λειτουργίας της, μιλούν για ενδείξεις αμφιλεγόμενων δαπανών, διαδικασιών και πεπραγμένων και απουσία ουσιαστικού έργου. 

Οι πληροφορίες αυτές, εφόσον επιβεβαιωθούν, έρχονται να προσθέσουν τα έργα και τις ημέρες της Ε.ΛΙΜ.Ε στις υποθέσεις των προβλημάτων με το έργο κατασκευής και εξοπλισμού του προβλήτα Ι, -το οποίο παίρνει το δρόμο προς τη δικαιοσύνη-, άλλων μικρότερων έργων του ΟΛΠ - για τα οποία πραγματοποιεί έρευνα το Σώμα Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης- και τις δυο θυγατρικές του ΟΛΠ , τις ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. και Logistics ΟΛΠ Α.Ε. -οι οποίες τέθηκαν σε λύση και εκκαθάριση από το νέο management της εισηγμένης εξαιτίας της απουσίας έργου και την επιβάρυνση της μητρικής με συνεχείς αυξήσεις κεφαλαίου λόγω της άνευ εσόδων λειτουργίας τους. 

Υποθέσεις όλες που αναδύθηκαν στην επιφάνεια μετά την αλλαγή φρουράς στην διοίκηση της ΟΛΠ ΑΕ τον περασμένο Ιούνιο, κάποιες εκ των οποίων ελέγχονται από το Σώμα Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης ή και τις εισαγγελικές αρχές. 

Τι έχει όμως συμβεί στην Ε.ΛΙΜ.Ε και ποιόν ακριβώς σκοπό εξυπηρετεί αυτή η εταιρεία; 

Η ΕΛΙΜΕ είναι μια αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία που μέλη έχει 13 Οργανισμούς Λιμένων της Ελλάδας, ανώνυμες εταιρίες όλοι, και στόχο «τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των μελών της με σκοπό την ανάπτυξη λιμενικής πολιτικής ,τη συμμέτοχη των λιμένων στην περιφερειακή ανάπτυξη και την δημιουργία εύρωστων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων παροχής λιμενικών υπηρεσιών». 

Το καταστατικό προβλέπει πως το έργο της θα εποπτεύεται από το αρμόδιο υπουργείο για την άσκηση λιμενικής πολιτικής και το κεφάλαιο της Ε.ΛΙΜ.Ε. προκύπτει από τις ετήσιες εισφορές των μελών που υπολογίζονται ανάλογα με τον κύκλο εργασιών του κάθε μέλους. Συνολικά οι συνδρομές αυτές υπολογίζονται άνω των 200 χιλιάδων ευρώ ετησίως, εισπράττονται εδω και έξι χρόνια και χρηματοδοτήθηκαν από εταιρείες δημοσίου συμφέροντος, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ελέγχει πλέον το ΤΑΙΠΕΔ. 

Η Ε.ΛΙΜ.Ε έχει γενικό διευθυντή, γραμματέα και δικηγόρο και οι επικριτές της προηγούμενης διαχείρισης μιλούν για αμφιλεγόμενες δαπάνες για ταξίδια, εκπόνηση επουσιωδών μελετών, παράξενες συμμετοχές σε «ινστιτούτα» με μεγάλα έξοδα αλλά και για την διαχείρισή της εν γένει. Είναι χαρακτηριστικό πως τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της τελευταίας δημοσιοποιημένης χρήσης της ΕΛΙΜΕ (2014) ανέρχονται στα 236 χιλιάδες ευρώ και οι ζημίες εις νέον ξεπερνούν τα 360 χιλιάδες ευρώ. 

Πάνω απ’ όλα όμως πολλοί μιλούν για απουσία ουσιώδους έργου επί σειρά ετών και κατηγορούν την προηγούμενη διοίκηση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε όπως για παράδειγμα πως δεν συγκαλούσε το διοικητικό συμβούλιο ως όφειλε, δηλαδή τουλάχιστον τέσσερεις φορές κατ έτος. Στην τακτική γενική συνέλευση της 12ης Οκτωβρίου 2015 παρουσιάστηκε έκθεση πεπραγμένων η έγκριση της οποίας έγινε όμως κατά πλειοψηφία ενώ υπήρξαν και επιφυλάξεις που καταγράφτηκαν στα πρακτικά. Λίγες μέρες αργότερα η διοίκηση άλλαξε και την θέση του προέδρου της ΕΛΙΜΕ Γιώργου Ανωμερίτη -ο οποίος είχε αποχωρήσει από την διοίκηση του ΟΛΠ τον Ιούνιο- ανέλαβε ο νέος πρόεδρος του ΟΛΠ Γιάννης Κούβαρης. Μια από τις πρώτες ενέργειές του είναι ο εν εξελίξει διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος. 

Ορισμένοι εκπρόσωποι μελών της Ε.ΛΙΜ.Ε εκφράζουν στην «Κ» την απογοήτευσή τους από το γεγονός πως αυτή δεν τους βοήθησε, όπως προσδοκούσαν από την ίδρυση της, σε σημαντικά θέματά τους: «Χρόνια προβλήματα όπως οι σχέσεις των λιμένων με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχουν λυθεί παρά τις επανειλημμένες αγωνιώδεις εκκλήσεις οργανισμών λιμένων προς την ΕΛΙΜΕ με αποτελέσματα όπως οι κατασχέσεις σε τράπεζες για τον ΟΛΠ και τον ΟΛΗ από όμορους δήμους για αμφιλεγόμενες απαιτήσεις». 

Κυρίως όμως εκπρόσωποι μικρότερων λιμανιών της χώρας εμφανίζονται παντελώς αποκαρδιωμένοι από το γεγονός πως είδαν μηδενικό αποτέλεσμα στο κρίσιμο μέτωπο της αρωγής τους στην εξασφάλιση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων παρά το ότι στο καταστατικό της Ένωσης αναφέρεται ως σκοπός της η υποστήριξη πολιτικών που ενισχύουν και επεκτείνουν τις ευκαιρίες για τα μέλη με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που προσφέρονται από τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων και επιδοτήσεων. 


kathimerini.gr