Latest News

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

Με 28 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά


Στα προ ημερησίας θέματα αναμένεται να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου...
στον Πειραιά.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τρίτη 28-7- 2015 στις πέντε το απόγευμα στην αίθουσα του 7ου ορόφου του δημαρχείου στην πλατεία Κοραή.
Για την ιστορία, τα 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:   
ΘΕΜΑ 1ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το B΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2015».
ΘΕΜΑ 3ο: «Εκπόνηση και εφαρμογή τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για υπογραφή “Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος».
ΘΕΜΑ 5ο: «Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας ως προς την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 65/29-11-14 απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αφορά στους οικονομικούς απολογισμούς της ετών 2012 και 2013».
ΘΕΜΑ 7ο:  «Έγκριση ή μη των υπ’  αρ. 67/30-9-2014 και 71/22-10-2014 αποφάσεων του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αφορούν στους Οικονομικούς Απολογισμούς της  ετών  2012 και 2013».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση: 1) υποβολής αίτησης-προσφοράς του Δήμου Πειραιά για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ της περιόδου 2015-2016, 2) εξουσιοδότησης του Δημάρχου να υπογράψει τη σύμβαση και τα σχετικά έγγραφα, 3) έκδοσης της προβλεπόμενης “Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής”, ύψους 13.730 € προς την ΕΕΤΑΑ και εξουσιοδότησης του Δημάρχου και του Προϊσταμένου του Τμ. Πληρωμών Ιωάννη Αποστόλου για την υπογραφή της».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), υπογραφής όρων Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής καθώς και φορείς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης».
ΘΕΜΑ 10ο: «Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε έξι (6) άπορους δημότες και κατοίκους».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση προϋπολογισμού Ειδικώς Αναγνωρισμένων Φιλανθρωπικών Σωματείων (Ν.Π.Ι.Δ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδαφ. 11 παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/10».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση του 1ου Σ.Π. της εργασίας: Μεταφορά Υπηρεσιών».
ΘΕΜΑ 13ο: «Ανάγκη ανάθεσης εκπόνησης προμελέτης πολεοδομικής τεκμηρίωσης για τον επανακαθορισμό γραμμής αιγιαλού και παραλίας στο Μικρολίμανο, από το Ν.Α.Σ. έως το Ναυτικό Όμιλο (Ακτή Κουμουνδούρου) με σκοπό την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου».
ΘΕΜΑ 14ο: «Λήψη απόφασης  για την ανανέωση μέχρι 31-12-2015 της με αριθμό 419/16-6-2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ορίζει την Επιτροπή Ελέγχου καλής εκτέλεσης των συμβάσεων με την ανάδοχο εταιρεία ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Ε.Π.Ε».
ΘΕΜΑ 15ο: «Παραχώρηση χώρου στον πεζόδρομο Ζωσιμαδών 44, στο Σωματείο Κ.Ι.ΦΑ. ΠΕΙΡΑΙΑ (Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Πειραιά), για την πραγματοποίηση εκδήλωσης-εγκαίνια».
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση 100 φοινικοειδών σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης».
ΘΕΜΑ  17ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 18ο: «Διάθεση πίστωσης 18.450 €, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες Συμβούλου για το πρόγραμμα προβολής και κοινωνικής δικτύωσης του “DestinationPiraeus”».
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης για την επίσκεψη του κυβερνήτη εκπαιδευτικού πλοίου Τυνησίας “KhaireddineA700” στις 7/8/15 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».
ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης για την επίσκεψη του κυβερνήτη εκπαιδευτικού πλοίου Μεξικού στις 3/8/15 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 37,85 € για αγορά στεφάνου κηδείας».
ΘΕΜΑ 22ο : «Επιστροφή ποσού 2.300 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην εταιρεία Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που αφορά στην καταβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2014(σχετική η με αρ. 403/15 απόφαση Ο.Ε.)».
ΘΕΜΑ 23ο : «Επιστροφή ποσού 165,50 € στην κα ΓΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος».
ΘΕΜΑ 24ο : «Επιστροφή ποσού 94,00 € στο δικαιούχο Γκιόλη Αναστάσιο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος».
ΘΕΜΑ 25ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών μετά τη ρύθμισή του σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 και Ν. 4178/13».
ΘΕΜΑ 26ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών πέντε (5) υπόχρεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ανταποδοτικών τελών & ΤΑΠ».
ΘΕΜΑ 27ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 181,63 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε λανθασμένες βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης και επαναβεβαίωση σε νέους υπόχρεους».
ΘΕΜΑ 28ο: «Προσωρινή παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το υπ’ αριθμ. ΑΤΗ 1061 αυτοκίνητο του κ. Γκαρτζονίκα Χρήστου επί της οδού Σερφιώτου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας με αριθμ. 28-30».