Latest News

Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Τα SOS του Ε9 με τα ακίνητα στην εφορία

Τρεις μέρες προθεσμία – Το Ε9 και οι παγίδες στην εφορίαΈως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έχουν προθεσμία και παράταση δεν αναμένεται, ενώ όποιοι δεν προλάβουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με...
μεγάλα πρόστιμα. 


Όσοι κάνουν λάθη θα αναγκαστούν να πληρώσουν μεγαλύτερα ποσά στον φόρο των ακινήτων ο οποίος υπολογίζεται με βάση το Ε9.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους κατέχουν ακίνητα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ ή προβλέπεται μείωση του φόρου καθώς τα ακίνητα είναι ημιτελή κτίσματα, αγροτικά κτίσματα κλπ.
Όσοι νομιμοποίησαν ή τακτοποίησαν αυθαίρετα κτίσματα ή ημιυπαίθριους και άλλους χώρους κατά το περασμένο έτος αλλά και εκείνοι που είχαν ρυθμίσει αντίστοιχους χώρους τα προηγούμενα χρόνια και δεν τους είχαν δηλώσει στο Ε9 πρέπει να γνωρίζουν ότι με τη δήλωση των χώρων αυτών στο Ε9 αυξάνεται η επιφάνεια του ακινήτου και θα επιβληθεί υψηλότερη φορολογία σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.
Τα επιπλέον τετραγωνικά στο Ε9 θα αυξήσουν το φόρο ακινήτων
Όσοι δεν δηλώσουν τους χώρους που τακτοποίησαν δεν θα μπορούν να τους μεταβιβάσουν στο μέλλον γιατί δεν θα είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού του ΕΝΦΙΑ που απαιτείται πλέον για κάθε μεταβίβαση ακινήτου.
Το Ε9 υποβάλλεται ηλεκτρονικά από κάθε φυσικό πρόσωπο και μόνο στην περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2014 έχει αποβιώσει, η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ από όλους τους κληρονόμους ή από πληρεξούσιο.
Ειδικότερα το Ε9 για το 2014 θα πρέπει να υποβάλουν:
Όσοι φορολογούμενοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και κατά την 1η Ιανουαρίου 2014. Σʼ αυτή την κατηγορία, υπάγονται όσοι το περασμένο έτος:
- Πώλησαν ή αγόρασαν ακίνητα.
- Μεταβίβασαν ή απέκτησαν ακίνητα με δωρεές ή γονικές παροχές.
- Κληρονόμησαν ακίνητα.
- Μεταβίβασαν ή απέκτησαν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ακινήτων.
- Είχαν οποιεσδήποτε μεταβολές στα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή στις επιφάνειες των ακινήτων τους.
Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9, αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή μεταβίβασης. Σε περίπτωση απόκτησης ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής, αναγράφονται τα στοιχεία του αποβιώσαντος και η ημερομηνία θανάτου αυτού. Σε περίπτωση δήλωσης μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο, αναγράφονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη μεταβολή.
Τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα ακίνητά τους εντάσσονται σε κάποια κατηγορία απαλλαγών ή μειώσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α., (άρθρα 3, 4 και 5 του ν.4223/2013).
Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ακίνητα που απαλλάσσονται του φόρου ή για τα οποία προβλέπεται μείωση αυτού (άρθρα 3, 4 και 5 του ν.4223/2013). Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που θα πρέπει να δηλώσουν τους χώρους αποθήκευσης προϊόντων φυτικής ή ζωικής παραγωγής, μαντριά, στάνες, θερμοκήπια, κ.λπ. Για τα κτίσματα αυτά προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.
Όσοι έχουν τακτοποιηθέντα ή νομιμοποιηθέντα ακίνητα ή ημιυπαίθριους χώρους, εφόσον αυτοί δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9.
 Όσοι έχουν κενά ημιτελή ακίνητα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, ανεξάρτητα αν τα έχουν ήδη δηλώσει, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης μείωσης στον ΕΝ.Φ.Ι.Α..
Όποιος έχει ακίνητο σε πολυκατοικία, η οποία διαθέτει κοινόχρηστη πισίνα ή κλειστούς (υπόγειους κυρίως) κοινόχρηστους χώρους αποθηκών ή θέσεων στάθμευσης. Οι χώροι αυτοί θα δηλωθούν εφόσον είναι παρακολουθήματα του ακινήτου (κάτι τέτοιο αναγράφεται στο συμβόλαιο) και εφόσον υπάρχει αποκλειστική χρήση κοινόχρηστου χώρου. Δεν πρέπει, να δηλωθούν περιπτώσεις που δεν αποτελούν παρακολουθήματα της ιδιοκτησίας.
Όσοι είχαν μεταβολή στην οικογενειακή κατάστασή τους (γάμος, διαζύγιο, παιδί που δεν είναι πλέον προστατευόμενο μέλος και θα υποβάλει δική του δήλωση και Ε9, θάνατος του υπόχρεου, οπότε για λογαριασμό του θα υποβάλουν οι κληρονόμοι κ.λπ.).