Latest News

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015

Διαγραφή ΑΦΜ για επιχειρήσεις που κλέβουν ΦΠΑ


Η διαδικασία αναστολής του ΑΦΜ θα γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες. Αν η επιχείρηση έχει μπει σε μαύρη λίστα...
άλλης χώρας, ή υπάρχει βεβαιότητα για εικονικές συναλλαγές με στόχο την κλοπή ΦΠΑ, απλώς αποστέλλεται ένα ενημερωτικό e-mail ότι ο ΑΦΜ έχει απενεργοποιηθεί.

Στην καλύτερη περίπτωση, προβλέπεται έγγραφη προειδοποίηση αναστολής ΑΦΜ με παροχή προθεσμίας δέκα ημερών για εξηγήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ακυρώσουν την αρχική απόφαση.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ διαπιστώνει ότι μια επιχείρηση η οποία διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δεν έχει υποβάλει για ένα χρόνο καμία περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Το επόμενο βήμα είναι να της απενεργοποιήσει τον ΑΦΜ της, παίρνοντας τα «κλειδιά» της επιχείρησης.

Τις οδηγίες αυτές και άλλες παρόμοιες δίνει με απόφασή της η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου, επιστρατεύοντας τα μεγάλα όπλα για την καταπολέμηση τριγωνικών συναλλαγών, που στόχο έχουν απλά την κλοπή ΦΠΑ.

Πρόκειται για τις γνωστές και ως υποθέσεις τύπου «carousel», όπου οι συναλλαγές ξεκινούν νομιμότατα και καταλήγουν συνήθως, μέσω διαδοχικών πωλήσεων, να εξαφανίζουν τον ΦΠΑ στις τσέπες του επιτήδειου. 

Βάζουν έτσι το χεράκι τους στην απώλεια εσόδων ΦΠΑ της τάξεως των 6-7 δισ. ευρώ τον χρόνο για το ελληνικό δημόσιο και τώρα μπαίνουν για τα καλά στο στόχαστρο.

Σύμφωνα με το Euro2day.gr, όσο εύκολα ο ΑΦΜ θα μπαίνει σε αναστολή, τόσο δύσκολα θα επανέρχεται. Για να «ζωντανέψει» ο ΑΦΜ, ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδείξει ότι η Φορολογική Διοίκηση έκανε λάθος, ή οι λόγοι για τους οποίους προχώρησε σε αναστολή ΑΦΜ δεν υπάρχουν.

Οι λόγοι οι οποίοι οδηγούν σε άμεση αναστολή του ΑΦΜ είναι αρκετοί: Αν δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις ΦΠΑ, αν υποβάλλονται διαρκώς μηδενικές δηλώσεις, αν η έδρα της επιχείρησης είναι «φάντασμα» ή άλλαζε η έδρα χωρίς να κοινοποιηθούν τα απαραίτητα έγγραφα στη Φορολογική Διοίκηση, ή ακόμα και εάν ο φορολογούμενος δεν συνεργαστεί κατά τον έλεγχο και δεν παράσχει στους ελεγκτές πρόσβαση σε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, με συνοπτικές διαδικασίες το ΑΦΜ της επιχείρησης απενεργοποιείται. Μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά, μόνο μετά από αίτηση του φορολογουμένου με την οποία θα προσκομίζονται τα αναγκαία στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι εξέλιπαν οι λόγοι αναστολής χρήσης του ΑΦΜ.

Τέσσερις αλλαγές στα πρόστιμα της ΕφορίαςΌπως προκύπτει από την ίδια την απόφαση της κ. Σαββαΐδου, οι λόγοι, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε αναστολή ΑΦΜ, είναι η διαπίστωση ότι ο φορολογούμενος:

* Δεν έχει υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και ανακεφαλαιοποιητικούς πίνακες για ένα έτος μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ίσχυε για την πρώτη δήλωση, ή ανακεφαλαιωτικό πίνακα που δεν υποβλήθηκε,

* Εχει υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για ένα ολόκληρο έτος: Ως μηδενική δήλωση ΦΠΑ θεωρείται η δήλωση στην οποία δεν αναγράφεται οποιοδήποτε ποσό,

* Δεν βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ως έδρα (μετά από επιτόπιο έλεγχο), ή έχει παύσει, ή έχει αναστείλει την οικονομική του δραστηριότητα και δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια Φορολογική Αρχή, με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων,

* Εχει διαπράξει φοροδιαφυγή όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (όπως, για παράδειγμα, είναι η ίδια η μη απόδοση του φόρου, ανακριβής συμψηφισμός κ.λπ.),

* Εχει κριθεί ως «εξαφανισμένος έμπορος» από το κράτος-μέλος εγκατάστασής του, εφόσον πρόκειται για μη εγκατεστημένο στη χώρα μας επιχειρηματία (οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσω αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής ή από δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων),

* Αρνείται να επιδείξει ή να παράσχει πρόσβαση σε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα, τα οποία ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση.