Latest News

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016

Το πρώτο δημοτικό συμβούλιο Πειραιά για το 2016


Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 4-1 στις 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο...
του Πειραιά.
Πρόκειται για το πρώτο δημοτικό συμβούλιο για 2016 το οποίο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο:  «Έγκριση Κανονισμού τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2016».
ΘΕΜΑ 2ο:  «Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, για σύσταση Επιτροπής για το χαρακτηρισμό των παραλιών της περιοχής δικαιοδοσίας μας, ως πολυσύχναστων ή μη»
ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του για σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή  πλοίων  για το έτος 2016».
ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους, ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μισθώσεων-εκμισθώσεων και εκποίησης πραγμάτων του Δήμου».
ΘΕΜΑ 5ο: «Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου µε τον αναπληρωτή του, ως µέλους της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Τμήμα ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για τα έτη 2016- 2017: “Ανάθεση Εργασίας σε εξωτερική υπηρεσία Προστασίας & Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) σε εταιρεία ή σε φυσικά πρόσωπα για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου”».
ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισμός του ορκωτού λογιστή κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου ως εκκαθαριστή της Δ.Ε.Π.Ε.Π., σε αντικατάσταση του ορισθέντα με τη με αρ. 447/2010 απόφαση Δημ. Συμβουλίου εκκαθαριστή κ. Σπυρίδωνα Παναγιώτη, λόγω συνταξιοδότησης».
ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για την “Κατασκευή πεζογέφυρας στον κόμβο Γρ. Λαμπράκη-Δωδεκανήσου-Πειραιώς-Επονιτών στον Πειραιά».
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή συμψηφισμού οφειλών ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ποσού ύψους 85.855,68 €».
ΘΕΜΑ 9ο«Αποδοχή συμψηφισμού οφειλών ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ- Ο.Π.Α.Ν.- Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής-Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής προς ΕΥΔΑΠ Α.Ε., συνολικού ποσού ύψους 42.927,84 €».
ΘΕΜΑ 10ο:  «Μείωση ή μη μισθώματος της μισθώτριας του Δήμου Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΡΑ ΚΑΜΙΤΣΙΕ ΕΛΛΑΣ», Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ένδυσης, του ισογείου δημοτικού καταστήματος στο με αρ. 9/2α γιαπί της “Ραλλείου”. ».
ΘΕΜΑ 11ο:  «Απόρριψη ή αποδοχή της υπ’ αριθμ. 55790/11-1-2015 ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ—ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ κατά του 7ου αρνητικού λογαριασμού του έργου: Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας Καλαβρύτων και περιμετρικών οδών».
ΘΕΜΑ 12ο:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: “Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικινδύνων κατασκευών”».
ΘΕΜΑ 13ο:  «Μεταβίβαση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου του θανόντος (20-7-2011) δικαιούχου Αθανασάκου Νικολάου στη σύζυγό του Στρατηγάκη Μαρία».
ΘΕΜΑ 14ο:  «Μεταβίβαση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου του θανόντος (8-9-2008) δικαιούχου Μελά Σταύρου στη σύζυγό του Μελά Γαρυφαλλιά».
ΘΕΜΑ 15ο:  «Παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης σε τρίτους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με οποιοδήποτε αντικείμενο (τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα κ.λ.π.) στην οδό Σωτήρος Διός από την οδό Φίλωνος έως και την οδό Γρηγ. Λαμπράκη».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.211,55 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)  για αγορά 50 αφισών ειδικών πλαισίων και δέκα αναμνηστικών πλακετών για την εκδήλωση για τα 90 χρόνια από την ίδρυση του Ολυμπιακού».
ΘΕΜΑ 17ο:  «Έγκριση μετάβασης  αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 17/02/2016 έως 19/02/2016 για τη συμμετοχή στο σεμινάριο για το Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης, που θα διεξαχθεί στις 18/02/2016»
ΘΕΜΑ 18ο:  «Έγκριση μετάβασης  αεροπορικώς διμελούς αντιπροσωπείας στη Σεβίλλη της Ισπανίας από 27/01/2016 έως 30/01/2016 για τη συμμετοχή στο εργαστήριο για την Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που θα διεξαχθεί στις 28 και 29 Ιανουαρίου 2016.»
ΘΕΜΑ 19ο:  «Έγκριση μετάβασης  αεροπορικώς διμελούς αντιπροσωπείας στην Ρώμη της Ιταλίας από 25/01/2016 έως 27/01/2016 για τη συμμετοχή στο σεμινάριο για τον εντοπισμό καινοτόμων λύσεων για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, που θα διεξαχθεί στις 26 Ιανουαρίου 2016. »
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς διμελούς αντιπροσωπείας στη Λεμεσό της  Κύπρου από 13-4-2016 έως 17-4-2016 για τη συμμετοχή στην πρώτη Ευρώ-Μεσογειακή Διάσκεψη 2016 για την έξυπνη Μπλε Πόλη, που θα διεξαχθεί στις 14,15 και 16 Απριλίου 2016, καθώς και την έγκριση της σχετικής πίστωσης».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 149,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.722,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), για τις Χριστουγεννιάτικες δράσεις σε κεντρικές πλατείες του Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 23ο«Διόρθωση του με αριθμό 4938/2010 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή της βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής, που αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής, στην οικοδομή επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 75, φερόμενης ιδιοκτήτριας Σαββοπούλου Έρσης – Αικατερίνης».
ΘΕΜΑ 24ο«Διόρθωση του με αριθμό 5114/2014 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή της βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής που αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στην οικοδομή επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 11 Νέο Φάληρο, φερόμενης ιδιοκτήτριας Μαρίας Σαλούστρου».
ΘΕΜΑ 25ο«Διόρθωση του με αριθμό 5881/2015 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή της βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής που αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στoκατάστημα επί της οδού Καραϊσκου 115 & Βασιλέως Γεωργίου Α’, φερόμενου ιδιοκτήτη εταιρείας “Σωτήριος Κυριακόπουλος & Σία Ε.Ε.”».
ΘΕΜΑ 26ο:  «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών του κ. Σκιάνου Ιωάννη, σύμφωνα με τα άρθρα 481-488 του Αστικού Κώδικα και 174 του Ν. 3463/06».
ΘΕΜΑ 27ο«Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών του κ. Αργουδέλη Αλέξανδρου, σύμφωνα με τα άρθρα 481-488 του Αστικού Κώδικα και 174 του Ν. 3463/06».
ΘΕΜΑ 28ο«Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών οκτώ (8) οφειλετών, μετά τη ρύθμισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και 4178/13».
ΘΕΜΑ 29ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού  3.645,50 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».
 @ Άντε και καλή αρχή...