Latest News

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019

Ετοιμόρροπα κτίρια, κίνδυνος - θάνατος στον Πειραιά (ΕΡΕΥΝΑ)

Ετοιμόρροπα κτίρια, κίνδυνος – θάνατος για πεζούς, επαγγελματικοί χώροι κενοί και εγκαταλελειμμένοι «απειλούν» τον Πειραιά... 


Το μεγάλο πρόβλημα με τα επικίνδυνα κτίρια επανέρχεται στην επικαιρότητα με αφορμή τον ισχυρό σεισμό, ενώ  έχει καταγραφεί σε πρόσφατη μελέτη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), σύμφωνα με το οποίο:

-Το 60% των κτιρίων είναι κατασκευασμένα πριν από το 1970 και
-Το 55% των κτιρίων ανήκουν κατά μέσο όρο σε πάνω από 10 ιδιοκτήτες, ενώ στα μεγάλα κτίρια το φαινόμενο της συνιδιοκτησίας φτάνει σε αδιέξοδες καταστάσεις.
Οι συνέπειες από αυτή την κατάσταση είναι:
* Πάνω από το 30% των γραφείων και καταστημάτων στον Πειραιά παραμένουν κλειστά.
* Παλαιά κτίρια δεν ανακαινίζονται.
* Η ποιότητα του κτιριακού δυναμικού χειροτερεύει διαρκώς.
* Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, το 20% του μόνιμου πληθυσμού έχει αποχωρήσει από τον Πειραιά και, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων την τελευταία δεκαετία, 1 στους 3 επαγγελματικούς χώρους είναι κενοί ή εγκαταλελειμμένοι.

«Η κοινωνική και οικονομική ζωή, καθώς και η εικόνα της πόλης δεν έχουν αναβαθμιστεί, όπως θα επιθυμούσαν κάτοικοι και επιχειρήσεις. Θα πρέπει, λοιπόν, να καταγραφεί αναλυτικά η παρούσα κατάσταση και να προταθούν δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος και, βεβαίως, την αναβάθμιση του Πειραιά», επισημαίνει το ΕΒΕΠ, που θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα και προτείνει λύσεις:

Ποια είναι η κατάσταση του κτιριακού αποθέματος του Πειραιά σήμερα;

1) Πάνω από το 85% των κτιρίων χρήζουν παρεμβάσεων αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της λειτουργικότητας και της ενεργειακής τους απόδοσης.
2) Το μέσο κόστος αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του 70% περίπου των κτιρίων του Πειραιά υπολογίζεται σε πάνω από 400 ευρώ το τετραγωνικό.
3) Το 30% του συνόλου των χώρων γραφείων και καταστημάτων παραμένουν κενά.

Ποιες είναι οι συνέπειες της υφιστάμενης κατάστασης;

1) Το κέντρο της πόλης δεν αναβαθμίζεται, όσο παραμένουν στη σημερινή κατάσταση τα εμβληματικά κτίρια της Ραλλείου και του Πύργου του Πειραιά.
2) Προκαλείται αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους σε συγκεκριμένες περιοχές.
3) Είναι ορατός ο κίνδυνος αποχώρησης ακόμα περισσότερων μεγάλων επιχειρήσεων.
4) Οι ιδιωτικές περιουσίες απαξιώνονται.
5) Υπάρχουν προβλήματα στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση;

Οι διαχρονικές προτάσεις του ΕΒΕΠ πρέπει να ιεραρχηθούν και να καταλήξουν σε μια εκτενή δέσμη μέτρων και παρεμβάσεων που μπορούν να υλοποιηθούν βραχυπρόθεσμα.
Σε αυτές περιλαμβάνονται:
1) Δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα καθιστά δυνατές παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την επανάχρηση κτιρίων με καθεστώς πολυ-ιδιοκτησίας.
2) Αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδίου της πόλης και ενεργοποίηση του ρυθμιστικού σχεδίου που παραμένει ανενεργό από το 2014.
3) Υλοποίηση έργων αναβάθμισης των δημόσιων χώρων.
4) Αξιοποίηση ή πώληση για μεικτές χρήσεις των δημοτικών κτιρίων.
5) Στοχευμένες πολεοδομικές παρεμβάσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
6) Σχέδιο αστικής αναγέννησης για τη διευκόλυνση του δημιουργικού πληθυσμού.
7) Κίνητρα για προσέλκυση περισσότερων ναυτιλιακών και παραγωγικών επιχειρήσεων.
8) Στήριξη της δράσης για την επιτυχή ολοκλήρωση του «open mall».
9) Δημιουργία της «Ιπποδάμειας Αγοράς» τροφίμων στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ.
10) Χρηματοδότηση σχημάτων ΣΔΙΤ από ευρωπαϊκά κεφάλαια και άλλες πηγές και ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα για τον εκσυγχρονισμό και την επανάχρηση κτηρίων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Αυτοψία σε εγκαταλελειμμένο κτίριο