Latest News

Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

Βάσεις 2014, σχολές, στοιχεία και μετεγγραφές


Βάσεις 2014: Πότε θα ανακοινωθούν και που θα κινηθούνΤέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων καθώς θα ανακοινωθούν οι βάσεις 2014 πιθανότερα την... Πέμπτη 28 Αυγούστου(Οι πιθανότητες να ανακοινωθούν την Παρασκευή είναι μικρές).

Οι περσινοί απόφοιτοι θα διεκδικήσουν θέση σε καλύτερο τμήμα, με βάση τις περσινές βαθμολογίες στα δύο μαθήματα γενική παιδείας και στα δύο μαθήματα ειδικότητας που εξετάστηκαν.
Οι καλύτερες επιδόσεις των μαθητών φέτος σε όλα σχεδόν τα μαθήματα των κατευθύνσεων δημιουργεί αυξημένο ανταγωνισμό όχι μόνο για τις περιζήτητες σχολές αλλά και για τμήματα μεσαίων βαθμολογιών που αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά.
Πολλοί θα είναι οι αριστούχοι που δεν θα καταφέρουν να εισέλθουν στην σχολή της προτίμησής τους καθώς ο αριθμός των μαθητών που πέτυχαν υψηλές επιδόσεις αυξήθηκε σε σχέση με πέρισυ.
Φέτος, στην κατηγορία του 10% θα συμπεριληφθούν για πρώτη φορά και απόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων.
Επίσης, για πρώτη φορά φέτος χιλιάδες υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών, όπως τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, θα μπορούν να μετεγγραφούν ελεύθερα σε σχολές κοντά στα σπίτια τους.
Οι ειδικοί που ασχολούνται με τις εκτιμήσεις των βάσεων τονίζουν ότι η σειρά επιλογής των σχολών στο μηχανογραφικό για τις ειδικές κατηγορίες, μπορεί να φέρει εκπλήξεις και ανατροπές σε αρκετά τμήματα των περιφερειακών ιδρυμάτων.
Για τον λόγο αυτό, δεν αποκλείεται να προκύψει δυσανάλογα μεγάλη άνοδος των βάσεων σε κάποια περιφερειακά τμήματα υψηλών και μεσαίων βαθμολογιών, λόγω της αθρόας εισαγωγής τρίτεκνων και πολύτεκνων. Οι υποψήφιοι αυτοί πάντως αναμένεται να εγκαταλείψουν στη συνέχεια το αρχικό τμήμα εισαγωγής μεταπηδώντας σε κάποιο κεντρικό.
1ο Επιστημονικό Πεδίο
Στο 1ο επιστημονικό πεδίο αναμένεται πτώση για τα Παιδαγωγικά τμήματα που μπορεί να φθάσει έως και τα 300 μόρια. Αντίθετα αναμένεται άνοδος στις Νομικές σχολές που αναμένεται να κυμανθεί από 100 έως 250 μόρια. Επίσης ανοδικά θα κινηθούν και τα τμήματα της Ψυχολογίας αλλά και τα Φιλολογικά και Ιστορικά τμήματα.
2ο Επιστημονικό Πεδίο
Στο 2ο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μεγάλη άνοδος των βάσεων εισαγωγής στα φυσικομαθηματικά τμήματα που πιθανόν να φτάσει και ίσως ξεπεράσει τα 600 μόρια. Άνοδος αναμένεται και στα Γεωπονικά τμήματα.
3ο Επιστημονικό Πεδίο
Σημαντική άνοδος αναμένεται στα τμήματα της Ιατρικής σε όλες τις πόλεις. Εκτιμάται άνοδος έως και 500 μόρια για τα τμήματα της Οδοντιατρικής και της Φαρμακευτικής. Τα δημοφιλή τμήματα των ΤΕΙ και συγκεκριμένα αυτά της Φυσικοθεραπείας και της Εργοθεραπείας εκτιμάται ότι θα κινηθούν ανοδικά.
4ο Επιστημονικό Πεδίο
Για το 4ο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μεγάλη άνοδος των βάσεων στα τμήματα Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών. Εκτιμάται ότι η άνοδος θα φθάσει έως και τα 900 μόρια συγκριτικά με την περσινή χρονιά. Σημαντική άνοδος αναμένεται επίσης και στα υπόλοιπα πολυτεχνικά τμήματα όπως είναι των Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών και των Τοπογράφων Μηχανικών.
5ο Επιστημονικό Πεδίο
Στο 5ο επιστημονικό πεδίο οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δυο τάσεις των βάσεων. Οι βάσεις στα οικονομικά τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα κινηθούν ανοδικά σε αντίθεση με τα αντίστοιχα τμήματα της περιφέρειας. Στα τμήματα αυτά αναμένεται πτώση που πιθανόν να φθάσει και τα 1000 μόρια.
Μετεγγραφές
Α. Οι διαδικασίες που θα τηρήσουν οι φοιτητές , όπως και τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την μετεγγραφή του θα ρυθμιστούν με υπουργική απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την ανακοίνωση των βάσεων .
Β. Το υπουργείο Παιδείας θα ορίσει στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ τις ημερομηνίες ελέγχου , ενώ υπάρξει προς τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων χρονικό όριο ολοκλήρωσης διαδικασιών για να μην χάσουν οι φοιτητές το πρώτο εξάμηνο των σπουδών.
Τα δικαιολογητικά των μετεγγραφών
Πέρσι οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών έγιναν από 11 μέχρι και 27 Σεπτεμβρίου. Κάτι ανάλογο θα γίνει και φέτος.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι πρωτοτείς στο τμήμα που πέτυχαν είναι τα εξής:
  • Αίτηση για εγγραφή.
  • Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  • Τέσσερις φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑ_Α Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ).
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών.