Latest News

Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

Έκθεση Ρακιντζή: Πάρτι διαφθοράς στους δήμους

Περισσότερα από 2.600.000 ευρώ δεν είχαν δηλωθεί κατά τον έλεγχο πόθεν έσχες δημοσίων υπαλλήλων, που διενεργήθηκε από τους Επιθεωρητές...
Δημόσιας Διοίκησης.
Κατά το 2014 κοινοποιήθηκαν στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 2203 πειθαρχικές αποφάσεις που εξέδωσαν τα αρµόδια όργανα του στενού δηµόσιου τοµέα και 765 αποφάσεις φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Ο ΓΕ∆∆ υπέβαλε 149 ενστάσεις κατά οριστικών αποφάσεων και άσκησε 3 προσφυγές κατά τελεσίδικης πειθαρχικής απόφασης. Πρόκειται για φαινόμενα ατιμωρησίας και επιεικών ποινών σε σοβαρές πειθαρχικές υποθέσεις.


Τα παραπάνω προκύπτουν από την ετήσια έκθεση για το έτος 2014 που υπέβαλε ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής, στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στην Πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο κ. Ρακιντζής επισημαίνει ότι κατά το έτος 2014 δεν θεσμοθετήθηκαν κάποια μέτρα που θα βοηθούσαν πολύ προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται η συνολική ετήσια δραστηριότητά του µε στόχο την καταπολέµηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στο δηµόσιο τοµέα, χαρακτηριστικές υποθέσεις που διερεύνησε, νοµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις που υπέβαλε, οι σχετικές µε την πειθαρχική του δικαιοδοσία ενέργειες και τα αποτελέσµατα του ελέγχου περιουσιακής κατάστασης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την έκθεση ο ΓΕΔΔ άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά 22 υπαλλήλων ή λειτουργών του δημόσιου τομέα για διάφορα πειθαρχικά παραπτώματα, επίσπευση της πειθαρχικής διαδικασίας σε 1.827 περιπτώσεις και την παράσταση πολιτικής αγωγής του θιγόμενου φορέα του δημοσίου σε 41 περιπτώσεις.

Οι θεματικές κατηγορίες επί του συνόλου των 1565 υποθέσεων το 2014 αφορούν σε:

-άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (54)

-Ασφαλιστικά Ταμεία (21)

-Δημόσια Έργα (75)

-Εκπαιδευτικά (27)

-Λοιπές άδειες λειτουργίας (29)

-Μεταφορές / Επικοινωνίες ( 42)

-Οικονομική διαχείριση / Έλεγχος (426)

-Παραβίαση διοικητικών διαδικασιών ( 211)

-Περιβάλλον ( 49)

-Πολεοδομικά (152)

-Προμήθειες (29)

-Υγεία Πρόνοια / Δημόσια Υγεία (162)

-Υγιεινή / Ασφάλεια εργαζομένων (6)

-Άλλη κατηγορία (282)

Σε 149 περιπτώσεις ο Λέανδρος Ρακιντζής υπέβαλλε ενστάσεις κατά των οριστικών αποφάσεων. Ανάμεσα στις περιπτώσεις είναι και αυτή του ληξιαρχείου Αθηνών με τις παράνομες καταχωρήσεις γέννησης παιδιών. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί μετά τον εντοπισμό της μικρής Μαρίας σε καταυλισμό Ρομά στην Λάρισα. 

Μια ακόμα υπόθεση είναι αυτή του ατυχήματος με το λούνα παρκ του Ελληνικού όπου ένα 13χρονο αγοράκι είχε χάσει την ζωή του. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της έκθεσης ελέγχου του ΣΕΕΔΔ για την υπόθεσητης νόμιμης λειτουργίας Λούνα Πάρκ σε μισθωμένο χώρο του Δήμου Ελληνικού –Αργυρούπολης στο οποίο σημειώθηκε την άνοιξη του 2014 θανατηφόρο ατύχημα ανηλίκου, η εγκαλούμενη υπάλληλος δεν εισηγήθηκε, ως όφειλε, τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης και την αποβολή της από το χώρο της εγκατάστασης παρά το γεγονός ότι δεν είχε χορηγηθεί σχετική άδεια και εξακολουθούσε η μισθώτρια εταιρεία να χρησιμοποιεί το χώρο αν και είχε λήξει η σύμβαση της μίσθωσης.

Από τα παράλογα του ελληνικού δημοσίου και η υπόθεση γυναίκας υπαλλήλου στο δήμου της Λάρισας η οποία ενώ εισέπραξε ακόμα και τα έξοδα κηδείας για το θάνατο της μητέρας της παράλληλα συνέχιζε επί 10 ολόκληρα χρόνια να εισπράττει και την σύνταξη.
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά μερικές χαρακτηριστικές υποθέσεις:

1. Σε υπάλληλο του Τμήματος Γεννήσεων του Ληξιαρχείου του Δήμου Αθηναίων δεν επιβλήθηκε ποινή για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους. Η υπάλληλος σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της έκθεσης επιθεώρησης – ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) κατά το χρονικό διάστημα 2011-2013 προέβη σε ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό εκπρόθεσμων δηλώσεων καταχωρίσεων γεννήσεων παρότι οι γονείς εμφανίζονταν να προβαίνουν σε συμπληρωματικές δηλώσεις γέννησης τέκνων που φέρεται να παρέλειψαν να δηλώσουν κατά την αρχική τους δήλωση, ενώ αυτά είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της προηγούμενης δήλωσής τους, δηλώθηκαν από τον υπόχρεο και βεβαιώθηκαν από τους μάρτυρες γεννήσεις, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους ή υπολείπεται του μέσου χρόνου κύησης, δηλώθηκαν γεννήσεις σε διευθύνσεις που φέρεται να έλαβαν χώρα σε ανύπαρκτες ταχυδρομικές διευθύνσεις και σε επαγγελματικά κτίρια που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούσαν κατοικίες. Κατά της απόφασης της οικείας Εκτελεστικής Επιτροπής ασκήθηκε ένσταση λόγω παντελούς έλλειψης αιτιολογίας από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ενώπιον του αρμοδίου Πειθαρχικού Συμβουλίου .

2. Στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης δεν επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή για το πειθαρχικό αδίκημα της αμέλειας, καθώς και της ατελούς ή μη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος. Η υπάλληλος, σύμφωνα με Έκθεση Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) για την υπόθεση της νόμιμης λειτουργίας Λούνα Πάρκ σε μισθωμένο χώρο του Δήμου Ελληνικού –Αργυρούπολης στο οποίο σημειώθηκε την άνοιξη του 2014 θανατηφόρο ατύχημα ανηλίκου δεν εισηγήθηκε τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης και την αποβολή της από το χώρο της εγκατάστασης, ως όφειλε, παρά το γεγονός ότι δεν είχε χορηγηθεί σχετική άδεια και εξακολουθούσε η μισθώτρια εταιρεία να χρησιμοποιεί το χώρο αν και είχε λήξει η σύμβαση της μίσθωσης. Κατά της απόφασης του Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης ασκήθηκε ένσταση λόγω παντελούς έλλειψης αιτιολογίας από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ενώπιον του αρμοδίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

3. Σε υπάλληλο του Δήμου Λαρισαίων επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6) μηνών με πλήρη στέρηση αποδοχών για το πειθαρχικό αδίκημα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας. Η εν λόγω υπάλληλος παραπέμφθηκε να δικασθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, γιατί κατά το χρονικό διάστημα από 01-08-2001 έως 31-10-2011 ενεργώντας με πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση έβλαψε το Ελληνικό Δημόσιο με σκοπό να προσπορίσει παράνομα ίδιο οικονομικό όφελος, καθόσον ελάμβανε παράνομα την σύνταξη της θανούσας μητέρας της, προκαλώντας οικονομική ζημία στο ΙΚΑ συνολικού ύψους 77.513,68 Ευρώ. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης άσκησε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λόγω επιβολής επιεικούς ποινής.

4. Σε υπάλληλο του Δήμου Βόλου επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6)μηνών με πλήρη στέρηση αποδοχών για το πειθαρχικό αδίκημα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, καθώς στις 21-09-2013συνελήφθη επ’ αυτοφώρω για κατοχή από κοινού ποσότητας ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διάθεσή τους. Επίσης στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο (2) κινητά τηλέφωνα ως μέσα διευκόλυνσης της εγκληματικής δραστηριότητας ενώ μετά από κατ’ οίκον έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δισκία ναρκωτικών ουσιών και φωτοαντίγραφα ιατρικών συνταγών του Ν. 3459/2006. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης άσκησε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λόγω επιβολής από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιεικούς ποινής.

5. Σε υπάλληλο του Δήμου Ξάνθης επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης δώδεκα (12) μηνών με πλήρη στέρηση αποδοχών για το πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας, καθώς στις 12/09/2013 εισήλθε σε αρτοπωλείο της περιοχής και με την απειλή όπλου το οποίο έφερε παράνομα μαζί του επιχείρησε να εξαναγκάσει την υπάλληλο να του παραδώσει τις εισπράξεις. Επειδή η υπάλληλος αρνήθηκε και αντιστάθηκε την χτύπησε στο κεφάλι προκαλώντας της σωματική βλάβη. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης άσκησε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λόγω επιβολής από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιεικούς ποινής.

6. Σε υπάλληλο, Διευθυντή του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)του Δήμου Αθηναίων επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης έξι (6) μηνών με πλήρη στέρηση αποδοχών για τα πειθαρχικά αδικήματα α) της αποδοχής οποιαδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης από υπάλληλο κατά την άσκηση καθηκόντων του και β) της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας. Ο υπάλληλος παραπέμφθηκε από το Δήμαρχο στην Εκτελεστική Επιτροπή, επειδή στις 21/07/2011 συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να λαμβάνει το χρηματικό ποσό των 10.000 Ευρώ. Στις 19-07- 2011 ιδιώτης με την ιδιότητα του Γεν. Δ/ντή εταιρείας που συνεργάζεται με το ΚΥΑΔΑ για τη βραδινή σίτιση των αστέγων, συνάντησε τον υπάλληλο με σκοπό να του δώσει σημαντικό χρηματικό ποσό για ευνοϊκή μεταχείριση της εταιρείας του καθώς και για την ευμενή έκβαση της υποβληθείσας ένστασής του σε διαγωνισμό σίτισης των αστέγων. Στην τηλεφωνική τους επικοινωνία συμφωνήθηκε το ποσό των 10.000 Ευρώ καθώς και ο τόπος συνάντησης τους.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ιδιώτης ήδη είχε δώσει το ποσό των 7.000 Ευρώ ως αντάλλαγμα για τον ίδιο σκοπό. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης άσκησε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λόγω επιβολής από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιεικούς ποινής.Περίληψη Εισαγωγής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Με την παρούσα έκθεση αποτυπώνεται εμπεριστατωμένα η δραστηριότητα και το έργο του του ΓΕΔΔ και των ελεγκτικών μηχανισμών της Δημοσίας Διοίκησης κατά το έτος 2014, που παρακολουθούνται και αξιολογούνται απ’ αυτόν, και προβάλλονται οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα, που ταλανίζουν την Δημοσία Διοίκηση, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίλυσή τους.

Και το έτος 2014 δεν θεσμοθετήθηκαν κάποια μέτρα που θα βοηθούσαν πολύ προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς, όπως:

1. η θέσπιση κωλύματος εντοπιότητας για υπαλλήλους ή λειτουργούς σε κρίσιμους ή ιδιαίτερους τομείς του κράτους όπως δικαιοσύνη, αστυνομία, λιμενικό σώμα, εφορία/κτηματικές υπηρεσίες, πολεοδομία, επιθεώρηση κλπ., με αποτέλεσμα οι εντόπιοι πολίτες να έχουν ευμενέστερη μεταχείριση απ’ τους ετερόχθονες,

2. η κατανομή των αρμοδιοτήτων και του ανθρώπινου δυναμικού ανά φορέα ή υπηρεσία σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και με ορθολογικά κριτήρια (νέα οργανογράμματα με οργανωτική ανάπτυξη που περιλαμβάνει σχεδιασμό και περιγραφή θέσεων εργασίας),

3. η θέσπιση εσωτερικής κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, με εναλλαγή στις θέσεις ευθύνης, και με την προϋπόθεση ότι αυτή γίνεται αξιοκρατικά για την καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας και κατά την δικαστική αντιμετώπιση του θέματος να εξετάζεται και το δημόσιο συμφέρον,

4. η ιδιωτικοποίηση εκείνων των τομέων του Δημοσίου, που δεν ανταποκρίνονται στο ρόλο αυτού ως imperium, χωρίς όμως το κράτος να απολέσει σε καμία περίπτωση τον ελεγκτικό ή ρυθμιστικό του ρόλο,

5. η ουσιαστική αξιολόγηση των δημοσίων φορέων και του ανθρώπινου δυναμικού τους, βάσει στόχων που θα τεθούν ως μέρος των στρατηγικών προγραμμάτων που θα καταρτιστούν, από αξιολογητές αναγνωρισμένου κύρους και αμεροληψίας,

6. η μείωση της γραφειοκρατίας με την συνεχή απλούστευση των διαδικασιών και επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που ήδη άρχισε να εφαρμόζεται σταδιακά. Χρήσιμο θα ήταν το κράτος να αποκτήσει επιτέλους εμπιστοσύνη στους πολίτες και όχι, στην προσπάθεια του να προστατευθεί, να ορθώνει διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια,

7. η συνεχής ενίσχυση της διαφάνειας της διοικητικής δράσης και μάλιστα ηλεκτρονικά, δια του επιτυχούς προγράμματος «Διαύγεια»,

8. ο αυτοπεριορισμός των συνδικαλιστών στα αμιγώς συνδικαλιστικά τους καθήκοντα,

9. η ενίσχυση των μηχανισμών και συστημάτων ελέγχου και αυτοελέγχου τόσο στην κεντρική όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ουσιαστικότερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ και στα εξαρτώμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα, όπως και η επαρκής χρηματοδότηση των απασχολούμενων εκτός έδρας επιθεωρητών,

10. η τοποθέτηση των υπαλλήλων σε άλλη Υπηρεσία, όταν αυτοί προάγονται, διότι πολλές φορές αδυνατούν να επιβληθούν σε πρώην ισόβαθμους συναδέλφους,

11. το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ καταβάλλουν βάσει δικαστικών αποφάσεων σε τρίτους για αποζημιώσεις τεράστια ποσά για πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή από βαρεία αμέλεια των υπαλλήλων τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία προβλέπεται κατ’ αναγωγή ο καταλογισμός των καταβληθέντων ποσών στους υπαιτίους υπαλλήλους, αλλά αυτό σπανίως πραγματοποιείται και πρέπει να ενεργοποιηθεί,

12. ως μόνη διέξοδος από την οικονομική και συνακόλουθα δημοσιονομική και κοινωνική κρίση απομένει η οικονομική ανάπτυξη της χώρας , που απαιτεί λήψη μέτρων συνολικά και την κατάλληλη στιγμή και όχι ετεροχρονισμένα, με οικονομικά και όχι πολιτικά κριτήρια και, εφόσον συντρέξουν και άλλες συνθήκες (όπως εργασιακή και κοινωνική ειρήνη, ασφάλεια δικαίου, σε βάθος χρόνου σταθερή φορολογική πολιτική, υγιής συνδικαλισμός, αναπτυξιακά κίνητρα με συνταγματικές εγγυήσεις, πάταξη της φοροδιαφυγής, υγιής ανταγωνισμός και κυρίως πάταξη της γραφειοκρατίας). Τα μέτρα αυτά απαιτούν ισχυρή πολιτική πρωτοβουλία

και συνεχή πολιτική βούληση. Η πάταξη της γραφειοκρατίας και η ασφάλεια δικαίου μπορεί να επιτευχθούν με το ισχύον νομικό καθεστώς, μόνο εφόσον εκκαθαρισθεί η πολυνομία δια της κωδικοποιήσεως των νόμων, περιορισθεί η νομοθέτηση δια τροπολογιών και επισπευσθεί η λειτουργία της δικαιοσύνης, ώστε η απόδοση της δικαιοσύνης να γίνεται εντός ευλόγων ορίων και όχι απλώς ανεκτών.

13. ως πολύ επιμορφωτικό και διαφωτιστικό για τους πολίτες μέτρο, προτείνεται να υποχρεωθούν νομοθετικά οι ΟΤΑ να επεξηγούν δια βραχέων στις πινακίδες των οδών την αιτία της ονοματοδοσίας, ώστε να διαιωνίζεται η ιστορική μνήμη. Με την συνένωση λόγω Καλλικράτη, παρατηρείται, επίσης, το φαινόμενο εντός του ιδίου δήμου να έχουμε οδούς με την ίδια ονομασία και πρέπει, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, κάποιες να μετονομασθούν.

Ομοίως, οι μεγάλες λεωφόροι που αλλάζουν αρίθμηση σύμφωνα με τα όρια των επί μέρους δήμων, πρέπει να αποκτήσουν ενιαία αρίθμηση και ονομασία, όπως π.χ. η Λεωφόρος Κηφισίας.

Εν κατακλείδι, είναι ζωτικό ζήτημα να ανακαλύψουμε και στη χώρα μας όλοι -πολίτες, υπάλληλοι, διοικητικά όργανα και συνδικαλιστικοί φορείς- τις δύο αυτονόητες και θεμελιώδεις έννοιες πάνω στις οποίες στηρίζεται κάθε οργανωμένη κοινωνία και κάθε σοβαρό κράτος:

α) την έννοια της ατομικής ευθύνης, αυτής που δεν θα μας επιτρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τους άλλους, που δεν συγχέεται με τις ευθύνες των άλλων, αυτής που εξατομικεύει σε καθένα μας τη φράση του Καζαντζάκη “εσύ θα σώσεις τον κόσμο κι αν δεν σωθεί, εσύ θα φταις” και

β) την έννοια του δημοσίου συμφέροντος, στο οποίο εμπεριέχεται η καλή λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, που αίρεται πάνω από κάθε ατομικό, τοπικό, κομματικό ή άλλο συμφέρον.